logo Skip to content

Публична покана • Доставка на работно, униформено облекло и лични предпазни средства в т.ч. специално работно облекло за служителите на БНБ за 2012 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9001605


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 09.05.2012, 10:00 Изтегли ZIP (163 KB)