logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети с номинал 2 лева, емисия 2015 г., за периода 2015 – 2018 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0005


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 25.03.2015, 14:57 Изтегли ZIP (1922 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 31.03.2015, 15:19 Изтегли PDF (117 KB)

Решение за промяна и променена документация

Публикувано на 01.04.2015, 15:56 Изтегли ZIP (253 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 17.04.2015, 15:45 Изтегли PDF (1066 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 19.05.2015, 10:44 Изтегли PDF (1138 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 27.05.2015, 16:37 Изтегли PDF (38 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 03.06.2015, 16:56 Изтегли PDF (300 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 03.06.2015, 16:57 Изтегли PDF (1045 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9

Публикувано на 16.07.2015, 16:26 Изтегли PDF (60 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 16.07.2015, 16:27 Изтегли ZIP (1842 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 29.10.2015, 15:32 Изтегли ZIP (107 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 19.01.2016, 16:09 Изтегли PDF (54 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 10.02.2016, 10:41 Изтегли PDF (56 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 19.02.2016, 14:45 Изтегли PDF (58 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 21.03.2016, 17:51 Изтегли DOC (28 KB)

Допълнително споразумение

Публикувано на 07.06.2016, 13:25 Изтегли PDF (595 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 15.01.2019, 17:10 Изтегли PDF (1275 KB)