logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка и гаранционно поддържане на компютърна техника и софтуерни лицензи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0012


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 14.05.2015, 16:41 Изтегли ZIP (2831 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 10.07.2015, 16:48 Изтегли PDF (387 KB)

Съобщение за отваряне на цена

Публикувано на 17.08.2015, 17:34 Изтегли PDF (54 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 24.08.2015, 15:36 Изтегли PDF (1217 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 24.08.2015, 15:37 Изтегли PDF (1207 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 24.08.2015, 15:38 Изтегли PDF (1113 KB)

Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП

Публикувано на 16.09.2015, 15:34 Изтегли PDF (26 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 16.09.2015, 15:38 Изтегли PDF (4870 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 04.01.2016, 15:44 Изтегли PDF (59 KB)

Допълнително споразумение

Публикувано на 13.08.2018, 15:29 Изтегли PDF (1162 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 15.08.2018, 13:56 Изтегли PDF (304 KB)