logo Skip to content

Публична покана • Доставка на цифрови записващи устройства за подмяна в системи за видеонаблюдение на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9008603


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 13.11.2012, 15:33 Изтегли ZIP (126 KB)