logo
Skip to content

Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)

Размер на преките чуждестранни инвестиции по географски регион - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Q4 2012-Q1 2012-Q2 2012-Q3 2012-Q4 2013-Q1 2013-Q2 2013-Q3 2013-Q4 2014-Q1 2014-Q2 2014-Q3 2014-Q4 2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4
Свят FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.FDI_T 32 104.7 32 843.0 32 894.7 33 655.2 34 319.7 34 387.5 34 758.5 35 303.7 36 192.5 36 569.1 36 944.8 36 846.5 37 038.8 37 317.8 37 650.5 36 474.5 37 160.1 37 337.1 37 477.6 37 444.6 38 316.0 38 324.6 39 557.1 39 930.5 40 164.1 40 766.6 40 934.7 40 741.6 41 255.5 41 381.4 41 552.0 42 462.1 42 828.0 43 187.0 43 663.0 44 045.3 45 413.0 45 521.4 46 020.6 46 057.9 46 382.7 46 934.4 48 424.2 48 675.8 49 808.2 50 282.0 50 954.1 51 103.6 52 125.2 51 913.1 53 309.4 53 886.3 53 775.0 54 443.7 55 849.2 56 059.1
Австралия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AU.EUR.FDI_T 9.5 10.6 11.4 12.9 12.2 11.0 9.8 7.6 14.9 19.6 21.8 29.4 34.4 37.4 42.7 45.2 43.2 47.2 45.7 44.8 42.6 44.9 47.0 48.2 49.1 49.5 46.6 44.0 29.6 33.5 36.0 41.9 44.2 47.5 49.1 58.0 62.7 60.6 36.1 37.3
Австрия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AT.EUR.FDI_T 5 152.8 5 098.5 5 046.3 5 005.7 5 138.7 5 112.0 5 359.1 5 445.4 5 425.8 5 380.1 4 092.3 4 084.3 4 017.1 3 972.6 4 005.8 4 035.9 4 110.6 4 040.7 4 088.9 4 054.9 4 254.6 4 062.6 4 175.2 4 271.2 4 326.1 4 423.9 4 547.4 4 692.2 4 722.0 4 850.1 4 760.6 4 940.6 5 150.9 5 261.8 5 194.4 5 420.5 4 368.3 4 448.3 4 584.6 4 747.5
Азербайджан FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AZ.EUR.FDI_T 0.9 1.1 1.6 2.0 2.3 2.1 2.1 2.2 2.4 2.1 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3 2.7 2.5 2.4 2.0 1.9 2.2 2.4 2.6 2.9 3.3 4.0 4.7 5.5 5.4 4.9 4.3 3.8 4.1 4.0 3.9 3.9 5.7 5.7 5.7 6.4
Албания FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AL.EUR.FDI_T 6.9 7.0 7.1 7.5 7.7 7.5 7.5 7.8 8.0 8.1 8.0 8.1 8.6 8.3 8.3 8.3 8.8 8.8 11.3 8.7 12.2 9.1 9.3 8.9 9.3 9.6 9.6 9.3 9.8 10.4 10.9 11.5 11.5 9.3 9.7 9.5 12.0 13.5 13.4 13.7
Алжир FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.DZ.EUR.FDI_T 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.3 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.6 -0.7 -0.7 -0.7 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.4 -1.3 -1.1 -1.0 -1.0 -1.0 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2
Американска Самоа FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AS.EUR.FDI_T 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.3 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6
Ангила FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AI.EUR.FDI_T -1.5 -0.5 0.5 1.5 0.7 -0.3 -1.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.4 -2.4 -2.6 -2.6 -2.7 -2.7 -2.8 -2.8 -2.1 -1.4 -0.7 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -0.6 -0.3 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Ангола FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AO.EUR.FDI_T 6.2 6.2 6.2 6.2 5.9 5.6 5.3 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.7 4.6 4.4 4.0 3.6 3.2 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 0.0 0.0 0.0 0.1
Андора FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AD.EUR.FDI_T 9.5 9.5 9.4 9.4 9.4 9.5 9.5 9.6 9.5 9.5 9.5 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 9.5 9.9 10.2 10.6 10.5 10.4 10.3 10.3 9.9 9.9 9.8 9.8 9.7 9.7 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.9 9.6 9.6 9.3
Антигуа и Барбуда FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AG.EUR.FDI_T 0.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 8.3 8.3 8.5 8.7 8.9
Аржентина FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AR.EUR.FDI_T 1.7 1.7 1.7 1.2 1.2 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 4.1 4.8 5.8 8.6 6.2 3.9 5.6 5.4 7.3 2.1 4.0 3.6 0.8 1.6 2.4 2.8 4.2 4.6 4.5 3.6 3.6 4.3 3.4 4.2 2.5 3.3 3.4 3.5 3.1
Армения FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AM.EUR.FDI_T 27.3 27.3 27.6 28.0 24.7 21.0 17.3 14.0 14.2 13.3 12.8 12.2 14.4 16.0 17.4 19.8 19.5 18.1 16.0 14.9 16.0 16.0 15.5 15.1 19.0 21.0 22.9 24.5 26.5 26.5 26.1 26.0 25.9 25.8 33.4 33.4 42.2 42.3 42.1 47.8
Аруба FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Афганистан FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AF.EUR.FDI_T 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Бангладеш FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BD.EUR.FDI_T 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4
Барбадос FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BB.EUR.FDI_T 16.5 11.1 5.7 0.3 5.4 10.5 15.5 20.6 20.7 20.7 20.7 20.8 20.6 20.4 20.3 20.1 20.4 20.8 21.1 21.5 21.4 20.4 20.4 31.7 30.2 28.6 27.7 21.2 21.3 21.3 20.6 20.7 22.7 22.6 23.0 22.7 21.8 21.2 23.2 23.2
Бахамски острови FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BS.EUR.FDI_T -5.5 -5.2 -0.4 19.6 19.8 19.5 19.4 19.3 15.2 11.4 5.1 0.4 1.3 2.2 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 2.0 1.4 0.8 137.9 137.9 349.3 349.3 349.3 349.3 349.3 349.4 349.4 349.4 349.4 349.4 349.4 349.4 349.4 349.4
Бахрейн FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BH.EUR.FDI_T 11.8 11.9 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.6 12.7 12.8 12.9 13.0 10.0 7.0 4.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 2.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2
Беларус FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BY.EUR.FDI_T 5.1 5.2 5.4 5.5 5.7 5.8 6.1 8.4 7.6 7.8 8.0 8.1 8.3 8.3 8.4 8.7 8.9 9.0 9.0 9.2 10.2 10.3 10.6 10.9 11.5 11.6 11.5 11.6 11.7 11.6 11.2 11.3 11.1 11.0 11.0 10.9 9.3 9.6 9.3 9.2
Белгия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BE.EUR.FDI_T 618.7 661.0 666.7 607.9 603.6 644.6 688.7 676.4 734.3 776.4 790.0 781.8 821.4 1 382.8 1 374.6 1 376.5 1 378.8 1 461.1 1 526.6 1 498.6 1 633.7 1 697.7 1 629.2 1 688.6 1 647.0 1 688.5 1 693.1 1 689.3 1 678.0 1 812.8 1 911.4 1 903.3 2 074.6 1 943.2 2 682.4 2 621.1 2 509.2 3 334.6 3 294.7 3 368.5
Белиз FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BZ.EUR.FDI_T 257.6 252.1 253.9 256.0 251.8 246.6 240.6 246.5 249.8 242.3 243.9 246.9 244.9 241.6 238.0 235.1 235.3 235.2 233.2 232.7 238.9 235.8 233.7 227.6 229.1 228.5 232.9 232.1 219.2 207.1 196.4 168.8 168.6 168.6 169.4 168.5 173.4 173.4 173.5 173.5
Бенин FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BJ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бермуда FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BM.EUR.FDI_T 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 3.8 4.1 4.2 4.2 4.4 4.4 4.2 4.3 4.4 4.3 4.3 4.0 4.0 3.8 2.8 3.9 2.8 2.8 3.9 4.1 1.0 3.2 3.3 3.1 2.9 2.5 2.2 1.9 1.3 1.5 1.8 1.8 1.4 1.0
Боливия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BO.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1
Бонер, св. Евстатий и Саба FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BQ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Босна и Херцеговина FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BA.EUR.FDI_T 0.2 0.4 0.3 0.3 1.5 1.8 0.8 0.8 2.8 3.0 2.4 2.3 3.0 2.9 2.8 2.8 3.2 3.0 2.8 2.7 3.2 3.4 3.6 3.7 4.4 4.8 4.9 5.3 6.1 6.1 5.4 5.2 5.4 5.5 5.8 5.4 6.7 6.7 6.9 6.2
Неразпределени FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W19.EUR.FDI_T 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 38.4 38.4 40.7 40.8
Босна и Херцеговина FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BA.EUR.FDI_T 0.2 0.4 0.3 0.3 1.5 1.8 0.8 0.8 2.8 3.0 2.4 2.3 3.0 2.9 2.8 2.8 3.2 3.0 2.8 2.7 3.2 3.4 3.6 3.7 4.4 4.8 4.9 5.3 6.1 6.1 5.4 5.2 5.4 5.5 5.8 5.4 6.7 6.7 6.9 6.2
Ботсуана FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бразилия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BR.EUR.FDI_T 1.4 0.8 0.9 1.5 1.2 -0.8 -1.6 -0.8 -1.9 -1.6 -2.1 -1.2 -3.8 -4.6 -4.2 -4.8 -5.5 -5.1 -5.0 1.3 1.4 1.5 1.4 1.3 -3.0 -2.8 -3.4 -3.7 0.4 -4.1 -4.2 -4.4 -5.1 -4.3 -5.0 -5.9 -6.0 -8.8 -12.9 -13.4
Британска територия в Индийския океан FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.IO.EUR.FDI_T 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 -0.7 -1.5 -2.2 -3.0 -2.4 -1.6 -0.9 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4 0.4
Бруней Дарусалам FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BN.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Вануату FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.VU.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Венецуела FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.VE.EUR.FDI_T 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.0 0.7 0.4 0.4
Виетнам FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.VN.EUR.FDI_T 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 1.3 1.3 1.5 1.8 1.3 1.3 3.6 5.4 7.3 9.2 9.7 10.2 10.7 11.2 12.0 12.6 13.3 14.2 13.3 13.6 14.4 14.1 16.2 14.9 16.2 17.6 17.9 18.1 18.3 18.7 19.0 20.4 22.3 20.6
Вирджински острови (Британски) FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.VG.EUR.FDI_T 856.6 821.4 809.1 731.7 831.6 879.7 949.9 1 006.8 1 036.9 1 012.4 888.5 863.0 869.8 836.4 813.0 806.2 771.3 739.8 696.0 648.8 775.1 783.0 811.4 825.4 697.4 701.8 675.0 642.2 689.1 696.3 691.8 668.1 722.5 764.5 763.0 791.1 795.5 755.9 772.3 686.8
Вирджински острови (САЩ) FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.VI.EUR.FDI_T -2.0 -1.4 -0.8 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 -0.2 -0.3 -0.3 -0.4 -0.6 -0.6 5.5 11.7 17.9 24.1 24.4 24.6 24.9 25.2 25.1 25.3 25.2 25.4 25.3 25.3 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 0.4 0.4 0.4 0.4
Габон FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GA.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Гана FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GH.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Гватемала FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GT.EUR.FDI_T -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7
Гвинея FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GN.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Германия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.DE.EUR.FDI_T 2 339.2 2 325.0 2 179.4 2 276.4 2 410.8 2 358.6 2 572.8 2 515.5 2 648.0 2 709.6 2 823.6 2 792.4 2 784.7 2 867.2 2 799.8 2 979.6 3 083.7 3 061.6 3 070.9 3 049.5 3 062.0 3 234.1 3 316.5 3 164.5 3 137.6 3 297.4 3 405.8 3 551.6 3 587.2 3 805.0 3 950.8 3 899.8 3 852.5 3 954.5 4 111.6 4 148.8 4 455.8 4 361.8 4 336.2 4 217.5
Гибралтар FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GI.EUR.FDI_T 14.4 13.2 12.7 12.3 17.1 17.0 16.0 14.5 14.4 14.6 14.1 14.6 14.9 17.7 18.2 18.5 19.2 19.2 19.0 17.6 19.7 20.1 20.5 19.7 18.9 19.5 19.3 18.3 19.3 19.8 20.8 21.4 21.6 22.1 21.6 22.6 22.5 22.4 22.2 24.5
Гренада FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GD.EUR.FDI_T 0.5 0.5 0.5 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Грузия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GE.EUR.FDI_T 19.2 19.4 20.2 20.5 20.7 21.3 21.8 22.3 23.2 24.1 24.2 25.1 25.6 26.8 20.9 27.8 26.7 20.4 15.1 13.2 0.9 -0.2 -2.2 -3.0 -0.7 1.6 -4.3 10.0 7.5 0.9 -5.6 -11.9 -17.0 -17.2 -17.1 -15.4 15.5 13.8 15.2 15.3
Гуам FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GU.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Гърнси FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GG.EUR.FDI_T -5.7 -8.1 -10.6 -13.1 -13.6 -14.2 -14.7 -15.4 -13.5 -11.6 -9.7 1.6 -0.2 -11.2 -12.9 -14.8 -13.6 -12.6 -11.6 -10.6 -10.7 -10.6 -10.7 -10.8 -10.9 -10.5 -11.2 -10.8 -10.8 -11.1 -6.5 -6.8 -6.7 -6.9 -6.8 -6.8 -7.4 -7.4 -7.4 -7.3
Гърция FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GR.EUR.FDI_T 2 401.9 2 422.3 2 461.8 2 476.8 2 591.4 2 598.2 2 579.2 2 634.7 2 728.7 2 792.5 2 817.5 2 697.1 2 788.5 2 200.6 2 195.1 2 236.7 2 374.9 2 417.4 2 466.2 2 476.0 2 642.4 2 668.1 2 696.3 2 528.7 2 736.0 2 703.6 2 729.7 2 752.5 2 998.8 3 012.6 3 024.3 3 045.9 3 028.0 3 062.1 2 938.1 2 956.4 3 303.8 3 186.5 3 159.9 3 570.0
Дания FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.DK.EUR.FDI_T 269.2 268.8 257.9 252.9 256.9 260.2 254.3 258.9 265.8 266.1 267.3 264.8 273.3 300.2 312.4 319.0 315.5 341.4 364.8 381.0 393.5 414.4 429.1 458.4 409.2 415.4 409.3 418.6 432.0 429.0 416.7 441.1 442.9 445.6 435.7 463.6 375.0 383.7 372.4 390.6
Демократична република Конго FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.CD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Джърси FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.JE.EUR.FDI_T 20.8 20.3 20.0 20.9 21.1 21.1 21.3 21.5 20.8 19.8 19.2 19.3 19.3 19.4 19.7 19.8 21.3 21.4 23.3 19.0 17.3 17.1 17.0 14.0 14.8 16.7 18.0 19.4 19.2 18.9 18.7 18.5 18.5 18.5 18.3 18.3 18.8 18.7 18.8 31.2
Доминика FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.DM.EUR.FDI_T 3.9 3.2 2.4 1.7 2.2 2.6 2.7 3.2 2.4 2.7 2.9 3.2 3.3 3.4 3.5 3.7 3.5 3.4 3.3 3.1 2.6 2.2 1.7 1.3 1.1 0.9 0.6 0.3 0.7 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5
Доминиканска република FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.DO.EUR.FDI_T 0.5 0.4 0.2 0.1 0.6 0.8 0.9 1.1 0.9 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.5 0.1 0.6 1.3 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Египет FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.EG.EUR.FDI_T 0.0 0.4 0.7 0.8 0.9 1.0 0.8 0.8 1.6 2.5 2.8 2.7 4.0 4.9 5.7 6.2 6.6 6.9 8.4 11.2 10.6 10.5 11.9 10.5 8.9 6.0 3.1 0.8 7.7 7.0 7.5 12.4 8.8 6.6 4.0 0.7 8.5 9.0 8.8 1.2
Еквадор FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.EC.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.4 -1.4 -1.3 -1.6 0.0 -1.7 -1.8 -1.6 -1.6 -1.7 -1.8 -1.8 -2.0 -1.9 -2.0 -2.0
Екваториална Гвинея FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GQ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ел Салвадор FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.SV.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Еритрея FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.ER.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Естония FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.EE.EUR.FDI_T 131.4 134.6 137.1 141.4 138.2 135.1 132.5 132.9 128.7 127.5 126.2 124.6 118.2 114.3 105.5 99.7 99.4 97.2 98.1 98.4 100.6 104.3 107.2 111.0 95.6 97.8 105.7 106.5 104.7 105.4 108.3 106.6 107.3 114.5 114.0 120.1 132.7 134.3 133.9 133.3
Етиопия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.ET.EUR.FDI_T 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Замбия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.ZM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Зимбабве FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.ZW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6 -1.1 -1.7 -2.3 -1.7 -1.1 -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Израел FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.IL.EUR.FDI_T 248.5 251.8 251.0 248.5 254.9 254.7 254.0 259.1 254.4 252.0 251.3 247.5 255.9 254.1 257.9 271.2 271.1 276.3 277.5 272.7 278.1 274.5 270.0 281.7 334.5 339.8 349.9 357.3 352.7 360.3 378.6 366.6 332.4 328.2 326.0 314.0 330.0 315.4 306.1 298.1
Източен Тимор FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.TL.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 2.8 2.8
Индия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.IN.EUR.FDI_T 14.2 13.8 13.6 13.9 9.7 8.0 6.2 3.7 5.6 7.5 10.1 11.0 9.9 9.1 7.8 6.7 6.3 6.7 9.2 10.0 10.5 10.0 8.7 11.0 9.6 10.2 10.1 10.9 39.4 40.4 43.3 46.5 47.2 49.2 52.9 53.6 31.1 33.0 34.7 33.5
Индонезия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.ID.EUR.FDI_T -0.3 -0.7 -0.7 -0.5 -0.3 -0.4 -1.5 -3.1 -2.9 -3.6 -4.5 -5.5 -6.0 -6.4 -6.4 -6.6 -7.7 -7.4 -7.8 -7.0 -6.8 0.1 0.1 0.1 -4.8 -5.3 -5.2 -5.0 0.1 -3.4 -3.1 -3.3 -3.5 -5.3 -4.4 -5.4 -5.3 -6.1 -6.2 -6.8
Ирак FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.IQ.EUR.FDI_T 3.7 2.0 1.7 1.7 0.6 3.7 6.4 7.1 6.5 5.8 6.2 5.8 5.4 4.5 4.1 3.2 4.5 5.4 6.1 7.6 8.5 8.8 9.2 10.5 10.3 9.1 8.9 8.8 11.3 12.2 12.8 14.7 15.0 15.1 15.0 15.1 13.7 13.5 13.9 14.1
Иран FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.IR.EUR.FDI_T 3.3 3.4 3.6 3.7 3.4 3.1 2.8 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.7 2.4 2.5 2.6 3.3 3.7 4.2 5.0 4.6 4.0 3.4 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.3 2.3 4.8 4.7 4.0 4.0
Ирландия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.IE.EUR.FDI_T 680.5 672.6 661.7 654.2 641.9 646.5 660.3 661.2 666.4 693.6 696.4 703.7 709.1 710.4 714.0 718.8 701.9 705.7 631.2 668.8 737.8 787.3 682.8 749.5 724.1 731.8 738.4 687.8 741.9 752.5 750.9 722.4 728.6 723.9 747.1 687.1 779.6 782.5 843.1 788.3
Исландия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.IS.EUR.FDI_T 31.3 31.5 31.7 32.6 30.0 29.8 29.6 29.2 29.3 29.4 29.5 29.5 29.5 29.4 29.3 29.7 29.8 29.8 29.8 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 19.4 20.4 24.9 22.7 20.7 21.4 23.0 21.1 21.6 25.2 25.2 24.4 25.2 24.7 25.0 26.0
Испания FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.ES.EUR.FDI_T 1 046.4 1 140.2 1 154.5 1 140.1 1 123.0 1 131.9 1 135.2 1 147.5 1 143.3 1 134.5 1 135.1 1 108.0 1 098.9 1 097.2 1 100.5 1 097.9 1 104.2 1 109.6 1 113.0 1 108.1 914.3 923.9 951.5 953.0 879.8 904.3 916.2 926.3 919.3 934.1 962.4 867.8 857.7 863.3 840.0 821.6 860.2 862.4 870.5 837.1
Италия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.IT.EUR.FDI_T 848.8 854.5 869.5 892.4 894.7 939.9 940.8 952.4 971.0 986.0 2 372.1 2 439.4 2 488.6 2 411.3 2 477.9 2 539.2 2 545.2 2 447.2 2 535.7 2 588.7 2 634.0 2 534.5 2 574.9 2 655.7 2 606.4 2 775.3 2 781.6 2 847.0 2 959.1 2 926.7 2 961.8 2 984.1 3 044.9 2 828.0 2 825.3 2 904.7 3 172.4 3 049.7 3 153.7 3 254.6
Йемен FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.YE.EUR.FDI_T 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.2 1.2 1.3 1.4 1.8 1.8 1.7 1.6 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 2.2
Йордания FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.JO.EUR.FDI_T 3.0 3.2 3.5 3.6 3.8 3.8 3.3 3.2 4.9 6.0 6.4 7.2 8.4 8.4 8.5 7.9 8.1 8.2 7.6 7.3 7.7 8.8 9.1 9.0 9.4 9.6 9.5 9.5 9.6 8.8 9.2 9.5 8.8 9.0 7.7 8.6 9.1 9.1 9.1 8.9
Кабо Верде FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.CV.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Казахстан FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.KZ.EUR.FDI_T 35.2 35.7 38.0 39.3 42.4 45.9 49.3 56.3 55.4 55.6 54.8 54.9 50.2 47.0 51.1 48.1 55.3 48.6 50.1 46.0 50.3 54.9 51.3 53.2 51.5 47.3 47.2 47.2 59.0 57.4 58.4 60.0 59.0 56.3 56.2 54.8 49.2 47.6 46.1 42.3
Кайманови острови FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.KY.EUR.FDI_T 15.4 17.6 20.7 23.8 13.4 28.2 45.0 61.1 58.6 53.8 48.6 44.0 27.0 26.7 22.5 17.8 37.3 35.4 31.2 14.5 14.8 10.9 6.8 2.4 1.1 0.8 0.7 0.5 -1.7 -2.0 -2.1 -1.7 22.8 23.9 26.7 27.2 27.8 27.5 26.9 32.7
Камерун FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.CM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Канада FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.CA.EUR.FDI_T 15.2 10.6 19.5 23.1 23.1 28.4 25.8 27.0 24.1 21.8 20.2 20.4 17.3 18.5 22.0 22.2 21.8 27.8 29.8 30.2 32.6 38.9 49.0 57.7 57.6 57.6 63.6 61.4 49.7 38.4 30.1 46.2 56.9 55.9 69.4 67.4 71.1 72.8 78.7 74.1
Катар FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.QA.EUR.FDI_T 1.3 1.4 3.0 2.9 3.1 9.9 10.5 10.5 10.4 10.1 10.7 10.9 11.2 11.9 12.0 12.2 12.5 12.3 13.6 13.5 14.6 15.1 15.0 15.3 16.3 16.3 16.2 16.4 16.2 16.4 16.0 15.9 15.3 14.7 14.2 14.9 14.8 14.9 15.3 14.6
Кения FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.KE.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 1.3 2.4 3.5 4.6 3.5 2.4 1.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 -0.3 -0.3 -0.4 -0.3 -0.3 -0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 2.0 2.0 2.0 2.0
Кипър FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.CY.EUR.FDI_T 2 256.1 2 240.6 2 259.5 2 262.2 2 218.4 2 158.5 2 137.5 2 103.6 2 109.3 2 179.2 2 188.1 2 225.7 2 218.5 2 162.0 2 157.5 2 143.7 2 114.3 2 111.5 2 110.2 2 077.8 2 264.7 2 330.7 2 384.2 2 328.4 2 335.6 2 370.8 2 398.2 2 446.0 2 357.8 2 426.1 2 422.7 2 379.2 2 411.9 2 409.2 2 690.0 2 681.3 2 663.7 2 664.8 2 732.6 2 737.7
Киргизстан FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.KG.EUR.FDI_T 3.2 3.5 3.3 3.1 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 3.0 3.1 3.3 3.3 3.3 3.3 3.6 3.6 3.6 3.6 3.4 2.9 2.5 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 3.9 3.9 3.9 3.9
Китай FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.CN.EUR.FDI_T 105.3 103.3 100.9 97.6 116.8 133.7 107.1 127.1 121.1 116.0 112.0 107.0 104.2 105.2 104.1 107.8 108.8 111.3 123.9 111.5 120.7 120.3 125.7 131.8 126.6 119.6 125.8 125.8 138.7 127.6 129.7 132.1 144.2 147.5 155.6 159.6 139.4 146.8 144.1 150.0
Кокосови острови (Кийлинг) FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.CC.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Колумбия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.CO.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.7 0.0 0.0 -0.1 -0.4 -0.1 -0.1 -0.2 -0.4 -1.9 -1.6 -1.5 -1.7 0.1 -1.6 -0.9 -1.1 -0.7 -1.1 -1.3 -1.6 -1.6 -1.6 -1.9 -2.1
Конго FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.CG.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Корейска народнодемократична република (Северна Корея) FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.KP.EUR.FDI_T 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Косово FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.XK.EUR.FDI_T -0.7 -0.6 -0.6 -0.9 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 1.1 1.1 1.5 1.2 1.2 1.2 1.3 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.4 1.7 2.0 2.4 2.5 2.9 2.9 3.2 3.3 3.0 2.8 2.6 2.6 2.6 2.5 2.6 3.8 3.4 3.3 3.7
Коста Рика FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.CR.EUR.FDI_T 2.3 2.4 2.6 2.7 2.6 2.3 2.1 1.8 1.7 1.5 1.6 1.4 2.3 3.4 3.8 4.0 4.0 4.4 4.9 4.6 4.6 5.9 5.8 5.9 5.5 5.4 5.1 5.1 5.5 4.1 3.6 2.9 2.9 2.8 2.5 2.5 2.8 2.2 2.2 0.2
Кот д`Ивоар FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.CI.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.6 -1.3 -1.9 -1.1 -1.8 -1.8 -2.5 -2.3 -3.4 -2.7 -1.5 -1.4
Куба FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.CU.EUR.FDI_T 0.8 1.0 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 0.9 0.8 0.6 0.8 1.1 1.3 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8
Кувейт FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.KW.EUR.FDI_T -4.8 -4.8 -5.1 -5.1 -5.5 -5.7 -5.8 -5.9 -5.8 -5.2 -5.2 -5.1 -5.1 -5.5 -6.2 -6.9 -2.2 1.7 5.7 9.6 9.8 9.8 9.8 9.6 9.8 9.8 9.7 9.8 9.8 9.9 9.9 9.9 9.7 9.7 9.8 9.5 9.8 9.6 9.9 9.4
Кюрасао FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.CW.EUR.FDI_T 20.1 20.6 21.0 19.9 20.5 22.0 1.3 2.7 4.0 2.9 2.9 3.0 2.7 3.0 2.8 2.6 2.5 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7 2.9 2.3 2.2 2.2 2.7 3.6 3.7 3.7 3.6 3.7 4.0 4.0 3.9 4.8 2.9 2.6 2.3
Латвия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.LV.EUR.FDI_T 157.5 156.5 155.9 155.9 156.5 157.9 158.1 159.1 161.6 163.5 165.5 167.3 167.7 167.8 167.9 168.3 166.0 165.6 165.2 165.2 166.5 168.0 168.9 169.6 164.2 166.8 169.4 172.0 172.1 168.7 168.3 167.9 167.5 167.7 167.6 167.7 160.4 162.4 162.5 162.4
Лесото FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.LS.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Либерия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.LR.EUR.FDI_T 56.7 58.2 58.8 59.5 60.0 61.0 62.0 63.0 64.0 65.0 66.1 67.3 69.5 70.7 72.0 73.2 61.2 59.1 57.1 55.0 57.4 58.3 59.3 55.3 58.2 59.1 60.0 60.9 62.7 63.4 64.0 64.7 65.7 66.8 67.8 68.8 71.9 73.0 74.0 75.1
Либия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.LY.EUR.FDI_T 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Ливан FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.LB.EUR.FDI_T 29.1 30.9 30.4 28.6 28.4 27.2 26.5 26.0 26.4 27.9 28.6 29.9 31.1 31.6 31.2 31.4 32.6 32.5 31.7 32.5 31.8 31.8 30.2 29.7 37.2 45.4 52.8 60.9 88.9 89.1 88.8 89.7 89.6 89.1 89.0 89.2 117.0 117.1 117.4 117.7
Литва FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.LT.EUR.FDI_T 69.2 74.9 80.6 82.7 85.3 87.7 88.4 88.9 92.6 93.4 93.0 92.5 96.1 97.3 87.6 87.6 87.1 86.0 85.7 85.7 85.6 84.1 82.7 81.8 78.9 121.6 144.8 127.6 129.2 124.7 128.0 129.2 129.2 131.4 132.4 136.2 148.4 149.7 156.2 158.4
Лихтенщайн FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.LI.EUR.FDI_T 238.2 167.0 160.4 146.4 154.9 154.8 165.2 179.3 185.6 194.0 204.7 209.1 206.6 199.3 198.8 197.0 222.3 240.3 246.8 247.3 300.1 295.2 289.9 290.3 278.6 275.3 275.9 273.5 263.9 268.6 282.9 279.0 284.1 280.8 322.0 319.8 315.3 318.1 331.2 317.0
Люксембург FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.LU.EUR.FDI_T 1 466.8 1 338.3 1 325.1 1 311.8 1 357.2 1 404.7 1 442.3 1 494.6 1 486.3 1 514.8 1 496.7 1 504.6 1 451.5 1 454.0 1 435.1 1 429.1 1 395.1 1 343.9 1 388.2 1 221.3 1 344.7 1 340.7 1 329.4 1 316.9 1 247.4 1 207.9 1 999.0 1 907.7 2 188.8 2 566.2 2 532.7 2 736.9 2 676.2 2 668.4 2 818.2 2 614.7 2 874.6 3 006.5 3 088.5 3 047.9
Мавритания FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.MR.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Мавриций FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.MU.EUR.FDI_T 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 -2.5 -6.0 -9.5 -13.1 -9.4 -4.6 -0.7 1.4 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.0 126.0 126.2 124.2 126.7 122.3 122.5 122.5 122.3 122.7 123.2 125.3 125.4
Мадагаскар FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.MG.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Макао FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.MO.EUR.FDI_T 1.3 3.6 4.9 9.9 10.6 10.7 10.7 12.0 11.5 11.0 10.7 10.5 10.3 10.2 10.0 10.2 10.3 10.6 11.5 13.3 13.6 13.8 14.0 15.1 14.8 15.0 15.3 15.5 15.8 16.0 16.2 16.4 16.7 16.9 17.1 17.3 17.6 17.8 18.0 18.3
Македония FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.MK.EUR.FDI_T 2.5 3.1 3.8 5.1 15.3 16.0 18.8 26.5 34.7 31.8 32.5 29.0 41.4 41.9 43.9 41.7 57.1 59.6 62.6 61.9 77.7 77.7 79.0 76.5 92.4 96.1 95.3 95.6 112.7 112.9 114.7 119.8 116.6 113.0 114.8 114.5 130.2 127.1 128.1 129.5
Малави FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.MW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Малайзия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.MY.EUR.FDI_T 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.7 0.6 0.8 0.0 1.0 1.4 1.4 1.2 1.6 1.7 1.9 2.9 3.3 3.4 4.1 5.7 5.3 4.9 4.3 2.6 3.0 2.5 2.8 3.9 1.7 1.2 1.9 1.8 1.5 2.3 2.2 0.6 -0.2 -0.7 0.9
Малдиви FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.MV.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Малта FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.MT.EUR.FDI_T 583.8 579.8 565.3 564.1 570.4 566.3 572.1 623.4 615.6 613.3 595.2 579.1 619.0 647.2 669.7 695.5 729.8 778.4 823.2 850.7 789.7 757.5 787.9 779.6 781.9 744.3 709.9 686.3 729.7 714.7 732.1 696.9 750.5 712.0 750.9 755.5 829.6 778.5 856.5 890.5
Мароко FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.MA.EUR.FDI_T 0.2 0.1 0.1 1.1 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 0.3 0.3 0.7 0.5 0.7 0.9 0.6 0.6 1.2 0.7 0.9 0.9 0.7 0.6 0.6 0.2 0.2 0.3 0.2 0.9 -0.1 -0.1 -0.5 0.3 0.1 0.1 0.3 3.3 3.3 2.6 3.9
Маршалови острови FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.MH.EUR.FDI_T 80.0 76.1 72.7 68.3 65.6 60.7 56.5 53.7 56.8 56.4 57.9 60.0 61.8 63.3 65.2 67.1 85.8 103.6 122.0 140.8 143.1 140.2 138.6 137.7 95.4 113.8 132.2 122.0 121.2 110.2 109.5 101.4 99.7 99.3 98.8 98.9 94.3 93.8 93.4 91.9
Мексико FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.MX.EUR.FDI_T 0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 -0.4 -0.3 -0.9 -0.4 -0.4 -0.2 -0.4 -0.8 -0.8 -0.8 -0.7 -1.1 -0.9 -1.7 -1.9 -1.8 -1.9 -2.0 -3.1 -7.8 -7.8 -7.7 -10.0 -8.6 -8.1 -8.4 -7.7 -9.6 -2.2 -5.4 -6.4 -10.4 -9.9 -10.8 -15.1
Мианмар FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.MM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Мозамбик FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.MZ.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Молдова FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.MD.EUR.FDI_T 5.1 5.1 5.1 5.6 6.0 6.8 7.2 8.5 9.5 9.4 8.6 9.1 8.8 10.6 10.8 11.2 12.6 12.2 13.0 13.1 13.9 14.2 13.3 14.2 14.5 14.2 13.2 14.3 15.6 15.5 15.3 15.1 15.1 14.7 14.8 14.9 15.8 15.8 15.8 15.8
Монголия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.MN.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1
Намибия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.NA.EUR.FDI_T -2.2 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1
Науру FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.NR.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Непал FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.NP.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Нигер FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.NE.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нигерия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.NG.EUR.FDI_T 24.1 24.3 24.9 25.3 8.2 7.9 7.5 7.3 6.9 7.3 4.4 4.3 0.0 -0.8 -1.3 -1.6 -2.2 -2.3 -2.4 -3.2 0.8 0.8 1.2 0.7 0.4 -0.1 -0.5 -0.8 -1.0 -1.4 -2.0 -2.5 -3.0 -3.5 -4.2 -4.9 -5.5 -6.2 -0.5 2.6
Нидерландия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.NL.EUR.FDI_T 5 728.4 6 056.9 6 160.7 6 205.2 6 277.7 6 203.9 6 613.9 6 636.8 6 588.8 6 672.4 6 649.4 6 614.5 6 768.3 6 982.0 7 217.5 7 677.0 7 727.3 7 738.8 8 081.4 8 173.9 8 463.8 8 232.5 8 405.9 8 495.9 8 761.7 8 660.1 8 691.8 7 434.8 7 595.8 7 108.2 7 420.5 7 451.8 7 739.4 7 441.6 7 633.2 7 857.6 7 930.7 7 915.2 8 140.2 7 177.2
Никарагуа FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.NI.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.4 -1.3 -1.6 -1.7 -1.7 -1.7 -1.8 -1.8 -1.9 -1.9 -1.9 -2.0 -2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3
Ниуе FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.NU.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нова Зеландия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.NZ.EUR.FDI_T 4.4 5.5 6.6 7.7 7.8 7.9 7.9 7.9 6.3 5.5 4.2 3.7 4.6 4.5 5.0 4.9 3.3 3.1 3.3 3.7 3.2 3.3 3.7 6.4 4.5 4.0 3.4 4.1 4.4 4.8 3.5 4.6 5.4 4.9 4.8 4.7 5.4 5.3 5.2 5.1
Нова Каледония FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.NC.EUR.FDI_T 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Норвегия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.NO.EUR.FDI_T 335.7 331.0 328.2 192.9 194.2 214.8 237.4 260.0 332.8 357.0 355.8 325.7 344.6 366.6 241.7 262.9 299.6 383.6 123.4 119.0 119.6 116.8 119.3 124.7 119.4 120.1 119.1 118.8 118.2 119.4 121.8 125.8 121.9 121.8 122.6 120.3 124.4 122.7 124.6 127.7
Обединена Република Танзания FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.TZ.EUR.FDI_T 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 -4.6 -6.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Обединени Арабски Емирства FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AE.EUR.FDI_T 52.2 41.3 47.8 63.2 56.4 79.5 64.1 50.6 87.4 106.7 125.0 140.7 140.7 130.7 117.6 111.4 110.6 118.2 114.6 118.2 134.3 135.0 131.1 131.8 130.3 132.3 136.8 128.2 128.3 135.3 143.0 158.1 174.3 175.2 175.4 167.5 174.4 172.9 170.1 170.7
Обединено кралство FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GB.EUR.FDI_T 2 164.8 2 141.7 2 140.9 2 229.6 2 267.3 2 260.8 2 240.7 2 247.5 2 206.2 2 348.7 2 370.6 2 327.3 2 332.4 2 354.1 2 340.6 2 324.2 2 221.9 2 277.2 2 291.2 2 251.6 2 265.9 2 402.7 2 451.2 2 448.2 2 362.2 2 350.6 2 338.5 2 358.8 2 172.8 2 233.8 2 273.9 2 277.8 2 253.6 2 275.7 2 185.2 2 210.2 2 408.8 2 426.2 2 413.9 2 384.7
Оман FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.OM.EUR.FDI_T 50.0 47.6 48.5 47.6 49.3 48.8 50.5 51.4 46.7 43.3 37.7 31.9 32.2 32.7 32.7 31.1 27.3 27.1 25.7 30.3 28.4 31.3 31.9 31.6 40.0 38.6 36.9 37.2 36.8 36.0 36.4 37.4 35.6 39.6 40.6 45.0 55.5 56.9 59.8 59.8
Остров Ман FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.IM.EUR.FDI_T 4.3 5.6 3.3 4.7 11.5 18.8 26.1 33.5 30.0 25.3 22.0 18.6 20.7 22.7 24.7 30.2 30.4 30.8 32.3 35.3 31.6 31.6 31.6 32.1 33.1 33.7 35.2 32.4 34.2 33.2 31.5 36.3 45.5 46.2 49.3 47.6 50.6 50.7 52.1 68.6
Острови Кук FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.CK.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Острови Търкс и Кайкос FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.TC.EUR.FDI_T 15.9 15.9 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.7 15.7 15.7 15.7 15.9 16.0 16.2 16.4 16.3 16.1 16.0 15.8 16.0 16.1 16.3 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4
Пакистан FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.PK.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.7 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.3 1.5 1.6 1.7 1.7 2.1 2.1 2.3 1.8 1.7 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.2 1.8
Палестина FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.PS.EUR.FDI_T 1.4 1.5 1.5 1.5 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.1 1.0 1.6 1.9 2.3 3.2 3.2 3.0 3.0 3.0 2.6 2.6 2.7 2.9 3.0 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.6 2.6 2.6 2.6
Панама FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.PA.EUR.FDI_T 188.3 180.5 174.2 167.0 166.5 170.1 171.4 175.9 174.4 170.9 167.3 160.6 162.2 165.3 168.6 174.4 177.9 179.3 182.7 188.0 193.0 192.4 208.1 201.7 176.5 168.0 154.2 145.6 148.4 146.7 145.5 143.7 143.9 144.2 146.1 138.2 138.8 126.0 127.1 120.5
Папуа Нова Гвинея FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.PG.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Парагвай FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.PY.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Перу FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.PE.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -1.1 -1.3 -1.6 -1.7 -1.9 -2.1 -2.3 -2.4 -2.9 -3.4 -1.0 -1.4 -1.7 -4.1 -4.4 -4.5 -5.0 -2.1 -4.6 -3.2 -2.3 -2.2 -2.4 -3.1 -2.5 -7.4 -8.4 -7.9 -9.1
Питкерн FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.PN.EUR.FDI_T 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Полша FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.PL.EUR.FDI_T 151.6 152.7 156.5 159.6 155.1 152.6 150.3 151.4 136.7 122.6 187.3 162.6 195.2 137.5 153.0 167.8 199.9 205.2 217.1 234.3 241.1 254.8 259.1 279.0 278.6 287.3 292.6 310.9 343.9 359.1 370.1 377.1 373.6 390.7 382.3 395.8 435.2 473.2 497.3 497.4
Португалия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.PT.EUR.FDI_T 22.7 22.2 20.6 20.0 17.4 17.6 14.4 15.8 15.6 15.2 14.7 15.3 33.6 33.3 34.3 34.1 35.1 34.3 39.2 33.6 35.7 35.0 36.1 36.0 5.3 4.6 3.7 1.4 -5.9 -6.7 -4.4 -58.0 -57.1 -3.2 -1.3 -1.5 14.3 14.6 14.4 14.6
Република Корея (Южна Корея) FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.KR.EUR.FDI_T 145.2 144.7 144.0 143.6 142.7 144.8 147.0 149.5 149.0 148.8 148.1 148.1 143.3 138.8 134.3 129.8 129.7 129.6 129.5 128.0 118.0 111.4 105.0 90.3 69.7 65.5 68.3 68.9 70.9 66.9 69.5 71.4 72.0 59.3 69.3 68.2 58.1 56.0 57.8 55.4
Руанда FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.RW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Румъния FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.RO.EUR.FDI_T 295.2 290.1 297.9 288.0 305.6 294.3 288.7 281.3 261.9 252.1 246.8 232.6 250.3 252.9 244.8 240.8 268.9 248.7 247.4 235.3 269.0 269.4 268.5 269.7 299.0 311.7 296.1 285.3 278.1 338.9 378.5 401.4 430.4 432.8 463.8 447.7 446.1 440.1 468.8 479.4
Русия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.RU.EUR.FDI_T 1 809.3 1 803.6 1 931.4 1 956.5 1 990.2 1 982.6 2 069.9 2 061.5 2 047.8 2 048.9 2 041.7 2 043.0 2 045.7 2 052.1 2 066.6 2 078.8 2 188.4 2 219.2 2 102.4 2 053.5 2 232.1 2 302.2 2 313.4 2 348.0 2 386.6 2 444.7 2 458.2 2 369.0 2 208.5 2 180.7 2 072.0 1 947.3 1 947.5 1 945.1 1 940.7 1 870.2 1 598.0 1 588.5 1 590.4 1 759.7
Самоа (Западна) FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.WS.EUR.FDI_T 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сан Марино FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.SM.EUR.FDI_T 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Сао Томе и Принсипи FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.ST.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Саудитска Арабия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.SA.EUR.FDI_T 16.4 15.8 15.0 12.1 14.6 14.2 12.6 12.2 12.5 12.2 11.9 10.7 10.8 10.7 7.7 10.3 11.0 10.6 10.9 10.8 12.5 11.6 11.7 1.0 7.9 12.4 17.0 19.7 19.3 20.0 30.9 38.9 36.5 36.9 34.2 32.0 34.5 34.9 33.4 32.7
Св. Китс и Невис FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.KN.EUR.FDI_T 9.3 9.9 10.4 11.0 11.6 12.2 12.8 13.3 12.1 10.9 9.7 8.6 8.2 7.9 7.5 7.2 7.1 6.9 6.7 6.4 6.2 5.8 5.5 5.1 4.0 2.6 1.3 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -1.4 -1.4 -1.2 -3.7 -3.7 -3.8
Св. Лусия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.LC.EUR.FDI_T 0.1 0.3 0.3 0.1 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 1.3 1.2 1.2 0.9 0.5 0.1 -0.3 -0.3 -0.3 -0.5 -0.5 -0.6 -0.7 -0.9 -1.0 -0.7 -0.3 0.1 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.4 0.4 0.4 0.4
Сейнт Винсент и Гренадини FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.VC.EUR.FDI_T 50.4 48.9 47.2 45.7 48.7 53.5 56.4 59.2 58.9 61.4 64.0 65.7 64.9 63.3 62.0 60.9 61.3 61.6 61.7 61.2 58.8 49.5 48.4 45.5 45.5 44.7 44.6 44.4 44.8 44.4 44.8 44.3 45.0 46.9 48.2 48.1 49.0 50.3 50.8 50.5
Сейшелски острови FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.SC.EUR.FDI_T 341.2 316.3 300.0 280.0 277.0 277.0 281.3 278.1 285.9 291.3 297.3 305.9 319.6 329.0 337.6 347.8 344.3 339.6 337.6 327.6 363.2 365.4 365.2 355.2 349.5 345.5 344.6 342.0 349.0 343.4 341.2 292.8 291.3 286.1 285.0 283.0 182.7 182.9 185.6 174.8
Сенегал FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.SN.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Сиера Леоне FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.SL.EUR.FDI_T 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Сингапур FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.SG.EUR.FDI_T 5.2 6.3 8.0 9.0 9.4 9.8 10.9 11.2 10.4 10.1 9.5 8.1 8.9 9.4 9.1 8.8 8.6 9.0 7.8 6.3 6.1 5.8 5.3 7.7 6.4 6.3 4.8 3.7 4.5 3.7 3.9 3.3 2.9 4.2 4.4 5.4 7.8 8.1 7.4 -5.7
Синт Мартен (холандска част) FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.SX.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 2.4 2.4 0.0
Сирия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.SY.EUR.FDI_T 9.8 9.5 9.5 9.4 9.7 10.8 10.8 11.6 12.9 12.8 12.7 12.6 16.0 21.2 24.0 27.8 30.2 30.1 29.9 29.8 33.2 34.4 35.7 38.2 42.0 42.4 42.4 43.7 47.0 47.4 48.0 51.4 44.6 44.6 44.7 44.9 42.3 42.6 42.9 43.4
Словакия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.SK.EUR.FDI_T 8.9 9.2 11.3 22.7 38.1 38.2 41.6 35.9 36.4 33.5 33.9 33.6 35.5 38.3 40.0 43.8 43.0 42.4 40.8 43.6 45.5 46.5 48.6 49.4 64.1 62.4 60.9 56.8 60.2 59.0 59.5 58.8 58.2 55.7 53.2 52.4 45.7 46.2 46.1 50.5
Словения FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.SI.EUR.FDI_T 19.6 22.1 10.4 9.0 11.8 12.6 13.5 14.3 16.1 15.2 14.7 14.6 16.3 16.4 14.4 14.3 14.3 17.2 19.4 14.3 16.7 19.2 17.8 18.2 91.3 163.6 237.9 311.0 312.5 282.6 283.3 287.2 288.2 293.1 287.2 284.3 -8.7 -4.5 -3.6 -2.2
Судан FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.SD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Суринам FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.SR.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Съединени американски щати FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.US.EUR.FDI_T 907.0 957.5 933.0 939.2 972.6 965.5 972.9 971.9 968.3 981.1 961.9 946.8 921.8 898.9 888.2 808.1 803.6 775.6 773.9 755.3 819.9 813.9 851.7 813.7 777.1 768.0 768.3 784.5 775.4 761.8 856.7 837.9 888.2 870.8 888.7 875.7 825.6 789.1 782.6 772.4
Сърбия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.RS.EUR.FDI_T 84.2 83.4 69.0 60.8 59.9 64.9 70.0 75.0 73.8 85.9 98.1 113.2 109.2 108.9 111.2 122.1 127.7 117.9 126.6 119.4 132.4 131.0 132.6 132.1 134.8 147.7 169.9 185.6 180.5 159.8 137.8 128.5 132.7 134.9 138.8 140.4 140.3 140.5 142.7 139.6
Таджикистан FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.TJ.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Тайван FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.TW.EUR.FDI_T 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 -0.2 -0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 -0.1 -0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Тайланд FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.TH.EUR.FDI_T 0.4 0.3 0.4 0.4 0.8 0.9 0.7 -0.6 -0.9 -1.2 -1.5 -1.6 -1.2 -1.1 -1.1 -1.8 -1.8 -1.0 0.6 0.2 0.0 0.7 0.4 0.5 -1.5 -3.0 -3.8 -4.7 0.3 -3.9 -3.7 -3.2 -5.5 -6.6 -7.0 -8.3 -8.6 -8.8 -7.9 -8.0
Тринидат и Тобаго FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.TT.EUR.FDI_T 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
Тунис FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.TN.EUR.FDI_T 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.1 0.1 0.9 0.9 0.8 1.0 1.0 1.4 1.6 2.0 2.3 2.6 2.7 3.1 3.5 3.0 2.6 3.3 3.0 3.5 3.1 1.8 3.3 1.5 1.5 1.5 1.6 1.0 1.0 0.9 0.8
Туркменистан FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.TM.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 0.7 0.7 0.7 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7
Турция FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.TR.EUR.FDI_T 550.4 557.6 584.6 600.4 656.8 648.6 683.9 707.3 735.0 756.1 775.3 794.4 828.8 868.9 858.0 879.1 859.0 881.3 891.7 918.6 898.0 904.3 901.8 889.3 963.5 984.7 1 032.2 1 043.7 1 095.7 1 103.7 1 129.1 1 129.5 1 166.2 1 187.0 1 196.3 1 177.4 1 138.2 1 139.1 1 156.5 1 242.9
Уганда FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.UG.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Узбекистан FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.UZ.EUR.FDI_T 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 1.0 2.1 1.9 2.2 2.4 2.5 2.8 3.1 3.5 3.6 3.5 3.2 3.0 2.2 3.4 3.4 3.5 4.3
Украйна FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.UA.EUR.FDI_T 33.6 32.8 30.4 30.3 34.0 38.1 41.2 44.9 43.3 42.2 44.5 46.1 54.9 44.2 48.8 48.1 77.3 102.0 126.5 149.9 164.8 198.9 202.1 159.2 155.1 133.3 111.9 89.4 106.2 111.9 117.9 146.3 215.2 232.5 230.1 189.7 215.8 300.7 317.2 322.3
Унгария FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.HU.EUR.FDI_T 956.7 904.7 949.5 962.0 1 019.4 890.0 934.2 980.0 853.6 892.8 925.2 926.6 815.8 855.6 894.4 921.8 825.7 850.6 894.5 1 505.8 1 548.7 1 496.1 1 533.2 1 552.0 1 612.4 1 655.3 1 699.6 1 720.8 1 772.0 1 831.0 1 892.6 1 925.9 2 006.5 1 848.6 1 905.9 1 999.0 2 118.5 2 115.0 2 267.5 2 393.5
Уолис и Футуна FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.WF.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Уругвай FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.UY.EUR.FDI_T 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.3 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5
Фарьорски острови FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.FO.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Филипини FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.PH.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 1.1 1.2 1.4 2.9 5.5 6.3 6.6 7.2 6.2 4.3 5.9 9.1 14.5 17.7 11.8 11.5 12.1 7.1 10.9 10.0 8.8 7.7 6.4 5.4 5.6
Финландия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.FI.EUR.FDI_T 44.5 44.0 41.2 40.7 42.0 42.1 43.9 41.9 39.7 40.1 39.6 39.6 36.3 35.1 33.7 28.8 32.9 38.0 45.3 50.3 53.6 46.1 44.3 59.1 38.0 37.1 37.6 43.4 52.4 54.5 57.0 61.5 58.5 52.9 58.3 55.6 59.1 63.6 63.7 69.0
Франция FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.FR.EUR.FDI_T 931.1 894.1 899.8 944.7 964.7 971.8 988.1 987.6 1 008.2 1 039.9 1 053.1 1 089.5 1 086.6 1 115.6 1 109.9 1 116.3 1 138.8 1 182.3 1 212.9 1 252.8 881.6 883.3 869.1 858.7 908.4 912.5 876.4 876.9 928.9 1 087.4 1 077.1 1 061.0 1 109.4 1 214.2 1 130.0 1 150.6 1 223.7 1 228.3 1 391.7 1 185.6
Френска Полинезия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.PF.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Френски южни територии FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.TF.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Хонг Конг FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.HK.EUR.FDI_T 15.4 18.4 21.3 24.3 25.6 28.4 19.0 20.2 20.2 21.0 21.9 20.5 21.5 22.0 21.1 23.2 22.7 22.1 22.9 25.1 25.8 34.0 31.0 41.5 40.4 38.6 31.7 30.1 29.1 28.2 25.4 20.1 13.4 18.3 23.2 -0.7 4.7 2.2 1.3 -1.0
Хондурас FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.HN.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Хърватия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.HR.EUR.FDI_T 14.1 14.8 19.4 20.4 22.2 22.8 24.0 25.1 24.1 21.4 20.2 20.1 24.5 24.5 25.2 25.7 26.2 26.4 28.7 28.4 29.6 30.4 27.9 29.0 28.6 28.5 30.9 30.3 38.0 43.2 44.0 40.0 41.6 39.1 39.2 41.2 34.7 36.4 33.0 32.4
Черна гора FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.ME.EUR.FDI_T -3.0 -1.0 -2.3 -2.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.9 1.0 1.1 1.2 1.1 1.0 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.5 1.8 1.1 1.0 1.2 1.3 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 2.3 2.3 2.3 2.2
Чехия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.CZ.EUR.FDI_T 610.6 604.2 587.4 578.4 598.1 610.3 604.8 612.2 621.1 623.1 626.4 635.1 633.2 624.6 614.5 681.8 702.5 660.5 708.8 673.9 695.0 671.7 672.6 677.7 740.5 749.7 755.2 751.4 774.3 795.2 689.7 663.2 630.0 633.0 639.5 609.4 439.3 437.0 454.4 453.4
Чили FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.CL.EUR.FDI_T 0.1 0.2 0.2 0.8 2.7 4.2 5.6 6.9 6.6 6.1 5.7 5.2 4.3 3.1 2.0 0.8 0.7 0.5 0.3 0.1 -0.5 2.2 1.9 1.6 0.4 1.1 1.4 1.4 2.4 1.0 0.7 0.6 1.0 0.3 0.4 0.1 0.1 0.4 0.3 0.2
Швейцария FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.CH.EUR.FDI_T 1 126.5 1 244.3 1 299.7 1 269.2 1 287.1 1 336.0 1 413.3 1 356.0 1 340.1 1 375.5 1 303.0 1 277.4 1 488.4 1 439.7 1 490.4 1 512.3 1 408.8 1 548.8 1 529.9 1 427.9 1 491.7 1 559.8 1 557.2 1 550.2 1 497.6 1 452.8 1 444.9 2 675.6 2 669.6 2 500.1 2 571.3 2 667.1 2 676.8 2 774.5 2 792.0 3 166.4 3 204.9 3 162.4 3 476.0 4 046.4
Швеция FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.SE.EUR.FDI_T 140.5 145.4 151.1 143.2 147.2 151.5 155.4 164.0 181.6 199.3 209.1 224.1 265.3 274.0 271.9 284.3 302.7 318.5 326.2 349.7 405.9 404.7 370.3 375.9 389.4 397.0 411.0 411.9 440.6 468.2 482.4 519.8 526.3 541.0 548.3 538.5 578.7 601.8 611.2 603.8
Шри Ланка FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.LK.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GS.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Южноафриканска република FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.ZA.EUR.FDI_T 5.5 4.8 3.1 2.6 1.8 2.4 -2.7 -5.0 -4.4 0.6 1.7 1.7 1.8 1.8 2.0 5.8 6.0 2.3 2.3 2.6 1.3 1.5 1.8 1.9 1.0 3.0 4.9 6.0 7.0 5.5 1.8 -1.6 -2.7 -0.1 -2.3 -0.5 -2.9 -0.2 -0.9 -1.6
Ямайка FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.JM.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Япония FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.JP.EUR.FDI_T 74.5 80.0 78.3 71.0 65.3 65.4 65.3 61.5 67.0 43.3 53.0 57.1 57.9 60.7 63.5 61.3 60.9 65.7 72.7 78.1 58.1 57.9 59.9 70.8 76.1 71.1 76.8 83.4 93.5 103.1 105.1 105.2 105.0 114.3 112.8 111.0 103.0 107.7 106.4 108.6
Обратно

* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).