logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка на резервни части и износващи се части за ремонт и поддръжка на банкнотообработващи системи CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0001


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 28.02.2013, 17:24 Изтегли ZIP (155 KB)