logo Skip to content

Открит конкурс по НВМОП • Избор на застрахователно дружество за застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0004


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 10.03.2011, 12:21 Изтегли ZIP (204 KB)