logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Поддръжка тип „Enterprise Support“ на лицензиран софтуер на SAP за нуждите на Основната банкова информационна система в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0002


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 10.02.2015, 13:58 Изтегли ZIP (682 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 23.02.2015, 18:00 Изтегли PDF (534 KB)

Решение за прекратяване

Публикувано на 23.02.2015, 18:02 Изтегли PDF (693 KB)