logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Избор на изпълнител за осигуряване на стандартна и разширена поддръжка, с фиксирано време за отстраняване на проблеми на място на комуникационно оборудване и софтуер, предлагани от Cisco Systems или еквивалентно и за доставка и инсталиране на ново комуникационно оборудване

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0018


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 10.08.2011, 17:35 Изтегли ZIP (517 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 19.12.2014, 16:01 Изтегли PDF (62 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 09.01.2015, 17:51 Изтегли PDF (59 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 15.01.2015, 13:28 Изтегли PDF (63 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 20.02.2015, 12:02 Изтегли PDF (62 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 02.06.2015, 11:48 Изтегли PDF (63 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 17.06.2015, 15:54 Изтегли PDF (149 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 14.10.2015, 16:00 Изтегли PDF (61 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 01.12.2015, 15:35 Изтегли PDF (61 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 04.12.2015, 16:42 Изтегли PDF (61 KB)

Информация за изпълнен договор

Публикувано на 05.01.2016, 16:59 Изтегли PDF (647 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 06.01.2016, 14:38 Изтегли PDF (44 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП

Публикувано на 12.01.2016, 12:16 Изтегли PDF (177 KB)