logo Skip to content

Договаряне без обявление по ЗОП • Предоставяне на услуги по пренос на глас и данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UTMS с национално покритие

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0007