logo Skip to content

Външна търговия - износ

Начин на използване - тримесечни данни (млн. евро)

Период 2013-Q1 2013-Q2 2013-Q3 2013-Q4 2014-Q1 2014-Q2 2014-Q3 2014-Q4 2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4
Потребителски стоки; Общо 1 206.7 1 262.3 1 364.8 1 377.9 1 373.2 1 401.3 1 453.0 1 508.7 1 434.2 1 512.9 1 537.0 1 612.0 1 536.6 1 583.6 1 636.9 1 707.9 1 628.7 1 652.5 1 688.8 1 745.9
Потребителски стоки; Храни 222.3 240.8 285.4 340.7 255.6 276.6 295.7 368.9 304.3 307.5 341.7 378.5 316.3 343.7 351.9 422.8 342.0 370.1 417.3 491.5
Потребителски стоки; Цигари 58.4 58.8 56.7 40.7 56.9 57.4 51.9 59.9 53.2 56.9 44.3 50.5 38.5 13.5 49.7 48.0 49.2 28.3 38.2 20.4
Потребителски стоки; Напитки 22.7 27.9 26.8 23.9 19.1 20.3 23.6 22.4 17.6 21.8 26.3 23.7 22.2 25.4 23.5 25.6 19.9 26.1 28.5 25.6
Потребителски стоки; Дрехи и обувки 377.8 365.3 425.0 385.5 418.1 385.6 431.7 373.2 391.9 379.8 413.7 397.3 432.1 411.0 453.7 414.1 430.4 398.9 421.3 394.4
Потребителски стоки; Лекарства и козметика 182.3 202.7 204.0 214.3 230.4 228.9 216.1 253.3 223.8 262.4 234.7 252.8 234.7 240.7 245.2 286.8 269.0 266.2 266.6 268.3
Потребителски стоки; Мебели и дом. обзавеждане 172.0 195.4 202.1 206.0 198.4 224.3 225.0 232.4 223.3 246.1 250.3 270.6 239.6 276.1 264.1 259.0 252.5 274.9 271.2 275.1
Потребителски стоки; Други потребителски стоки 171.2 171.4 164.7 166.8 194.7 208.3 209.0 198.5 220.2 238.3 226.0 238.5 253.2 273.2 248.8 251.7 265.7 287.9 245.7 270.5
Суровини и материали; Общо 2 292.8 2 322.2 2 643.2 2 420.2 2 016.4 2 116.5 2 592.1 2 396.5 2 372.5 2 406.9 2 410.3 2 219.4 2 078.4 2 200.5 2 574.0 2 540.9 2 412.8 2 515.9 2 837.7 2 789.7
Суровини и материали; Чугун, желязо и стомана 176.6 154.2 155.2 132.0 143.8 153.3 146.7 105.4 115.6 116.5 94.8 84.9 83.5 111.3 102.7 105.1 128.1 137.0 124.9 143.8
Суровини и материали; Цветни метали 657.1 575.5 581.3 593.5 559.2 525.9 582.1 564.1 639.1 660.5 505.9 490.9 383.4 339.5 482.2 602.9 673.8 735.7 603.7 721.5
Суровини и материали; Химически продукти 71.0 79.8 82.6 77.5 81.0 80.1 84.8 88.8 95.6 103.4 92.3 88.0 87.3 71.7 90.1 76.5 81.7 113.0 96.2 109.9
Суровини и материали; Пластмаси, каучук 147.5 170.3 174.3 165.7 154.6 188.9 186.5 187.9 178.0 207.0 212.8 202.9 199.9 221.5 211.5 213.6 224.0 236.8 237.2 243.1
Суровини и материали; Торове 63.4 46.6 27.1 31.7 51.0 61.7 33.1 46.0 79.9 74.1 57.5 32.4 65.5 61.3 46.5 46.8 55.4 52.8 47.8 41.4
Суровини и материали; Текстилни материали 94.9 114.9 98.2 91.9 103.8 117.6 99.7 101.7 115.4 132.1 110.2 119.6 125.3 146.0 117.6 130.7 131.6 154.4 126.6 139.5
Суровини и материали; Суровини за производство на храни 400.9 453.7 810.7 644.4 273.9 283.2 694.7 592.4 398.0 316.1 589.1 478.8 352.7 420.2 729.0 562.0 353.2 252.8 742.7 531.1
Суровини и материали; Дървен материал и хартия, картон 100.6 115.7 115.1 108.7 112.7 127.8 124.8 109.4 119.6 124.3 121.5 124.0 122.7 131.3 123.0 119.4 124.5 135.4 126.7 122.6
Суровини и материали; Цимент 3.4 9.9 6.7 2.0 2.2 6.8 3.8 4.3 4.1 7.5 7.2 5.2 7.1 9.4 7.1 7.0 6.8 10.9 7.5 7.8
Суровини и материали; Тютюн 47.0 40.3 37.4 43.2 34.4 28.5 30.7 39.5 32.5 30.0 26.2 38.2 36.5 38.8 45.9 47.0 29.9 37.7 27.3 28.5
Суровини и материали; Други суровини и материали 530.5 561.3 554.6 529.6 499.9 542.5 605.2 557.0 594.7 635.3 592.8 554.4 614.4 649.5 618.3 629.8 603.9 649.5 697.1 700.4
Инвестиционни стоки; Общо 941.1 1 001.7 979.7 1 047.8 977.5 1 097.0 1 091.7 1 136.2 1 158.7 1 273.4 1 197.7 1 251.2 1 360.5 1 470.8 1 425.7 1 507.4 1 534.0 1 843.1 1 777.5 1 744.0
Инвестиционни стоки; Машини, уреди и апарати 260.7 312.8 286.3 281.8 276.7 333.5 313.8 284.5 291.4 356.3 308.9 292.0 306.9 373.1 318.0 336.3 345.7 415.0 379.2 389.6
Инвестиционни стоки; Електрически машини 150.2 126.4 123.2 148.3 131.6 124.5 117.4 128.9 130.8 146.4 136.3 144.2 148.0 176.9 159.1 201.1 198.2 186.4 191.6 208.2
Инвестиционни стоки; Транспортни средства 86.6 103.6 102.9 116.9 83.2 100.1 118.6 108.2 100.7 131.2 114.6 126.8 107.9 134.7 142.3 131.6 113.9 224.8 144.1 144.9
Инвестиционни стоки; Резервни части и оборудване 250.5 263.2 266.9 281.8 278.7 283.4 291.6 295.4 320.0 330.8 300.1 319.7 338.8 367.5 349.4 359.2 364.9 369.8 386.3 432.1
Инвестиционни стоки; Други инвестиционни стоки 193.2 195.7 200.3 219.1 207.3 255.4 250.2 319.1 315.7 308.7 337.7 368.5 458.9 418.7 456.8 479.2 511.4 647.2 676.2 569.2
Общо неенергийни стоки; Общо 4 440.7 4 586.2 4 987.7 4 846.0 4 367.0 4 614.7 5 136.8 5 041.3 4 965.4 5 193.2 5 145.0 5 082.6 4 975.6 5 254.8 5 636.6 5 756.2 5 575.5 6 011.5 6 304.0 6 279.6
Енергийни ресурси; Общо 770.5 833.9 981.6 799.0 492.5 833.6 855.4 729.7 548.8 773.2 679.4 553.4 406.4 577.9 686.1 785.7 633.2 619.0 547.2 688.8
Енергийни ресурси; Петролни продукти 661.1 759.7 826.2 657.0 378.2 720.2 689.6 580.6 390.9 630.1 481.1 401.5 257.7 419.4 483.4 543.0 422.9 431.9 307.7 476.6
Енергийни ресурси; Енергийни ресурси различни от петролни продукти 109.4 74.2 155.4 141.9 114.2 113.4 165.8 149.1 157.8 143.2 198.4 151.9 148.7 158.5 202.6 242.7 210.3 187.1 239.4 212.2
Други; Общо 5.1 6.3 6.9 7.6 7.8 8.4 8.8 9.0 9.8 10.6 10.2 10.7 11.5 12.1 11.2 12.1 12.4 13.7 13.5 14.7
Общо; Общо 5 216.3 5 426.4 5 976.2 5 652.6 4 867.3 5 456.7 6 001.0 5 780.0 5 523.9 5 977.0 5 834.6 5 646.7 5 393.5 5 844.8 6 333.9 6 553.9 6 221.2 6 644.2 6 864.7 6 983.1
Обратно