logo Skip to content

Публична покана • Осъществяване на физическа охрана на обекти на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9017051


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 27.06.2013, 15:54 Изтегли ZIP (166 KB)