logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка на касови консумативи по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0009


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 16.04.2015, 15:38 Изтегли ZIP (1563 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 26.05.2015, 14:51 Изтегли PDF (1019 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 18.06.2015, 16:30 Изтегли PDF (139 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 18.06.2015, 16:32 Изтегли PDF (198 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 18.06.2015, 16:35 Изтегли PDF (86 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 12.10.2015, 15:34 Изтегли PDF (52 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 11.12.2015, 17:06 Изтегли PDF (59 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 10.02.2016, 16:00 Изтегли PDF (52 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 31.03.2016, 11:01 Изтегли PDF (23 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 31.03.2016, 11:03 Изтегли PDF (2423 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 26.10.2016, 17:37 Изтегли PDF (654 KB)