logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

6 юни 2005 г.

На основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за банките и чл. 23 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “БАНК АУСТРИЯ КРЕДИТАНЩАЛТ” АГ (“Bank Austria Creditanstalt” AG), Виена, да придобие пряко обикновени акции с право на глас, представляващи 24.84% от акционерния капитал на “ДЗИ Банк” АД.