logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Избор на здравноосигурително дружество за обезпечаване предоставянето на медицински и стоматологични услуги на работещите в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0017


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 08.08.2011, 17:30 Изтегли ZIP (265 KB)

Писмо до заинтересованите лица и решение за прекратяване

Публикувано на 17.09.2011, 17:00 Изтегли ZIP (393 KB)