logo
Skip to content

Външна търговия - износ

Основни търговски партньори и региони - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.B5 5 124.1 4 894.2 4 915.7 4 820.2 5 114.0 4 965.5
ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.B6 4 737.6 4 071.4 4 740.9 4 777.5 5 304.7 5 668.0 5 783.8 6 390.0 7 067.3 8 272.2 7 922.8 7 713.6 7 469.4 7 034.4
Австрия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.AT 126.9 124.9 139.1 138.6 131.1 137.7 144.3 124.0 130.8 137.7 153.0 174.6 178.0 182.4 201.3 244.7 232.7 266.8 255.7 250.8
Белгия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.BE 235.1 290.5 291.3 166.6 207.0 186.0 313.4 189.7 198.5 271.8 404.5 180.3 130.7 415.2 200.2 229.4 478.6 317.6 358.4 238.9
Дания FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.DK 47.3 64.0 49.6 43.5 40.2 43.3 43.7 61.7 41.6 47.3 57.2 68.4 90.7 113.6 55.9 57.5 54.0 57.1 54.2 55.9
Финландия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.FI 14.8 19.5 16.8 16.3 15.1 15.8 17.2 15.1 16.2 16.0 19.7 17.7 17.3 22.9 24.9 28.5 30.1 25.3 26.5 22.7
Франция FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.FR 271.4 298.1 310.2 266.5 268.8 281.8 277.1 274.9 252.4 269.5 292.6 319.2 310.2 345.2 381.7 449.1 364.0 380.1 400.0 356.9
Германия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.DE 1 092.3 961.1 1 082.7 1 034.3 1 142.9 1 150.2 1 133.9 1 049.8 1 188.1 1 114.1 1 296.8 1 349.6 1 308.1 1 227.5 1 660.1 1 781.6 1 603.7 1 644.0 1 616.9 1 479.5
Гърция FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.GR 472.7 519.5 465.1 548.4 484.5 509.1 484.0 404.1 484.5 487.4 505.3 563.6 615.9 740.8 699.6 879.0 787.6 728.8 629.1 623.7
Ирландия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.IE 41.4 27.7 16.0 23.5 25.0 18.7 21.0 12.9 22.1 10.4 14.5 16.9 17.0 17.0 20.1 30.0 28.7 31.2 35.1 34.7
Италия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.IT 635.5 610.6 574.9 549.2 511.3 551.2 499.9 406.4 489.4 526.9 605.0 652.8 615.3 748.9 891.4 992.6 858.5 823.2 890.1 893.6
Люксембург FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.LU 3.5 3.6 3.1 2.4 2.5 5.0 4.4 4.1 2.3 4.6 8.3 5.9 7.4 34.9 2.0 2.6 3.4 3.0 2.7 4.7
Нидерландия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.NL 221.3 210.3 182.7 184.2 175.9 213.8 177.2 176.3 220.5 162.3 181.5 234.1 211.2 244.0 286.0 339.4 305.2 322.3 213.3 252.8
Португалия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.PT 37.4 17.6 43.3 36.1 53.3 24.6 23.1 24.7 32.8 23.1 29.4 27.0 31.4 40.5 30.1 46.1 23.6 22.7 25.9 35.2
Испания FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.ES 253.3 138.7 162.9 160.1 311.3 178.4 178.0 117.3 188.8 185.1 184.7 251.5 261.8 253.3 308.1 391.5 302.7 242.1 314.3 273.2
Швеция FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.SE 66.3 63.5 69.3 72.0 58.1 63.1 66.6 57.2 58.5 64.9 63.8 72.7 66.2 69.7 76.6 92.0 85.5 102.6 106.6 109.6
Хърватия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.HR 42.1 77.0 34.9 37.3 43.0 32.3 35.0 38.7 42.2 49.3 87.6 71.4 90.8 75.6 152.5 77.8 78.3 69.6 102.3 68.8
Кипър FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.CY 27.0 25.5 23.9 29.6 24.5 32.7 31.5 23.0 26.5 35.3 30.5 34.7 39.5 35.6 46.2 56.5 48.9 47.9 34.3 38.3
Чехия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.CZ 155.8 157.9 171.0 184.0 183.8 170.9 165.7 115.1 178.6 188.0 185.0 188.1 177.6 210.7 192.0 199.9 189.8 198.8 225.8 206.0
Естония FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.EE 9.0 7.8 7.4 6.8 6.1 5.4 5.6 4.5 5.6 5.3 6.8 8.5 8.8 10.8 11.5 16.4 17.0 22.3 21.1 16.7
Унгария FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.HU 134.4 130.5 124.3 133.8 130.0 127.9 126.4 103.3 119.2 137.7 131.0 164.0 178.0 165.9 208.2 222.7 203.5 202.6 164.0 135.9
Латвия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.LV 9.4 10.4 7.4 7.6 7.7 7.4 9.0 11.4 11.5 10.9 8.6 9.4 11.4 9.3 8.3 11.8 14.7 16.6 15.8 13.9
Литва FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.LT 17.8 21.6 18.0 16.3 17.5 20.7 18.8 17.0 22.5 23.7 19.9 21.0 21.2 25.2 25.3 27.5 35.9 51.5 34.4 30.1
Малта FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.MT 5.0 4.4 6.2 5.3 4.8 6.0 6.5 4.5 7.7 5.3 6.1 6.5 4.2 12.0 3.9 4.7 4.7 3.8 6.2 4.6
Полша FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.PL 155.4 164.7 161.0 150.3 159.8 174.8 181.0 139.6 176.8 197.8 202.6 212.7 226.5 236.0 262.7 283.6 263.3 263.1 291.4 279.5
Румъния FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.RO 666.1 583.6 581.2 643.3 718.3 655.2 618.9 567.0 691.5 666.8 683.3 869.5 980.6 976.5 1 108.2 1 206.0 1 336.6 1 178.2 1 053.6 1 031.7
Словашка Република FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.SK 50.3 65.0 84.6 73.0 73.3 70.3 77.6 67.0 57.4 67.4 63.4 66.1 77.9 81.9 96.5 111.0 106.4 135.6 138.8 130.8
Словения FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.SI 59.2 54.6 61.6 57.0 69.3 58.4 43.5 40.5 52.5 47.5 40.5 53.4 58.2 62.6 55.4 64.0 60.4 84.7 85.4 57.7
ЕС-28 (държавите-членки и институциите на Европейския съюз), не разпределени FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.B59 85.2 61.1 55.7 57.6 79.5 42.1
ЕС-27, неразпределени FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.B69 34.2 21.5 22.2 21.7 23.3 28.2 47.9 32.1 58.6 426.3 404.8 472.2 367.7 388.2
ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.EEU 294.3 253.6 273.6 324.4 410.3 345.0
ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.EEU6 465.5 403.3 448.7 447.6 444.0 531.7 534.5 523.2 611.4 875.2 1 018.2 981.2 839.7 669.9
Обединено кралство FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.GB 188.0 180.6 171.3 176.5 169.3 182.7 169.8 145.2 165.1 186.4 146.7 167.3 153.8 175.0 198.5 189.7 175.5 178.7 177.0 163.3
Русия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.RU 99.0 102.6 109.0 134.3 131.2 150.9 105.8 106.8 102.2 107.8 93.3 106.1 109.8 127.4 94.8 111.0 135.6 147.6 124.7 129.0
Швейцария FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.CH 38.5 37.6 41.7 44.5 53.6 53.3 44.5 46.9 46.3 43.5 57.5 58.5 59.0 59.2 65.1 75.6 83.3 87.1 98.8 84.9
Украйна FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.UA 45.0 47.0 65.2 79.3 125.2 71.2 54.8 48.8 61.2 63.0 63.3 110.2 138.0 94.4 90.3 239.0 402.6 419.8 266.2 232.9
БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.BC 865.7 954.7 816.7 839.3 881.9 936.1 793.4 656.7 755.0 809.1 869.3 932.8 954.5 1 025.9 1 249.8 1 396.6 1 274.0 1 223.9 1 272.6 1 157.7
Албания FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.AL 22.2 20.1 18.5 20.7 24.5 22.6 19.4 21.7 24.3 23.8 22.5 27.8 31.0 32.4 29.8 36.0 32.4 32.7 34.4 33.4
Босна и Херцеговина FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.BA 16.0 15.9 15.0 17.9 12.4 18.4 21.7 21.1 18.6 19.5 21.5 24.6 23.4 22.9 28.1 23.2 23.8 23.1 23.2 22.7
Турция FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.TR 563.8 624.7 492.7 518.1 551.6 609.4 490.9 420.4 382.8 511.6 551.8 557.5 515.3 526.4 673.6 831.2 670.3 664.3 702.4 632.2
Македония FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.MK 102.5 113.5 105.7 98.9 109.0 110.4 101.3 67.2 169.4 97.7 108.6 126.4 159.3 180.7 204.4 191.7 198.4 183.7 221.7 198.1
Сърбия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.RS 138.8 152.4 157.0 147.4 144.9 136.2 126.4 100.5 136.1 132.6 141.1 170.3 198.5 233.4 284.3 281.6 315.2 288.0 262.7 239.3
Черна гора FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.ME 5.7 6.6 5.1 5.4 5.3 5.9 5.3 3.3 2.5 4.2 3.6 3.1 3.6 3.7 3.4 4.5 4.6 4.2 4.9 5.3
Косово FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.XK 16.7 21.4 22.7 30.8 34.2 33.1 28.4 22.4 21.4 19.8 20.0 23.2 23.4 26.3 26.1 28.4 29.4 27.9 23.3 26.7
АМЕРИКА FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.A1 214.0 216.6 215.7 178.2 207.8 269.9 236.2 189.1 194.0 225.2 244.3 277.7 285.0 357.0 371.1 364.3 335.2 388.7 384.9 349.7
Бразилия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.BR 4.6 6.7 13.2 5.9 6.8 5.6 7.0 6.9 22.2 7.7 10.0 11.8 13.7 11.3 49.4 29.9 9.9 8.3 9.6 9.1
Канада FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.CA 30.7 17.2 12.5 18.8 15.9 64.3 40.5 41.4 13.9 23.0 15.5 16.9 18.0 21.5 22.8 27.0 25.3 31.2 22.0 40.5
САЩ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.US 144.2 144.2 147.0 110.1 147.5 162.1 150.6 118.9 134.3 161.1 176.9 214.1 211.1 266.5 248.1 263.8 254.4 291.0 294.8 253.2
АЗИЯ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.S1 556.3 655.2 603.8 515.7 695.5 744.4 657.3 597.8 619.5 628.6 711.5 736.4 965.5 795.3 789.6 817.6 1 013.1 1 095.8 829.6 972.7
Китай FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.CN 180.7 248.1 215.5 150.4 198.1 260.5 199.6 233.7 256.5 233.7 277.2 303.0 269.5 274.5 213.2 126.1 177.2 270.4 264.3 298.8
Грузия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.GE 49.8 48.1 42.2 33.3 35.3 40.5 35.8 21.3 40.8 34.5 31.0 39.0 76.3 48.0 87.4 44.3 63.5 55.1 42.7 49.9
Япония FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.JP 12.1 10.2 8.8 11.1 15.9 14.7 13.7 13.5 11.2 12.7 12.6 14.0 13.9 13.8 18.7 17.4 20.3 20.2 16.2 17.5
РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.OC 426.6 559.8 436.0 517.2 422.9 439.9 445.3 292.7 355.3 460.6 424.3 440.5 436.7 351.7 624.4 837.7 605.1 659.4 657.8 687.4
СВЯТ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.W1 7 481.0 7 534.1 7 261.5 7 195.1 7 732.5 7 700.8 7 335.3 6 211.0 7 113.3 7 348.6 7 998.0 8 587.2 8 960.0 9 443.1 10 713.6 12 563.6 12 168.4 12 062.6 11 454.0 10 871.9
Обратно