logo Skip to content

Статистика на депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Име Изтегли
Депозити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД по икономически дейности.
Данни от 31.03.2009 г. съгласно КИД-2008.
XLS Excel
Депозити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД по икономически дейности.
Данни до 31.12.2008 г. съгласно НКИД-2003.
XLS Excel
Депозити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД по количествени категории XLS Excel
Кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД по икономически дейности
Данни от 31.03.2009 г. съгласно КИД-2008.
XLS Excel
Кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД по икономически дейности
Данни до 31.12.2008 г. съгласно НКИД-2003.
XLS Excel
Кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД по количествени категории XLS Excel