logo Skip to content

Договаряне с покана по НВМОП • Доставка на работно, униформено облекло и лични предпазни средства в т.ч. специално работно облекло за служителите на БНБ за 2011 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0014


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 04.07.2011, 17:33 Изтегли ZIP (985 KB)