logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Абонаментно поддържане на копирни и факс апарати „XEROX” в сградите на БНБ в град София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0012


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 06.08.2012, 13:56 Изтегли ZIP (150 KB)