logo
Skip to content

Външна търговия - износ

Основни търговски региони и начин на използване - годишни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2018 2019 2020 2021 2022
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.B5 5 576.4 5 921.1
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.B5 7 513.8 7 361.0
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.B5 4 845.9 5 147.2
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.B5 1 291.5 1 331.7
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.B5 48.4 54.4
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.B5 19 275.9 19 815.4
Потребителски стоки; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.B6 5 671.2 6 329.6 7 815.1
Суровини и материали; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.B6 7 012.7 9 156.0 12 163.7
Инвестиционни стоки; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.B6 4 700.0 5 820.8 8 001.4
Енергийни ресурси; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.B6 884.3 1 776.5 2 995.7
Други; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.B6 59.2 63.6 0.0
Общо; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.B6 18 327.4 23 146.5 30 975.9
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.EEU 356.2 457.9
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.EEU 220.0 302.4
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.EEU 277.4 340.9
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.EEU 201.1 250.8
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.EEU 1.5 1.4
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.EEU 1 056.2 1 353.4
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.EEU6 740.5 710.9 880.7
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.EEU6 457.9 531.9 577.0
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.EEU6 436.7 498.7 553.4
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.EEU6 125.7 287.5 1 475.0
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.EEU6 4.3 4.4 0.0
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.EEU6 1 765.1 2 033.5 3 486.1
Потребителски стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.BC 408.6 440.6 451.3 500.8 553.3
Суровини и материали; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.BC 1 821.3 1 850.1 1 959.8 2 451.5 2 831.0
Инвестиционни стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.BC 553.7 303.8 274.2 378.2 544.0
Енергийни ресурси; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.BC 640.1 870.3 311.1 424.4 1 216.0
Други; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.BC 4.4 9.2 17.9 27.5 0.0
Общо; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.BC 3 428.1 3 474.0 3 014.3 3 782.5 5 144.3
Потребителски стоки; АМЕРИКА FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.A1 192.1 198.3 180.4 248.4 337.1
Суровини и материали; АМЕРИКА FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.A1 273.7 311.1 366.8 442.2 541.2
Инвестиционни стоки; АМЕРИКА FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.A1 260.5 346.1 294.2 470.8 580.3
Енергийни ресурси; АМЕРИКА FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.A1 60.6 14.7 2.3 1.8 0.6
Други; АМЕРИКА FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.A1 2.4 1.4 0.7 0.8 0.0
Общо; АМЕРИКА FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.A1 789.3 871.6 844.4 1 164.0 1 459.2
Потребителски стоки; АЗИЯ FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.S1 411.8 385.6 423.6 477.4 855.5
Суровини и материали; АЗИЯ FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.S1 1 027.2 1 367.4 1 384.8 1 860.0 1 575.3
Инвестиционни стоки; АЗИЯ FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.S1 529.3 591.7 562.9 713.5 958.2
Енергийни ресурси; АЗИЯ FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.S1 342.2 213.2 130.3 156.0 327.2
Други; АЗИЯ FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.S1 1.7 1.6 1.6 1.8 0.0
Общо; АЗИЯ FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.S1 2 312.2 2 559.4 2 503.1 3 208.7 3 716.1
Потребителски стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.OC 153.0 186.4 194.6 203.3 355.4
Суровини и материали; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.OC 529.3 490.3 497.3 656.5 1 153.8
Инвестиционни стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.OC 736.8 543.8 617.9 549.1 508.7
Енергийни ресурси; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.OC 366.0 594.4 243.4 243.4 708.7
Други; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.OC 1.1 1.2 0.7 0.9 0.0
Общо; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.OC 1 786.2 1 816.0 1 553.9 1 653.3 2 726.6
Обратно