logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Централна банка (S121), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Период 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 44 021.5 46 068.2 46 863.3 47 145.0 46 997.2 48 132.3 46 398.4 44 338.0 46 102.5 48 115.7 49 167.2 49 082.4
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 4 505.3 4 505.5 4 310.5 4 466.9 4 228.9 4 203.3 4 172.0 4 147.1 4 176.5 4 040.3 4 306.3 4 418.5
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 9 920.3 12 005.3 13 502.3 17 980.1 17 966.2 18 896.0 19 753.3 15 730.0 16 821.9 16 808.9 18 615.4 17 745.6
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 29 468.0 29 438.8 28 928.7 24 578.9 24 686.5 24 917.5 22 353.8 24 335.5 24 982.9 27 146.6 26 122.7 26 791.5
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 3 849.8 3 093.4 2 172.5 1 775.4 1 885.2 580.8 652.0 244.8 913.3 1 372.9 1 146.2 1 537.2
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 25 618.2 26 345.4 26 756.2 22 803.5 22 801.4 24 336.7 21 701.8 24 090.7 24 069.6 25 773.7 24 976.5 25 254.4
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 108.2 108.2 108.3 108.3 108.3 108.3 106.6 106.6 106.6 106.6 107.1 107.1
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 19.8 10.3 13.5 10.7 7.2 7.1 12.7 18.7 14.7 13.3 15.6 19.7
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 44 183.6 46 116.9 47 052.7 47 320.7 47 172.3 48 308.4 46 571.1 44 511.6 46 267.8 48 278.8 49 327.3 49 240.2
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 1 505.5 1 494.3 1 524.3 1 517.2 1 458.1 1 431.6 1 420.4 1 411.5 1 443.7 1 442.4 1 453.8 1 479.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 37 627.5 39 514.1 40 809.0 40 983.7 41 145.0 42 309.0 40 593.5 38 654.9 40 406.3 42 626.3 43 315.6 43 237.3
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 4 873.7 4 931.9 4 537.5 4 647.3 4 394.4 4 387.3 4 324.3 4 265.1 4 236.1 4 033.4 4 266.3 4 349.7
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 176.9 176.5 181.8 172.5 174.8 180.5 232.8 180.1 181.7 176.7 291.6 174.1
Обратно