logo Skip to content

Публична покана • Абонамент и доставка на български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) през 2014 г., съгласно Приложение № 1а и Приложение № 1б

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9022526


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 20.11.2013, 15:26 Изтегли ZIP (284 KB)