logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Текуща абонаментно поддържка на многофункционална цветна печатарска машина "Xerox Docu Color 8002" в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0031


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 21.11.2011, 18:02 Изтегли ZIP (150 KB)