logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Осигуряване на абонаментна поддръжка на продукти на фирмата Check Point, включваща и поддръжка на място в режим 7x24, осигуряване на разширена поддръжка на място, консултации, както и доставка на нови продукти и тяхната инсталация и конфигурация

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0007


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 04.07.2013, 14:54 Изтегли ZIP (213 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 05.12.2014, 15:41 Изтегли ZIP (5291 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 05.12.2014, 15:43 Изтегли PDF (150 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 20.02.2015, 11:51 Изтегли PDF (64 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 15.10.2015, 10:49 Изтегли PDF (64 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 22.03.2016, 17:24 Изтегли PDF (152 KB)

Допълнително споразумение

Публикувано на 20.09.2016, 12:06 Изтегли PDF (575 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 20.09.2016, 17:30 Изтегли PDF (658 KB)