logo Skip to content

Ограничена процедура по ЗОП • Доставка на 2 (два) броя специализирани бронирани товарни автомобили за превоз на ценности за нуждите на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0014


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 03.09.2012, 17:18 Изтегли ZIP (115 KB)