logo Skip to content

Външна търговия - внос

Начин на използване - годишни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2015 2016 2017 2018 2019
Потребителски стоки; Общо FTRD.A.1.1.NA.0.EUR.W1 5 599.6 5 960.8 6 526.5 6 955.1 7 655.8
Потребителски стоки; Храни, напитки и цигари FTRD.A.1.1.NA.1.EUR.W1 1 756.7 1 878.5 2 087.1 2 231.0 2 539.8
Потребителски стоки; Мебели и дом. обзавеждане FTRD.A.1.1.NA.2.EUR.W1 798.5 765.6 822.9 895.8 1 032.1
Потребителски стоки; Лекарства и козметика FTRD.A.1.1.NA.3.EUR.W1 1 222.1 1 272.8 1 374.9 1 442.2 1 528.9
Потребителски стоки; Дрехи и обувки FTRD.A.1.1.NA.4.EUR.W1 631.4 760.3 799.7 830.4 903.6
Потребителски стоки; Автомобили FTRD.A.1.1.NA.5.EUR.W1 371.6 398.1 481.2 491.0 498.6
Потребителски стоки; Други потребителски стоки FTRD.A.1.1.NA.6.EUR.W1 819.4 885.4 960.8 1 064.8 1 152.9
Суровини и материали; Общо FTRD.A.1.2.NA.0.EUR.W1 9 673.7 9 424.7 11 158.8 11 811.4 11 525.1
Суровини и материали; Руди FTRD.A.1.2.NA.7.EUR.W1 1 315.2 1 052.3 1 741.2 1 837.6 1 340.7
Суровини и материали; Чугун, желязо и стомана FTRD.A.1.2.NA.8.EUR.W1 829.6 796.4 1 023.7 1 208.4 1 207.2
Суровини и материали; Цветни метали FTRD.A.1.2.NA.9.EUR.W1 709.4 677.8 964.2 979.0 883.2
Суровини и материали; Текстилни материали FTRD.A.1.2.NA.10.EUR.W1 1 191.5 1 217.4 1 245.9 1 242.4 1 201.1
Суровини и материали; Дървен материал и хартия, картон FTRD.A.1.2.NA.11.EUR.W1 512.5 546.6 576.6 626.6 647.7
Суровини и материали; Химически продукти FTRD.A.1.2.NA.12.EUR.W1 641.6 608.3 691.9 742.7 766.5
Суровини и материали; Пластмаси, каучук FTRD.A.1.2.NA.13.EUR.W1 1 473.4 1 493.5 1 651.4 1 760.5 1 834.8
Суровини и материали; Суровини за производство на храни FTRD.A.1.2.NA.14.EUR.W1 674.8 691.5 743.8 702.2 843.9
Суровини и материали; Кожи FTRD.A.1.2.NA.15.EUR.W1 102.7 91.6 78.8 76.6 72.0
Суровини и материали; Тютюн FTRD.A.1.2.NA.16.EUR.W1 79.9 84.9 87.6 84.8 79.0
Суровини и материали; Други суровини и материали FTRD.A.1.2.NA.17.EUR.W1 2 143.1 2 164.3 2 353.7 2 550.6 2 649.0
Инвестиционни стоки; Общо FTRD.A.1.3.NA.0.EUR.W1 6 750.7 7 121.4 7 836.5 8 562.0 8 965.7
Инвестиционни стоки; Машини, уреди и апарати FTRD.A.1.3.NA.18.EUR.W1 2 254.5 2 241.0 2 603.2 2 777.6 2 868.9
Инвестиционни стоки; Електрически машини FTRD.A.1.3.NA.19.EUR.W1 976.7 1 068.8 1 088.3 1 198.7 1 417.0
Инвестиционни стоки; Транспортни средства FTRD.A.1.3.NA.20.EUR.W1 1 281.8 1 319.7 1 371.1 1 602.6 1 496.7
Инвестиционни стоки; Резервни части и оборудване FTRD.A.1.3.NA.21.EUR.W1 1 078.3 1 199.4 1 394.9 1 645.3 1 658.6
Инвестиционни стоки; Други инвестиционни стоки FTRD.A.1.3.NA.22.EUR.W1 1 159.3 1 292.4 1 379.0 1 337.8 1 524.4
Общо неенергийни стоки; Общо FTRD.A.1.NEC.NA.0.EUR.W1 22 024.0 22 506.8 25 521.8 27 328.5 28 146.6
Енергийни ресурси; Общо FTRD.A.1.4.NA.0.EUR.W1 4 203.9 3 535.3 4 609.0 4 653.8 4 968.7
Енергийни ресурси; Горива FTRD.A.1.4.NA.F.EUR.W1 3 249.7 2 677.0 3 521.5 3 785.9 4 082.3
Енергийни ресурси; Суров петрол и природен газ FTRD.A.1.4.NA.2325.EUR.W1 2 955.1 2 275.4 3 031.2 3 310.0 3 579.8
Енергийни ресурси; Въглища FTRD.A.1.4.NA.24.EUR.W1 102.7 59.5 87.2 89.3 71.9
Енергийни ресурси; Горива различни от суров петрол,природен газ и въглища FTRD.A.1.4.NA.26.EUR.W1 191.9 342.1 403.1 386.6 430.6
Енергийни ресурси; Енергийни ресурси различни от горива FTRD.A.1.4.NA.OF.EUR.W1 954.3 858.3 1 087.5 867.8 886.4
Енергийни ресурси; Масла FTRD.A.1.4.NA.27.EUR.W1 954.3 858.3 1 087.5 867.8 886.4
Енергийни ресурси; Електричество FTRD.A.1.4.NA.28.EUR.W1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Други; Общо FTRD.A.1.5.NA.0.EUR.W1 128.6 139.2 154.7 165.5 188.0
Общо; Общо FTRD.A.1.0.NA.0.EUR.W1 26 356.6 26 181.3 30 285.6 32 147.7 33 303.4
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.