logo Skip to content

Открита процедура • Абонаментна поддръжка на копирни машини и многофункционална цветна машина на БНБ по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0027


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 24.11.2016, 12:30 Изтегли PDF (1219 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 24.11.2016, 12:30 Изтегли PDF (903 KB)

Документация

Публикувано на 24.11.2016, 12:30 Изтегли ZIP (328 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 19.12.2016, 17:26 Изтегли PDF (607 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 30.12.2016, 14:07 Изтегли PDF (720 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 10.01.2017, 15:18 Изтегли PDF (65 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 17.01.2017, 17:32 Изтегли PDF (169 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 17.01.2017, 17:33 Изтегли PDF (208 KB)

Доклад

Публикувано на 17.01.2017, 17:33 Изтегли PDF (515 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 17.01.2017, 17:33 Изтегли PDF (131 KB)

Договори и приложения

Публикувано на 20.02.2017, 12:01 Изтегли ZIP (1650 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 20.02.2017, 12:03 Изтегли PDF (876 KB)

Обявления за приключване на договор

Публикувано на 14.03.2018, 17:32 Изтегли ZIP (1722 KB)