logo
Skip to content

Външна търговия - износ

Основни търговски региони и начин на използване - годишни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2017 2018 2019 2020 2021
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.B5 5 303.1 5 576.4 5 921.1
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.B5 7 024.4 7 513.8 7 361.0
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.B5 4 257.1 4 845.9 5 147.2
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.B5 1 032.0 1 291.5 1 331.7
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.B5 46.9 48.4 54.4
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.B5 17 663.5 19 275.9 19 815.4
Потребителски стоки; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.B6 5 671.2 6 329.6
Суровини и материали; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.B6 7 012.7 9 156.0
Инвестиционни стоки; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.B6 4 700.0 5 820.8
Енергийни ресурси; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.B6 884.3 1 776.5
Други; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.B6 59.2 63.6
Общо; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.B6 18 327.4 23 146.5
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.EEU 359.4 356.2 457.9
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.EEU 220.6 220.0 302.4
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.EEU 600.4 277.4 340.9
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.EEU 87.9 201.1 250.8
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.EEU 1.3 1.5 1.4
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.EEU 1 269.6 1 056.2 1 353.4
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.EEU6 740.5 710.9
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.EEU6 457.9 531.9
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.EEU6 436.7 498.7
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.EEU6 125.7 287.5
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.EEU6 4.3 4.4
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.EEU6 1 765.1 2 033.5
Потребителски стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.BC 405.9 408.6 440.6 451.3 500.8
Суровини и материали; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.BC 1 829.1 1 821.3 1 850.1 1 959.8 2 451.5
Инвестиционни стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.BC 324.6 553.7 303.8 274.2 378.2
Енергийни ресурси; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.BC 1 026.9 640.1 870.3 311.1 424.4
Други; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.BC 4.0 4.4 9.2 17.9 27.5
Общо; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.BC 3 590.4 3 428.1 3 474.0 3 014.3 3 782.5
Потребителски стоки; АМЕРИКА FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.A1 186.5 192.1 198.3 180.4 248.4
Суровини и материали; АМЕРИКА FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.A1 209.7 273.7 311.1 366.8 442.2
Инвестиционни стоки; АМЕРИКА FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.A1 271.4 260.5 346.1 294.2 470.8
Енергийни ресурси; АМЕРИКА FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.A1 0.8 60.6 14.7 2.3 1.8
Други; АМЕРИКА FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.A1 1.7 2.4 1.4 0.7 0.8
Общо; АМЕРИКА FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.A1 670.0 789.3 871.6 844.4 1 164.0
Потребителски стоки; АЗИЯ FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.S1 479.2 411.8 385.6 423.6 477.4
Суровини и материали; АЗИЯ FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.S1 971.5 1 027.2 1 367.4 1 384.8 1 860.0
Инвестиционни стоки; АЗИЯ FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.S1 470.9 529.3 591.7 562.9 713.5
Енергийни ресурси; АЗИЯ FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.S1 364.4 342.2 213.2 130.3 156.0
Други; АЗИЯ FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.S1 1.4 1.7 1.6 1.6 1.8
Общо; АЗИЯ FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.S1 2 287.3 2 312.2 2 559.4 2 503.1 3 208.7
Потребителски стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.OC 114.9 153.0 186.4 194.6 203.3
Суровини и материали; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.OC 623.1 529.3 490.3 497.3 656.5
Инвестиционни стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.OC 1 098.6 736.8 543.8 617.9 549.1
Енергийни ресурси; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.OC 597.2 366.0 594.4 243.4 243.4
Други; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.OC 1.0 1.1 1.2 0.7 0.9
Общо; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.OC 2 435.0 1 786.2 1 816.0 1 553.9 1 653.3
Обратно