logo Skip to content

Външна търговия - износ

Начин на използване - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1
Потребителски стоки; Общо FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.W1 1 583.6 1 636.9 1 707.9 1 669.0 1 680.3 1 723.0 1 776.7 1 738.8 1 744.8 1 745.1 1 869.4 1 855.7 1 795.6 1 865.5 2 073.0 1 938.7 1 738.8 1 944.1 2 025.2 2 005.7
Потребителски стоки; Храни FTRD.Q.2.1.1.NA.EUR.W1 343.7 351.9 422.8 349.2 376.0 424.9 499.1 406.1 406.6 430.9 474.0 437.9 408.3 430.9 512.2 483.5 403.5 460.3 534.1 500.6
Потребителски стоки; Цигари FTRD.Q.2.1.2.NA.EUR.W1 13.5 49.7 48.0 49.5 29.0 38.7 21.3 20.4 24.8 19.9 31.4 12.9 13.3 16.5 20.8 15.6 11.2 14.0 12.7 10.6
Потребителски стоки; Напитки FTRD.Q.2.1.3.NA.EUR.W1 25.4 23.5 25.6 20.9 26.6 29.0 25.8 20.5 31.4 30.2 32.2 28.5 38.5 52.1 60.2 46.2 52.9 61.5 49.7 43.0
Потребителски стоки; Дрехи и обувки FTRD.Q.2.1.4.NA.EUR.W1 411.0 453.7 414.1 437.2 402.6 425.2 396.4 425.7 386.7 419.6 391.2 418.1 380.0 426.2 395.2 393.3 291.1 363.0 325.3 347.3
Потребителски стоки; Лекарства и козметика FTRD.Q.2.1.5.NA.EUR.W1 240.7 245.2 286.8 275.8 274.4 274.2 278.4 277.8 283.6 282.0 290.7 298.7 300.6 306.7 358.1 322.6 358.5 316.6 338.8 322.8
Потребителски стоки; Мебели и дом. обзавеждане FTRD.Q.2.1.6.NA.EUR.W1 276.1 264.1 259.0 258.6 276.7 274.4 277.0 264.4 284.4 284.1 297.0 287.4 304.0 305.2 330.1 290.1 261.1 352.8 369.9 374.7
Потребителски стоки; Други потребителски стоки FTRD.Q.2.1.7.NA.EUR.W1 273.2 248.8 251.7 277.8 295.0 256.6 278.8 323.9 327.3 278.4 353.0 372.2 350.8 327.9 396.2 387.4 360.5 375.8 394.7 406.8
Суровини и материали; Общо FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.W1 2 200.5 2 574.0 2 540.9 2 500.8 2 577.7 2 913.6 2 886.2 2 807.4 2 826.2 2 998.3 2 753.4 2 925.8 2 667.9 3 081.7 3 007.1 2 996.5 2 721.2 3 024.2 2 902.0 3 483.8
Суровини и материали; Чугун, желязо и стомана FTRD.Q.2.2.8.NA.EUR.W1 111.3 102.7 105.1 126.0 138.0 125.8 146.5 164.9 186.6 162.2 162.6 176.2 171.8 132.8 127.4 153.3 117.2 128.2 135.3 209.0
Суровини и материали; Цветни метали FTRD.Q.2.2.9.NA.EUR.W1 339.5 482.2 602.9 676.1 757.3 624.7 762.3 766.1 696.4 643.3 653.0 638.3 467.2 567.5 654.1 640.3 617.1 667.8 630.1 823.5
Суровини и материали; Химически продукти FTRD.Q.2.2.10.NA.EUR.W1 71.7 90.1 76.5 97.4 113.9 97.0 113.3 115.9 112.0 110.3 125.1 125.5 136.2 109.0 117.8 116.5 111.4 94.0 114.5 126.9
Суровини и материали; Пластмаси, каучук FTRD.Q.2.2.11.NA.EUR.W1 221.5 211.5 213.6 231.1 238.5 239.9 244.9 249.5 253.9 255.9 255.1 271.2 294.1 288.8 292.0 295.5 255.7 305.1 321.9 348.9
Суровини и материали; Торове FTRD.Q.2.2.12.NA.EUR.W1 61.3 46.5 46.8 62.5 52.7 57.3 41.4 42.8 52.1 50.5 44.6 90.0 43.0 64.0 39.1 61.4 32.6 36.7 27.0 55.2
Суровини и материали; Текстилни материали FTRD.Q.2.2.13.NA.EUR.W1 146.0 117.6 130.7 135.5 156.1 127.9 140.7 151.3 170.1 132.5 143.9 156.3 164.4 135.9 147.7 143.6 109.2 115.9 125.7 130.8
Суровини и материали; Суровини за производство на храни FTRD.Q.2.2.14.NA.EUR.W1 420.2 729.0 562.0 358.9 256.0 744.9 533.7 422.1 389.8 703.1 457.5 481.6 447.4 797.4 606.3 554.6 554.5 633.2 512.0 574.3
Суровини и материали; Дървен материал и хартия, картон FTRD.Q.2.2.15.NA.EUR.W1 131.3 123.0 119.4 126.4 138.0 131.2 127.5 136.4 141.7 128.6 128.3 141.6 147.3 137.0 129.2 133.3 127.9 125.6 133.8 149.1
Суровини и материали; Цимент FTRD.Q.2.2.16.NA.EUR.W1 9.4 7.1 7.0 6.8 10.9 7.5 7.8 4.9 5.6 6.8 5.7 4.4 4.8 6.0 5.0 3.8 6.2 8.2 5.6 4.3
Суровини и материали; Тютюн FTRD.Q.2.2.17.NA.EUR.W1 38.8 45.9 47.0 29.9 38.5 27.4 32.2 34.7 29.4 31.2 25.9 43.4 22.7 26.3 29.7 34.6 26.4 20.9 27.6 32.9
Суровини и материали; Други суровини и материали FTRD.Q.2.2.18.NA.EUR.W1 649.5 618.3 629.8 650.2 677.8 730.0 735.6 718.7 788.5 773.7 751.8 797.3 769.0 817.2 858.8 859.5 762.9 888.8 868.4 1 029.0
Инвестиционни стоки; Общо FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.W1 1 470.8 1 425.7 1 507.4 1 573.8 1 866.3 1 803.3 1 779.8 1 626.7 1 817.2 1 775.0 1 984.7 1 777.5 1 833.3 1 844.0 1 818.5 1 764.4 1 438.5 1 724.6 1 970.0 1 973.4
Инвестиционни стоки; Машини, уреди и апарати FTRD.Q.2.3.19.NA.EUR.W1 373.1 318.0 336.3 353.8 421.4 386.8 395.8 394.0 450.9 402.1 423.8 432.7 501.8 464.7 466.2 433.3 400.3 449.3 453.7 473.6
Инвестиционни стоки; Електрически машини FTRD.Q.2.3.20.NA.EUR.W1 176.9 159.1 201.1 209.8 189.5 198.6 217.4 231.8 247.4 258.2 292.1 279.6 284.7 291.0 329.0 294.8 236.9 278.5 310.2 333.7
Инвестиционни стоки; Транспортни средства FTRD.Q.2.3.21.NA.EUR.W1 134.7 142.3 131.6 115.6 227.5 146.2 145.9 138.3 151.6 140.3 153.8 148.7 152.8 166.1 171.5 139.3 107.8 156.4 164.9 137.7
Инвестиционни стоки; Резервни части и оборудване FTRD.Q.2.3.22.NA.EUR.W1 367.5 349.4 359.2 376.6 373.5 390.9 432.5 441.0 439.9 422.5 467.6 479.2 469.4 450.6 456.9 462.1 316.7 421.4 467.4 497.1
Инвестиционни стоки; Други инвестиционни стоки FTRD.Q.2.3.23.NA.EUR.W1 418.7 456.8 479.2 518.0 654.4 680.8 588.2 421.6 527.5 551.9 647.5 437.4 424.7 471.6 394.9 434.9 376.9 418.9 573.8 531.3
Общо неенергийни стоки; Общо FTRD.Q.2.NEC.0.NA.EUR.W1 5 254.8 5 636.6 5 756.2 5 743.6 6 124.3 6 439.9 6 442.7 6 172.9 6 388.2 6 518.3 6 607.5 6 559.0 6 296.8 6 791.2 6 898.5 6 699.6 5 898.5 6 692.9 6 897.2 7 462.9
Енергийни ресурси; Общо FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.W1 577.9 686.1 785.7 784.1 714.6 799.2 811.4 481.9 560.0 948.3 911.3 685.5 880.1 925.3 784.2 614.1 290.3 401.3 390.4 441.1
Енергийни ресурси; Петролни продукти FTRD.Q.2.4.24.NA.EUR.W1 419.4 483.4 543.0 573.0 526.7 559.5 599.8 325.1 406.7 691.0 655.5 453.8 674.5 664.2 558.7 437.5 159.3 221.2 190.3 247.6
Енергийни ресурси; Енергийни ресурси различни от петролни продукти FTRD.Q.2.4.2526.NA.EUR.W1 158.5 202.6 242.7 211.1 187.9 239.7 211.6 156.8 153.3 257.3 255.8 231.6 205.6 261.1 225.5 176.6 131.0 180.2 200.1 193.5
Други; Общо FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.W1 12.1 11.2 12.1 13.0 14.1 14.1 15.0 14.8 15.0 14.4 15.3 17.0 18.2 15.9 18.1 19.8 19.2 22.8 22.7 24.1
Общо; Общо FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.W1 5 844.8 6 333.9 6 553.9 6 540.6 6 853.0 7 253.1 7 269.1 6 669.6 6 963.2 7 481.0 7 534.1 7 261.5 7 195.1 7 732.5 7 700.8 7 333.5 6 207.9 7 117.0 7 310.3 7 928.1
Обратно