logo Skip to content

Външна търговия - внос

Начин на използване - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4
Потребителски стоки; Общо FTRD.Q.1.1.NA.0.EUR.W1 1 293.2 1 364.4 1 377.7 1 564.3 1 355.7 1 453.5 1 494.1 1 657.6 1 511.0 1 595.4 1 613.1 1 807.0 1 666.5 1 679.7 1 717.1 1 891.8 1 778.5 1 817.8 1 934.4 2 125.1
Потребителски стоки; Храни, напитки и цигари FTRD.Q.1.1.NA.1.EUR.W1 394.9 430.8 439.4 491.6 409.5 462.5 469.8 536.7 472.6 515.2 516.1 583.2 526.4 540.5 549.1 615.0 579.0 596.1 645.2 719.5
Потребителски стоки; Мебели и дом. обзавеждане FTRD.Q.1.1.NA.2.EUR.W1 168.7 190.2 195.5 244.2 172.4 190.3 193.8 209.0 175.9 208.4 196.9 241.8 212.2 223.8 211.4 248.4 229.3 249.5 258.3 294.9
Потребителски стоки; Лекарства и козметика FTRD.Q.1.1.NA.3.EUR.W1 296.3 303.3 302.9 319.6 299.3 311.9 315.0 346.6 342.9 336.0 335.4 360.6 354.9 355.5 358.3 373.4 378.3 366.5 383.0 401.1
Потребителски стоки; Дрехи и обувки FTRD.Q.1.1.NA.4.EUR.W1 156.4 143.1 166.1 165.7 176.1 169.3 209.7 205.2 196.9 178.3 215.5 209.0 202.8 180.4 229.8 217.3 214.2 197.0 245.1 247.4
Потребителски стоки; Автомобили FTRD.Q.1.1.NA.5.EUR.W1 78.8 101.3 83.4 108.1 84.6 105.2 96.1 112.2 97.1 123.3 122.5 138.3 121.7 134.0 106.3 129.0 110.4 132.1 121.2 134.7
Потребителски стоки; Други потребителски стоки FTRD.Q.1.1.NA.6.EUR.W1 198.1 195.8 190.4 235.0 213.8 214.2 209.6 247.8 225.6 234.1 226.8 274.2 248.5 245.4 262.2 308.7 267.2 276.6 281.7 327.5
Суровини и материали; Общо FTRD.Q.1.2.NA.0.EUR.W1 2 430.3 2 467.9 2 381.1 2 394.3 2 340.7 2 206.6 2 339.2 2 538.2 2 683.9 2 751.8 2 787.9 2 935.2 2 976.9 3 007.8 2 908.0 2 918.6 3 036.8 2 813.4 2 895.3 2 779.6
Суровини и материали; Руди FTRD.Q.1.2.NA.7.EUR.W1 399.6 291.3 346.3 278.0 262.6 113.1 282.0 394.6 369.8 396.8 453.1 521.5 497.5 484.7 435.4 419.9 434.8 281.9 369.0 255.0
Суровини и материали; Чугун, желязо и стомана FTRD.Q.1.2.NA.8.EUR.W1 184.2 230.3 214.9 200.1 172.5 206.5 207.2 210.2 232.5 231.6 280.6 278.9 301.9 297.2 291.0 318.2 317.4 304.6 311.0 274.2
Суровини и материали; Цветни метали FTRD.Q.1.2.NA.9.EUR.W1 186.7 213.7 147.5 161.4 166.5 139.5 168.3 203.5 234.3 234.6 239.4 255.9 258.0 261.7 231.0 228.4 233.9 238.4 209.7 201.2
Суровини и материали; Текстилни материали FTRD.Q.1.2.NA.10.EUR.W1 269.7 338.0 253.5 330.3 286.5 346.0 257.6 327.4 291.5 351.6 267.3 335.5 303.4 346.8 269.1 323.1 297.5 329.9 272.8 300.8
Суровини и материали; Дървен материал и хартия, картон FTRD.Q.1.2.NA.11.EUR.W1 109.0 135.7 129.4 138.4 126.6 135.2 139.9 144.9 129.5 145.7 144.5 156.9 142.1 156.6 157.4 170.5 154.5 164.1 162.1 167.0
Суровини и материали; Химически продукти FTRD.Q.1.2.NA.12.EUR.W1 206.1 163.4 134.1 138.0 207.2 155.6 128.7 116.8 229.8 164.8 147.6 149.8 239.2 186.1 168.1 149.2 253.4 188.5 171.2 153.4
Суровини и материали; Пластмаси, каучук FTRD.Q.1.2.NA.13.EUR.W1 338.1 375.7 392.3 367.2 367.1 379.2 380.2 366.9 381.2 409.4 438.8 422.0 415.6 450.3 459.1 435.5 446.9 466.0 482.3 439.6
Суровини и материали; Суровини за производство на храни FTRD.Q.1.2.NA.14.EUR.W1 180.9 149.3 166.2 178.4 184.9 153.3 167.5 185.8 221.5 195.4 155.4 171.5 181.7 150.9 172.3 197.3 201.9 155.6 211.9 274.5
Суровини и материали; Кожи FTRD.Q.1.2.NA.15.EUR.W1 19.6 29.8 17.8 35.4 22.1 30.3 17.5 21.6 20.1 23.0 14.4 21.4 19.4 22.9 15.7 18.8 18.2 19.3 15.6 18.9
Суровини и материали; Тютюн FTRD.Q.1.2.NA.16.EUR.W1 22.6 15.2 14.5 27.5 21.5 11.7 27.8 24.0 14.7 27.0 22.1 23.7 15.3 23.2 18.3 28.0 19.1 18.7 19.2 22.0
Суровини и материали; Други суровини и материали FTRD.Q.1.2.NA.17.EUR.W1 513.7 525.4 564.6 539.5 523.2 536.2 562.4 542.5 559.1 571.9 624.6 598.1 602.7 627.5 690.6 629.8 659.1 646.6 670.4 672.9
Инвестиционни стоки; Общо FTRD.Q.1.3.NA.0.EUR.W1 1 591.4 1 677.2 1 586.0 1 896.1 1 572.0 1 775.9 1 822.9 1 950.6 1 786.3 1 960.5 1 853.6 2 236.1 2 008.1 2 154.6 2 078.6 2 320.7 2 090.4 2 252.2 2 225.6 2 397.6
Инвестиционни стоки; Машини, уреди и апарати FTRD.Q.1.3.NA.18.EUR.W1 543.5 605.2 531.0 574.8 526.8 583.6 532.2 598.4 563.6 655.8 620.6 763.2 665.9 754.4 666.0 691.3 652.2 763.6 697.9 755.3
Инвестиционни стоки; Електрически машини FTRD.Q.1.3.NA.19.EUR.W1 227.3 213.3 232.2 304.0 252.4 249.8 248.4 318.2 265.2 250.8 242.4 329.9 282.9 271.3 293.6 350.8 327.6 310.6 334.1 444.8
Инвестиционни стоки; Транспортни средства FTRD.Q.1.3.NA.20.EUR.W1 255.6 341.0 286.9 398.3 292.7 346.2 311.4 369.4 287.9 361.8 348.8 372.6 377.3 408.5 374.2 442.6 368.0 442.4 340.4 346.0
Инвестиционни стоки; Резервни части и оборудване FTRD.Q.1.3.NA.21.EUR.W1 258.4 261.9 274.8 283.3 271.7 280.4 308.6 338.8 304.6 324.2 352.5 413.6 395.9 393.6 415.6 440.3 413.6 411.7 406.1 427.2
Инвестиционни стоки; Други инвестиционни стоки FTRD.Q.1.3.NA.22.EUR.W1 306.7 255.8 261.1 335.7 228.5 315.9 422.3 325.7 364.9 368.0 289.2 356.9 286.2 326.7 329.2 395.7 329.0 323.9 447.1 424.4
Общо неенергийни стоки; Общо FTRD.Q.1.NEC.NA.0.EUR.W1 5 314.9 5 509.5 5 344.8 5 854.7 5 268.3 5 435.9 5 656.2 6 146.4 5 981.2 6 307.7 6 254.5 6 978.4 6 651.6 6 842.1 6 703.8 7 131.1 6 905.7 6 883.4 7 055.3 7 302.3
Енергийни ресурси; Общо FTRD.Q.1.4.NA.0.EUR.W1 954.3 1 179.5 1 056.7 1 013.4 624.1 886.9 941.0 1 083.3 1 127.6 1 091.7 1 084.4 1 305.3 839.1 1 100.1 1 309.0 1 405.5 1 081.3 1 368.1 1 285.7 1 233.6
Енергийни ресурси; Горива FTRD.Q.1.4.NA.F.EUR.W1 746.4 898.1 812.6 792.6 490.6 659.4 691.6 835.4 852.7 828.0 831.2 1 009.6 634.1 917.5 1 080.0 1 154.3 886.5 1 140.3 1 049.2 1 006.3
Енергийни ресурси; Суров петрол и природен газ FTRD.Q.1.4.NA.2325.EUR.W1 682.6 822.3 729.8 720.4 417.6 563.4 585.9 708.4 742.1 717.8 711.8 859.6 537.5 809.5 952.7 1 010.3 786.6 1 011.1 917.9 864.2
Енергийни ресурси; Въглища FTRD.Q.1.4.NA.24.EUR.W1 37.6 25.5 18.0 21.5 17.5 13.3 13.7 15.0 24.2 23.1 17.1 22.7 29.6 18.4 18.2 23.1 23.6 14.8 15.4 18.1
Енергийни ресурси; Горива различни от суров петрол,природен газ и въглища FTRD.Q.1.4.NA.26.EUR.W1 26.2 50.3 64.8 50.6 55.5 82.7 92.0 111.9 86.4 87.1 102.3 127.3 67.0 89.6 109.1 121.0 76.4 114.4 115.9 124.0
Енергийни ресурси; Енергийни ресурси различни от горива FTRD.Q.1.4.NA.OF.EUR.W1 207.9 281.4 244.1 220.9 133.5 227.5 249.4 248.0 274.9 263.7 253.2 295.7 205.0 182.7 229.0 251.1 194.8 227.8 236.5 227.3
Енергийни ресурси; Масла FTRD.Q.1.4.NA.27.EUR.W1 207.9 281.4 244.1 220.9 133.5 227.5 249.4 248.0 274.9 263.7 253.2 295.7 205.0 182.7 229.0 251.1 194.8 227.8 236.5 227.3
Енергийни ресурси; Електричество FTRD.Q.1.4.NA.28.EUR.W1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Други; Общо FTRD.Q.1.5.NA.0.EUR.W1 29.6 32.4 32.0 34.6 32.8 36.3 32.6 37.5 35.6 38.5 37.9 42.7 41.3 43.3 39.6 41.3 41.9 46.8 46.4 53.0
Общо; Общо FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.W1 6 298.9 6 721.4 6 433.5 6 902.8 5 925.3 6 359.1 6 629.7 7 267.2 7 144.4 7 438.0 7 376.8 8 326.4 7 532.0 7 985.5 8 052.3 8 577.9 8 028.9 8 298.2 8 387.4 8 588.9
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.