logo Skip to content

Публична покана • Доставка на дизелово гориво за отопление със сярно съдържание 0.001% S (маркирано гориво за отопление с адитив) за нуждите на Почивна база на БНБ „Иглика” – гр. Смолян

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9011298


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 21.01.2013, 15:51 Изтегли ZIP (104 KB)