logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка на автомобилни бензини и горива за дизелови двигатели за моторни превозни средства – собственост на БНБ, по две обособени позиции за осигуряване на двама независими доставчика

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0020


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 13.08.2015, 11:01 Изтегли ZIP (883 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 15.10.2015, 16:27 Изтегли PDF (1194 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 23.10.2015, 16:05 Изтегли PDF (70 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 30.10.2015, 15:02 Изтегли PDF (638 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 30.10.2015, 15:04 Изтегли PDF (1128 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 30.10.2015, 15:05 Изтегли PDF (581 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 08.12.2015, 14:29 Изтегли PDF (56 KB)

Договор и приложния по ОП № 1

Публикувано на 12.12.2015, 11:10 Изтегли PDF (2649 KB)

Договор и приложния по ОП № 2

Публикувано на 12.12.2015, 11:12 Изтегли PDF (1837 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 06.01.2016, 15:36 Изтегли ZIP (104 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 09.02.2016, 12:06 Изтегли ZIP (106 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 22.02.2016, 17:49 Изтегли ZIP (102 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 29.03.2016, 15:03 Изтегли ZIP (109 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 20.04.2016, 12:20 Изтегли ZIP (109 KB)