logo Skip to content

Външна търговия - внос

Основни търговски региони и начин на използване - годишни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2015 2016 2017 2018 2019
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.1.1.NA.0.EUR.B5 3 790.3 3 900.1 4 309.5 4 502.3 4 920.6
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.1.2.NA.0.EUR.B5 5 020.3 5 033.3 5 467.2 5 765.0 5 738.5
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.1.3.NA.0.EUR.B5 4 265.3 4 384.9 4 581.1 5 217.2 5 324.7
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.1.4.NA.0.EUR.B5 803.5 922.9 1 007.4 851.4 1 083.6
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.1.5.NA.0.EUR.B5 81.0 86.2 92.4 95.2 112.6
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.1.0.NA.0.EUR.B5 13 960.4 14 327.4 15 457.6 16 431.3 17 179.9
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.1.1.NA.0.EUR.EEU 159.5 182.5 214.7 227.8 262.1
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.1.2.NA.0.EUR.EEU 749.3 715.8 811.2 879.0 965.4
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.1.3.NA.0.EUR.EEU 308.8 310.2 615.7 330.3 449.5
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.1.4.NA.0.EUR.EEU 2 852.5 2 019.6 2 350.9 2 568.6 2 416.5
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.1.5.NA.0.EUR.EEU 2.4 2.5 2.5 2.7 3.1
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.1.0.NA.0.EUR.EEU 4 072.5 3 230.7 3 995.0 4 008.4 4 096.7
Потребителски стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.1.1.NA.0.EUR.BC 424.7 513.3 537.0 620.1 673.5
Суровини и материали; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.1.2.NA.0.EUR.BC 1 323.7 1 411.6 1 836.8 1 810.9 1 855.5
Инвестиционни стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.1.3.NA.0.EUR.BC 286.6 322.3 380.0 432.6 495.8
Енергийни ресурси; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.1.4.NA.0.EUR.BC 85.6 87.7 157.6 168.8 165.8
Други; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.1.5.NA.0.EUR.BC 5.9 7.6 8.0 9.4 10.8
Общо; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.1.0.NA.0.EUR.BC 2 126.5 2 342.5 2 919.5 3 041.9 3 201.3
Потребителски стоки; АМЕРИКА FTRD.A.1.1.NA.0.EUR.A1 221.5 248.0 274.1 277.2 304.0
Суровини и материали; АМЕРИКА FTRD.A.1.2.NA.0.EUR.A1 983.8 798.3 1 323.0 1 192.1 963.0
Инвестиционни стоки; АМЕРИКА FTRD.A.1.3.NA.0.EUR.A1 317.1 344.7 339.6 384.9 383.8
Енергийни ресурси; АМЕРИКА FTRD.A.1.4.NA.0.EUR.A1 25.6 10.5 41.6 73.7 58.7
Други; АМЕРИКА FTRD.A.1.5.NA.0.EUR.A1 6.3 6.4 7.0 7.1 7.2
Общо; АМЕРИКА FTRD.A.1.0.NA.0.EUR.A1 1 554.3 1 408.0 1 985.3 1 935.0 1 716.7
Потребителски стоки; АЗИЯ FTRD.A.1.1.NA.0.EUR.S1 931.8 1 029.8 1 105.2 1 251.7 1 416.2
Суровини и материали; АЗИЯ FTRD.A.1.2.NA.0.EUR.S1 1 142.5 1 081.1 1 385.5 1 732.7 1 487.1
Инвестиционни стоки; АЗИЯ FTRD.A.1.3.NA.0.EUR.S1 1 504.4 1 659.9 1 812.3 2 080.1 2 225.1
Енергийни ресурси; АЗИЯ FTRD.A.1.4.NA.0.EUR.S1 318.8 485.2 1 042.6 977.5 1 225.9
Други; АЗИЯ FTRD.A.1.5.NA.0.EUR.S1 32.1 35.3 43.2 49.1 51.8
Общо; АЗИЯ FTRD.A.1.0.NA.0.EUR.S1 3 929.5 4 291.3 5 388.7 6 091.0 6 406.1
Потребителски стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.1.1.NA.0.EUR.OC 71.8 87.0 86.1 76.0 79.5
Суровини и материали; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.1.2.NA.0.EUR.OC 454.2 384.5 335.0 431.7 515.7
Инвестиционни стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.1.3.NA.0.EUR.OC 68.5 99.4 107.9 116.9 86.8
Енергийни ресурси; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.1.4.NA.0.EUR.OC 117.9 9.4 8.8 13.7 18.1
Други; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.1.5.NA.0.EUR.OC 1.0 1.1 1.7 1.9 2.5
Общо; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.1.0.NA.0.EUR.OC 713.3 581.4 539.5 640.2 702.6
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.