logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка на канцеларски материали и консумативи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0019


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 10.12.2012, 14:25 Изтегли ZIP (198 KB)