logo Skip to content

Статистика на депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности, 2005

Име Изтегли
Депозити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД по количествени категории и икономически дейности към 31.12.2005 XLS Excel
Депозити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД по вид и икономически дейности към 31.12.2005 XLS Excel
Кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД по количествени категории и икономически дейности към 31.12.2005 XLS Excel
Кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД по вид и икономически дейности към 31.12.2005 XLS Excel