logo Skip to content

Икономически преглед

Тримесечното издание „Икономически преглед“ се подготвя от дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ на БНБ. То представя информация и анализ на външната среда, на основните макроикономически показатели на българската икономика и разглежда динамиката на потоците по платежния баланс и паричните и кредитните агрегати. Изданието предлага и количествени оценки за развитието на българската икономика в краткосрочна перспектива. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2011 г.

Брой 4/2011 г. EN BG PDF (5208 KB)

Брой 3/2011 г. EN BG PDF (5158 KB)

Брой 2/2011 г. EN BG PDF (2419 KB)

Брой 1/2011 г. EN BG PDF (1957 KB)