logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Избор на Здравноосигурително дружество за предоставяне на медицинско и стоматологично обслужване на работещите в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0013


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 23.06.2011, 18:00 Изтегли ZIP (170 KB)