logo Skip to content

Публична покана • Доставка на кухненеско професионално оборудване, черна и бяла техника за обекти на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9010167


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 12.12.2012, 17:20 Изтегли ZIP (179 KB)