logo Skip to content

Външна търговия - износ

Начин на използване - тримесечни данни (млн. евро)

Период 2012-Q2 2012-Q3 2012-Q4 2013-Q1 2013-Q2 2013-Q3 2013-Q4 2014-Q1 2014-Q2 2014-Q3 2014-Q4 2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1
Потребителски стоки; Общо 1 215.1 1 233.6 1 220.4 1 206.7 1 262.3 1 364.8 1 377.9 1 373.2 1 401.3 1 453.0 1 508.7 1 434.2 1 512.9 1 537.0 1 612.0 1 541.1 1 522.7 1 574.7 1 643.3 1 628.6
Потребителски стоки; Храни 235.3 242.1 280.9 222.3 240.8 285.4 340.7 255.6 276.6 295.7 368.9 304.3 307.5 341.7 378.5 316.7 334.3 341.6 410.7 342.1
Потребителски стоки; Цигари 57.3 59.9 47.0 58.4 58.8 56.7 40.7 56.9 57.4 51.9 59.9 53.2 56.9 44.3 50.5 38.5 13.2 48.8 45.2 49.2
Потребителски стоки; Напитки 28.9 24.7 25.9 22.7 27.9 26.8 23.9 19.1 20.3 23.6 22.4 17.6 21.8 26.3 23.7 22.3 23.6 22.2 23.5 19.9
Потребителски стоки; Дрехи и обувки 357.9 381.9 341.1 377.8 365.3 425.0 385.5 418.1 385.6 431.7 373.2 391.9 379.8 413.7 397.3 432.2 402.2 444.7 406.0 430.3
Потребителски стоки; Лекарства и козметика 176.8 183.1 189.1 182.3 202.7 204.0 214.3 230.4 228.9 216.1 253.3 223.8 262.4 234.7 252.8 238.3 226.5 229.2 271.3 269.0
Потребителски стоки; Мебели и дом. обзавеждане 197.5 190.2 190.3 172.0 195.4 202.1 206.0 198.4 224.3 225.0 232.4 223.3 246.1 250.3 270.6 239.8 264.3 253.0 248.7 252.5
Потребителски стоки; Други потребителски стоки 161.2 151.8 146.2 171.2 171.4 164.7 166.8 194.7 208.3 209.0 198.5 220.2 238.3 226.0 238.5 253.5 258.5 235.1 237.9 265.6
Суровини и материали; Общо 2 245.4 2 408.8 2 213.0 2 292.8 2 322.2 2 643.2 2 420.2 2 016.4 2 116.5 2 592.1 2 396.5 2 372.5 2 406.9 2 410.3 2 219.4 2 084.9 2 171.5 2 534.2 2 449.1 2 411.6
Суровини и материали; Чугун, желязо и стомана 210.6 177.3 144.7 176.6 154.2 155.2 132.0 143.8 153.3 146.7 105.4 115.6 116.5 94.8 84.9 83.8 110.4 101.7 104.0 128.1
Суровини и материали; Цветни метали 610.4 512.2 601.0 657.1 575.5 581.3 593.5 559.2 525.9 582.1 564.1 639.1 660.5 505.9 490.9 384.3 338.4 480.8 588.0 674.4
Суровини и материали; Химически продукти 76.1 98.4 85.2 71.0 79.8 82.6 77.5 81.0 80.1 84.8 88.8 95.6 103.4 92.3 88.0 87.4 95.3 89.3 75.5 81.7
Суровини и материали; Пластмаси, каучук 138.2 147.6 143.6 147.5 170.3 174.3 165.7 154.6 188.9 186.5 187.9 178.0 207.0 212.8 202.9 200.2 214.4 203.8 206.8 224.0
Суровини и материали; Торове 63.7 46.8 29.5 63.4 46.6 27.1 31.7 51.0 61.7 33.1 46.0 79.9 74.1 57.5 32.4 65.5 61.2 46.4 46.7 55.5
Суровини и материали; Текстилни материали 104.4 83.7 89.3 94.9 114.9 98.2 91.9 103.8 117.6 99.7 101.7 115.4 132.1 110.2 119.6 125.7 141.8 112.9 124.9 131.6
Суровини и материали; Суровини за производство на храни 316.4 636.9 426.0 400.9 453.7 810.7 644.4 273.9 283.2 694.7 592.4 398.0 316.1 589.1 478.8 354.7 413.2 727.2 539.7 352.5
Суровини и материали; Дървен материал и хартия, картон 116.8 111.5 96.6 100.6 115.7 115.1 108.7 112.7 127.8 124.8 109.4 119.6 124.3 121.5 124.0 123.1 128.1 120.5 117.4 124.5
Суровини и материали; Цимент 6.8 10.9 8.3 3.4 9.9 6.7 2.0 2.2 6.8 3.8 4.3 4.1 7.5 7.2 5.2 7.1 9.4 8.2 9.7 6.8
Суровини и материали; Тютюн 28.0 23.7 50.5 47.0 40.3 37.4 43.2 34.4 28.5 30.7 39.5 32.5 30.0 26.2 38.2 37.1 38.2 44.7 46.7 29.9
Суровини и материали; Други суровини и материали 574.0 559.8 538.1 530.5 561.3 554.6 529.6 499.9 542.5 605.2 557.0 594.7 635.3 592.8 554.4 616.0 621.3 598.6 589.7 602.7
Инвестиционни стоки; Общо 888.2 879.1 934.1 941.1 1 001.7 979.7 1 047.8 977.5 1 097.0 1 091.7 1 136.2 1 158.7 1 273.4 1 197.7 1 251.2 1 364.8 1 398.5 1 357.1 1 436.2 1 530.6
Инвестиционни стоки; Машини, уреди и апарати 270.5 256.0 243.4 260.7 312.8 286.3 281.8 276.7 333.5 313.8 284.5 291.4 356.3 308.9 292.0 307.3 357.4 301.3 324.4 345.3
Инвестиционни стоки; Електрически машини 103.1 111.2 142.1 150.2 126.4 123.2 148.3 131.6 124.5 117.4 128.9 130.8 146.4 136.3 144.2 149.4 151.8 138.1 178.4 197.7
Инвестиционни стоки; Транспортни средства 92.2 93.9 115.5 86.6 103.6 102.9 116.9 83.2 100.1 118.6 108.2 100.7 131.2 114.6 126.8 109.2 132.2 141.3 131.0 114.1
Инвестиционни стоки; Резервни части и оборудване 223.7 225.6 226.2 250.5 263.2 266.9 281.8 278.7 283.4 291.6 295.4 320.0 330.8 300.1 319.7 339.9 348.6 333.3 338.6 365.5
Инвестиционни стоки; Други инвестиционни стоки 198.7 192.4 207.0 193.2 195.7 200.3 219.1 207.3 255.4 250.2 319.1 315.7 308.7 337.7 368.5 459.1 408.5 443.1 463.8 507.9
Общо неенергийни стоки; Общо 4 348.7 4 521.4 4 367.5 4 440.7 4 586.2 4 987.7 4 846.0 4 367.0 4 614.7 5 136.8 5 041.3 4 965.4 5 193.2 5 145.0 5 082.6 4 990.9 5 092.7 5 465.9 5 528.7 5 570.7
Енергийни ресурси; Общо 906.1 1 026.2 973.3 770.5 833.9 981.6 799.0 492.5 833.6 855.4 729.7 548.8 773.2 679.4 553.4 411.9 576.6 683.0 780.2 633.6
Енергийни ресурси; Петролни продукти 773.6 846.5 839.8 661.1 759.7 826.2 657.0 378.2 720.2 689.6 580.6 390.9 630.1 481.1 401.5 262.9 418.9 481.0 538.5 422.9
Енергийни ресурси; Енергийни ресурси различни от петролни продукти 132.5 179.7 133.5 109.4 74.2 155.4 141.9 114.2 113.4 165.8 149.1 157.8 143.2 198.4 151.9 149.1 157.7 202.0 241.7 210.6
Други; Общо 2.1 2.0 2.3 5.1 6.3 6.9 7.6 7.8 8.4 8.8 9.0 9.8 10.6 10.2 10.7 11.5 11.8 10.8 11.7 12.4
Общо; Общо 5 257.0 5 549.7 5 343.1 5 216.3 5 426.4 5 976.2 5 652.6 4 867.3 5 456.7 6 001.0 5 780.0 5 523.9 5 977.0 5 834.6 5 646.7 5 414.3 5 681.1 6 159.8 6 320.6 6 216.7
Обратно