logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Абонамент за нови версии на програмни продукти на Novell за период от две години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0010


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 06.06.2011, 15:08 Изтегли ZIP (202 KB)