logo
Skip to content

Външна търговия - износ

Начин на използване - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2
Потребителски стоки; Общо FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.W1 1 723.0 1 776.7 1 738.8 1 744.8 1 745.1 1 869.4 1 855.7 1 795.6 1 865.5 2 073.0 1 943.3 1 739.6 1 944.0 615.5 2 019.2 2 071.3 2 134.8 2 245.2 2 368.4 2 709.7
Потребителски стоки; Храни FTRD.Q.2.1.1.NA.EUR.W1 424.9 499.1 406.1 406.6 430.9 474.0 437.9 408.3 430.9 512.2 484.1 403.9 460.3 176.3 503.7 574.9 583.3 667.4 750.7 964.1
Потребителски стоки; Цигари FTRD.Q.2.1.2.NA.EUR.W1 38.7 21.3 20.4 24.8 19.9 31.4 12.9 13.3 16.5 20.8 15.6 11.2 14.0 4.0 10.6 13.1 15.0 15.3 14.9 16.9
Потребителски стоки; Напитки FTRD.Q.2.1.3.NA.EUR.W1 29.0 25.8 20.5 31.4 30.2 32.2 28.5 38.5 52.1 60.2 46.2 52.9 61.5 17.1 43.2 44.8 37.2 34.0 31.6 37.6
Потребителски стоки; Дрехи и обувки FTRD.Q.2.1.4.NA.EUR.W1 425.2 396.4 425.7 386.7 419.6 391.2 418.1 380.0 426.2 395.2 392.9 291.1 363.2 98.9 348.3 310.0 359.2 366.5 414.6 412.6
Потребителски стоки; Лекарства и козметика FTRD.Q.2.1.5.NA.EUR.W1 274.2 278.4 277.8 283.6 282.0 290.7 298.7 300.6 306.7 358.1 323.1 358.5 316.6 107.7 329.2 320.2 322.0 317.6 299.4 334.8
Потребителски стоки; Мебели и дом. обзавеждане FTRD.Q.2.1.6.NA.EUR.W1 274.4 277.0 264.4 284.4 284.1 297.0 287.4 304.0 305.2 330.1 290.1 261.1 352.7 101.4 376.5 396.0 416.5 420.2 407.7 417.4
Потребителски стоки; Други потребителски стоки FTRD.Q.2.1.7.NA.EUR.W1 256.6 278.8 323.9 327.3 278.4 353.0 372.2 350.8 327.9 396.2 391.5 360.9 375.8 110.0 407.8 412.3 401.5 424.1 449.5 526.3
Суровини и материали; Общо FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.W1 2 913.6 2 886.2 2 807.4 2 826.2 2 998.3 2 753.4 2 925.8 2 667.9 3 081.7 3 007.1 2 999.0 2 723.2 3 021.5 948.9 3 531.1 3 671.3 3 867.2 4 028.7 4 652.0 5 183.6
Суровини и материали; Чугун, желязо и стомана FTRD.Q.2.2.8.NA.EUR.W1 125.8 146.5 164.9 186.6 162.2 162.6 176.2 171.8 132.8 127.4 153.3 117.2 128.2 39.4 207.2 239.1 281.7 248.7 322.6 319.0
Суровини и материали; Цветни метали FTRD.Q.2.2.9.NA.EUR.W1 624.7 762.3 766.1 696.4 643.3 653.0 638.3 467.2 567.5 654.1 640.3 617.3 668.5 230.6 850.5 827.7 629.4 907.6 1 047.4 1 197.6
Суровини и материали; Химически продукти FTRD.Q.2.2.10.NA.EUR.W1 97.0 113.3 115.9 112.0 110.3 125.1 125.5 136.2 109.0 117.8 116.4 111.4 94.0 41.4 127.1 135.5 124.7 154.7 199.6 197.0
Суровини и материали; Пластмаси, каучук FTRD.Q.2.2.11.NA.EUR.W1 239.9 244.9 249.5 253.9 255.9 255.1 271.2 294.1 288.8 292.0 295.5 255.7 305.0 95.1 352.9 393.2 367.1 361.9 443.8 466.7
Суровини и материали; Торове FTRD.Q.2.2.12.NA.EUR.W1 57.3 41.4 42.8 52.1 50.5 44.6 90.0 43.0 64.0 39.1 61.5 32.6 36.7 7.5 55.2 51.7 52.8 137.8 205.4 136.0
Суровини и материали; Текстилни материали FTRD.Q.2.2.13.NA.EUR.W1 127.9 140.7 151.3 170.1 132.5 143.9 156.3 164.4 135.9 147.7 143.8 109.2 116.0 35.4 131.0 143.2 131.9 165.5 173.3 177.6
Суровини и материали; Суровини за производство на храни FTRD.Q.2.2.14.NA.EUR.W1 744.9 533.7 422.1 389.8 703.1 457.5 481.6 447.4 797.4 606.3 554.7 554.7 632.8 173.8 576.5 670.5 985.7 756.4 862.4 1 177.4
Суровини и материали; Дървен материал и хартия, картон FTRD.Q.2.2.15.NA.EUR.W1 131.2 127.5 136.4 141.7 128.6 128.3 141.6 147.3 137.0 129.2 133.1 127.8 125.7 42.2 149.9 169.3 184.0 172.2 204.0 232.7
Суровини и материали; Цимент FTRD.Q.2.2.16.NA.EUR.W1 7.5 7.8 4.9 5.6 6.8 5.7 4.4 4.8 6.0 5.0 3.8 6.2 8.2 0.9 4.3 8.9 9.6 8.3 4.2 6.9
Суровини и материали; Тютюн FTRD.Q.2.2.17.NA.EUR.W1 27.4 32.2 34.7 29.4 31.2 25.9 43.4 22.7 26.3 29.7 34.4 26.4 20.9 10.7 32.9 21.3 22.7 34.4 33.1 23.4
Суровини и материали; Други суровини и материали FTRD.Q.2.2.18.NA.EUR.W1 730.0 735.6 718.7 788.5 773.7 751.8 797.3 769.0 817.2 858.8 862.2 764.6 885.6 271.9 1 043.5 1 010.8 1 077.5 1 081.1 1 156.1 1 249.4
Инвестиционни стоки; Общо FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.W1 1 803.3 1 779.8 1 626.7 1 817.2 1 775.0 1 984.7 1 777.5 1 833.3 1 844.0 1 818.5 1 759.1 1 438.8 1 723.9 597.4 1 981.2 2 166.2 2 084.9 2 198.9 2 400.3 2 846.4
Инвестиционни стоки; Машини, уреди и апарати FTRD.Q.2.3.19.NA.EUR.W1 386.8 395.8 394.0 450.9 402.1 423.8 432.7 501.8 464.7 466.2 433.0 400.2 449.2 144.7 477.4 553.5 520.6 534.2 611.2 686.3
Инвестиционни стоки; Електрически машини FTRD.Q.2.3.20.NA.EUR.W1 198.6 217.4 231.8 247.4 258.2 292.1 279.6 284.7 291.0 329.0 295.1 237.1 278.4 90.2 335.3 365.0 357.5 420.7 383.1 442.3
Инвестиционни стоки; Транспортни средства FTRD.Q.2.3.21.NA.EUR.W1 146.2 145.9 138.3 151.6 140.3 153.8 148.7 152.8 166.1 171.5 134.1 107.8 156.2 44.1 138.4 155.6 160.4 183.3 156.6 168.0
Инвестиционни стоки; Резервни части и оборудване FTRD.Q.2.3.22.NA.EUR.W1 390.9 432.5 441.0 439.9 422.5 467.6 479.2 469.4 450.6 456.9 462.1 316.6 421.2 134.7 498.1 502.0 484.8 528.6 578.0 599.0
Инвестиционни стоки; Други инвестиционни стоки FTRD.Q.2.3.23.NA.EUR.W1 680.8 588.2 421.6 527.5 551.9 647.5 437.4 424.7 471.6 394.9 434.7 377.1 418.9 183.8 532.0 590.1 561.6 532.1 671.4 950.8
Общо неенергийни стоки; Общо FTRD.Q.2.NEC.0.NA.EUR.W1 6 439.9 6 442.7 6 172.9 6 388.2 6 518.3 6 607.5 6 559.0 6 296.8 6 791.2 6 898.5 6 701.4 5 901.5 6 689.5 6 934.3 7 531.4 7 908.8 8 086.8 8 472.8 9 420.7 10 739.7
Енергийни ресурси; Общо FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.W1 799.2 811.4 481.9 560.0 948.3 911.3 685.5 880.1 925.3 784.2 614.1 290.3 401.0 391.6 442.5 652.5 849.6 944.9 1 466.9 2 005.7
Енергийни ресурси; Петролни продукти FTRD.Q.2.4.24.NA.EUR.W1 559.5 599.8 325.1 406.7 691.0 655.5 453.8 674.5 664.2 558.7 437.5 159.3 221.2 190.3 247.6 340.4 356.2 176.8 678.1 1 122.2
Енергийни ресурси; Енергийни ресурси различни от петролни продукти FTRD.Q.2.4.2526.NA.EUR.W1 239.7 211.6 156.8 153.3 257.3 255.8 231.6 205.6 261.1 225.5 176.6 131.0 179.9 201.3 194.9 312.0 493.4 768.1 788.8 883.5
Други; Общо FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.W1 14.1 15.0 14.8 15.0 14.4 15.3 17.0 18.2 15.9 18.1 19.8 19.2 22.8 22.7 24.1 25.9 23.6 25.4 0.0 0.0
Общо; Общо FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.W1 7 253.1 7 269.1 6 669.6 6 963.2 7 481.0 7 534.1 7 261.5 7 195.1 7 732.5 7 700.8 7 335.3 6 211.0 7 113.3 7 348.6 7 998.0 8 587.2 8 960.0 9 443.1 10 887.6 12 745.5
Обратно