logo Skip to content

Ограничена процедура по ЗОП • Доставка на 2 (два) броя специализирани бронирани товарни автомобили за превоз на ценности за нуждите на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0009


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 02.08.2013, 09:39 Изтегли ZIP (423 KB)