logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за недвижимите имоти на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0016


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 29.09.2016, 15:05 Изтегли PDF (225 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 29.09.2016, 15:05 Изтегли PDF (298 KB)

Документация

Публикувано на 29.09.2016, 15:06 Изтегли ZIP (846 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 10.11.2016, 14:01 Изтегли PDF (1242 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 22.11.2016, 17:06 Изтегли PDF (550 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 30.11.2016, 10:27 Изтегли PDF (297 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 30.11.2016, 10:30 Изтегли PDF (162 KB)

Доклад

Публикувано на 30.11.2016, 10:31 Изтегли PDF (2318 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 30.11.2016, 10:32 Изтегли PDF (216 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 23.01.2017, 13:40 Изтегли PDF (300 KB)

Договор с приложения

Публикувано на 23.01.2017, 13:54 Изтегли PDF (2033 KB)

Обявления за приключване на договор

Публикувано на 27.04.2018, 17:44 Изтегли PDF (671 KB)