logo Skip to content

Външна търговия - внос

Основни търговски региони и начин на използване - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.1.1.NA.0.EUR.B5 856.6 935.9 951.1 1 046.8 881.0 978.1 966.0 1 075.1 985.9 1 074.4 1 071.3 1 178.0 1 077.2 1 109.2 1 116.7 1 199.2 1 120.6 1 184.1 1 246.8 1 369.0
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.1.2.NA.0.EUR.B5 1 210.5 1 320.4 1 201.2 1 288.1 1 255.6 1 269.7 1 221.0 1 287.0 1 358.8 1 398.3 1 301.7 1 408.4 1 474.1 1 462.7 1 382.7 1 445.5 1 477.0 1 444.3 1 392.6 1 424.6
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.1.3.NA.0.EUR.B5 1 022.5 1 076.3 965.9 1 200.5 958.7 1 110.2 1 130.1 1 185.8 1 014.0 1 175.5 1 125.9 1 265.7 1 213.9 1 339.1 1 275.1 1 389.1 1 261.5 1 419.3 1 276.0 1 368.0
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.1.4.NA.0.EUR.B5 162.9 187.0 240.1 213.5 153.4 209.5 244.5 315.4 260.1 248.7 231.1 267.5 169.8 180.0 248.8 252.9 191.9 314.5 284.1 293.0
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.1.5.NA.0.EUR.B5 18.5 20.5 20.2 21.8 20.8 23.0 19.7 22.7 21.8 23.4 22.4 24.8 23.4 25.1 23.0 23.7 24.5 28.4 27.0 32.7
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.B5 3 271.0 3 540.1 3 378.6 3 770.7 3 269.6 3 590.5 3 581.3 3 886.0 3 640.5 3 920.3 3 752.5 4 144.4 3 958.4 4 116.1 4 046.3 4 310.5 4 075.5 4 390.6 4 226.6 4 487.2
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.1.1.NA.0.EUR.EEU 34.6 40.1 38.7 46.1 39.7 44.8 47.2 50.8 50.1 52.0 49.9 62.6 53.9 55.8 54.0 64.1 59.7 69.6 59.4 73.3
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.1.2.NA.0.EUR.EEU 164.8 194.4 198.1 192.0 165.3 186.9 168.9 194.7 203.7 165.7 233.2 208.7 197.7 237.9 239.5 203.8 241.0 224.4 236.0 264.0
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.1.3.NA.0.EUR.EEU 62.1 81.2 77.2 88.3 50.1 89.2 89.5 81.4 159.7 142.6 91.9 221.5 57.0 122.6 58.0 92.8 57.5 63.2 184.7 144.1
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.1.4.NA.0.EUR.EEU 708.7 784.3 666.9 692.5 414.1 511.2 545.3 549.0 603.6 580.3 497.7 669.4 460.3 694.5 653.5 760.3 621.6 712.7 606.5 475.8
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.1.5.NA.0.EUR.EEU 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.EEU 970.8 1 100.6 981.5 1 019.6 669.8 832.7 851.5 876.7 1 017.6 941.2 873.3 1 162.9 769.5 1 111.4 1 005.7 1 121.9 980.5 1 070.6 1 087.5 958.1
Потребителски стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.1.1.NA.0.EUR.BC 102.6 100.8 92.1 129.2 116.0 128.9 122.3 146.1 120.7 130.1 128.1 158.0 146.3 154.3 143.4 176.0 162.9 155.5 167.9 187.2
Суровини и материали; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.1.2.NA.0.EUR.BC 316.5 357.3 330.6 319.2 322.4 344.7 352.3 392.2 427.2 496.9 441.2 471.6 439.1 434.7 436.2 500.9 481.9 457.8 490.8 425.1
Инвестиционни стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.1.3.NA.0.EUR.BC 58.6 70.1 71.0 86.9 67.3 83.0 81.5 90.5 85.1 90.8 96.7 107.4 97.8 98.3 100.4 136.1 117.7 122.0 118.9 137.3
Енергийни ресурси; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.1.4.NA.0.EUR.BC 14.2 25.6 24.1 21.8 15.4 21.9 22.5 27.9 26.2 36.7 41.6 53.1 37.7 44.0 42.0 45.1 39.0 31.9 47.3 47.5
Други; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.1.5.NA.0.EUR.BC 1.3 1.5 1.4 1.8 1.5 1.9 1.9 2.2 1.7 2.0 1.9 2.3 2.2 2.4 2.4 2.5 2.4 2.7 2.8 2.9
Общо; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.BC 493.1 555.3 519.3 558.8 522.7 580.4 580.5 658.9 660.9 756.6 709.6 792.5 723.1 733.7 724.4 860.7 803.9 769.9 827.6 800.0
Потребителски стоки; АМЕРИКА FTRD.Q.1.1.NA.0.EUR.A1 49.1 64.3 48.8 59.3 57.8 55.7 61.0 73.6 70.1 65.4 65.7 72.9 67.8 65.6 63.8 80.0 74.1 70.6 78.0 81.3
Суровини и материали; АМЕРИКА FTRD.Q.1.2.NA.0.EUR.A1 269.3 231.8 248.9 233.7 240.3 88.4 172.3 297.3 283.1 268.8 353.3 417.8 389.5 308.5 275.7 218.4 250.2 197.4 286.9 228.5
Инвестиционни стоки; АМЕРИКА FTRD.Q.1.3.NA.0.EUR.A1 62.4 77.9 85.7 91.2 86.9 103.9 66.8 87.0 68.6 104.1 78.9 88.0 110.1 88.9 95.6 90.3 89.4 112.7 88.4 93.3
Енергийни ресурси; АМЕРИКА FTRD.Q.1.4.NA.0.EUR.A1 10.3 4.9 6.3 4.2 5.2 0.7 3.2 1.5 5.8 10.6 3.4 21.9 29.5 14.6 11.4 18.2 8.1 7.8 36.6 6.2
Други; АМЕРИКА FTRD.Q.1.5.NA.0.EUR.A1 1.5 1.7 1.5 1.6 1.6 1.7 1.6 1.7 1.7 1.8 1.7 1.8 1.8 1.9 1.7 1.7 1.6 1.9 1.8 1.8
Общо; АМЕРИКА FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.A1 392.5 380.6 391.2 390.1 391.7 250.4 304.9 461.0 429.3 450.7 503.0 602.4 598.8 479.5 448.0 408.7 423.5 390.3 491.7 411.2
Потребителски стоки; АЗИЯ FTRD.Q.1.1.NA.0.EUR.S1 233.4 203.7 229.2 265.4 240.9 227.9 278.8 282.2 264.8 250.7 277.8 311.8 304.4 271.6 320.5 355.2 342.7 315.5 360.8 397.3
Суровини и материали; АЗИЯ FTRD.Q.1.2.NA.0.EUR.S1 301.5 286.3 272.4 282.3 270.0 246.8 303.2 261.1 324.0 362.8 356.5 342.2 391.6 479.1 434.0 428.1 405.2 369.7 379.2 332.9
Инвестиционни стоки; АЗИЯ FTRD.Q.1.3.NA.0.EUR.S1 374.3 353.7 369.7 406.7 389.2 364.4 420.1 486.2 442.2 427.6 434.7 507.8 502.1 478.0 527.3 572.5 548.9 510.4 534.6 631.2
Енергийни ресурси; АЗИЯ FTRD.Q.1.4.NA.0.EUR.S1 55.2 116.8 67.7 79.1 33.0 143.4 121.5 187.3 227.4 214.8 307.6 292.8 138.2 163.3 352.6 323.3 220.4 289.8 306.5 409.2
Други; АЗИЯ FTRD.Q.1.5.NA.0.EUR.S1 7.7 7.9 8.0 8.5 8.1 8.8 8.5 9.8 9.5 10.3 10.7 12.7 12.7 12.9 11.4 12.1 12.0 12.5 13.3 14.0
Общо; АЗИЯ FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.S1 972.1 968.4 947.0 1 042.1 941.3 991.2 1 132.1 1 226.6 1 267.9 1 266.2 1 387.4 1 467.3 1 349.1 1 404.9 1 645.8 1 691.2 1 529.2 1 497.8 1 594.3 1 784.7
Потребителски стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.1.1.NA.0.EUR.OC 16.9 19.6 17.8 17.5 20.2 18.2 18.8 29.8 19.4 22.8 20.2 23.7 16.9 23.2 18.8 17.2 18.5 22.5 21.5 17.1
Суровини и материали; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.1.2.NA.0.EUR.OC 167.7 77.7 129.8 78.9 87.0 70.1 121.5 105.9 87.0 59.4 102.0 86.6 84.9 84.9 139.9 121.9 181.5 119.8 109.8 104.6
Инвестиционни стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.1.3.NA.0.EUR.OC 11.5 18.0 16.5 22.4 19.6 25.1 34.9 19.8 16.8 19.9 25.4 45.7 27.2 27.7 22.2 39.8 15.4 24.6 23.0 23.7
Енергийни ресурси; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.1.4.NA.0.EUR.OC 3.1 61.0 51.6 2.3 3.0 0.2 4.0 2.2 4.6 0.6 3.0 0.6 3.6 3.7 0.8 5.6 0.2 11.4 4.7 1.8
Други; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.1.5.NA.0.EUR.OC 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7
Общо; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.OC 199.4 176.5 215.9 121.5 130.1 113.8 179.5 158.0 128.2 103.1 151.1 157.0 133.2 139.8 182.2 185.0 216.2 178.9 159.7 147.8
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.