logo Skip to content

Публична покана • Обучение по чужди езици на служители на БНБ за периода от м. октомври 2012 г. до м. август 2013 г. вкл.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9005462


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 23.08.2012, 12:51 Изтегли ZIP (215 KB)