logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Застраховане на служебните автомобили на БНБ със застраховки "Гражданска отговорност", "Автокаско" и "Злополука на местата в МПС"

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0016


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 01.11.2013, 15:41 Изтегли ZIP (754 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 01.12.2014, 17:56 Изтегли ZIP (7388 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 11.11.2014, 16:00 Изтегли DOC (33 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП

Публикувано на 16.01.2015, 16:11 Изтегли PDF (39 KB)

Информация за изпълнението на договора

Публикувано на 29.05.2015, 15:39 Изтегли PDF (626 KB)