logo Skip to content

Външна търговия - износ

Основни търговски региони и начин на използване - тримесечни данни (млн. евро)

Период 2013-Q1 2013-Q2 2013-Q3 2013-Q4 2014-Q1 2014-Q2 2014-Q3 2014-Q4 2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 919.3 937.2 1 033.8 1 046.3 1 055.8 1 075.1 1 102.4 1 127.0 1 093.0 1 126.9 1 215.6 1 286.7 1 221.0 1 272.4 1 273.9 1 308.0 1 294.8 1 304.1 1 321.2 1 382.8
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 1 359.3 1 367.6 1 743.0 1 442.3 1 235.6 1 311.7 1 659.5 1 525.3 1 443.0 1 537.7 1 593.6 1 443.2 1 342.4 1 403.3 1 819.8 1 611.3 1 521.8 1 643.6 1 989.1 1 863.2
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 659.1 673.9 683.6 681.6 708.8 762.0 763.2 751.6 787.2 864.0 819.0 846.3 908.9 991.7 921.6 946.6 1 009.5 1 099.3 1 056.2 1 091.4
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 199.4 141.7 252.2 190.7 134.6 144.4 209.5 170.7 191.6 176.2 238.0 156.6 125.7 224.2 242.3 279.6 214.8 248.9 333.0 230.2
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 3.9 5.0 5.4 6.0 6.3 6.7 7.0 7.2 8.2 8.7 8.4 8.9 9.6 10.0 9.1 9.8 10.6 11.3 11.3 12.2
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 3 141.0 3 125.3 3 718.0 3 366.9 3 141.1 3 299.9 3 741.7 3 581.8 3 523.0 3 713.5 3 874.6 3 741.6 3 607.6 3 901.5 4 266.7 4 155.2 4 051.5 4 307.2 4 710.7 4 579.7
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 93.3 107.7 114.3 108.1 102.5 101.1 95.3 107.2 76.9 87.2 75.6 59.5 65.8 72.9 91.2 85.1 68.6 79.1 95.3 90.6
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 56.4 60.2 65.4 61.1 42.0 38.5 45.8 44.1 35.7 41.6 33.5 25.0 39.2 42.3 50.4 51.6 35.6 58.7 49.4 56.8
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 71.4 80.2 82.7 97.5 68.3 71.7 72.1 78.2 52.1 56.1 49.3 39.1 50.6 61.3 76.3 69.0 46.0 179.1 238.8 101.6
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 217.5 271.2 124.1 96.7 6.7 79.0 106.5 99.8 15.1 66.9 26.3 38.1 7.5 5.0 25.8 14.7 16.7 18.0 11.8 26.8
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 438.7 519.6 386.8 363.6 219.7 290.5 319.9 329.5 179.9 251.9 184.7 161.9 163.3 181.8 244.1 220.6 167.1 335.2 395.6 276.2
Потребителски стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 65.5 73.9 78.5 86.4 74.1 80.7 80.8 96.4 83.9 91.7 81.6 99.9 80.2 93.1 85.5 94.2 85.3 104.7 100.3 105.3
Суровини и материали; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 400.9 414.0 346.5 361.0 336.9 408.7 420.7 402.1 400.1 430.1 368.3 389.4 371.1 412.7 333.4 400.7 439.8 441.3 397.6 469.1
Инвестиционни стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 48.8 70.7 53.2 59.7 41.8 53.5 56.9 59.0 56.9 77.3 59.7 68.6 58.9 70.1 57.5 69.1 57.9 76.3 77.2 104.3
Енергийни ресурси; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 172.9 238.9 263.4 150.2 144.3 280.6 199.0 223.2 191.2 232.2 215.0 143.4 156.1 169.2 181.7 229.5 204.4 206.2 136.2 169.7
Други; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 0.6 0.7 0.8 0.9 0.7 0.9 0.9 0.9 0.8 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0
Общо; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 688.7 798.2 742.5 658.2 597.9 824.5 758.3 781.6 733.0 832.2 725.5 702.2 667.2 746.1 659.1 794.6 788.3 829.5 712.3 849.4
Потребителски стоки; АМЕРИКА 19.8 22.8 25.2 22.5 21.5 24.4 25.1 26.9 31.8 57.0 29.5 22.0 36.5 38.7 39.3 42.7 33.5 39.5 33.7 32.1
Суровини и материали; АМЕРИКА 68.5 53.9 26.6 38.5 37.3 45.6 40.8 55.9 54.4 50.5 37.7 37.1 36.9 47.8 44.4 51.3 32.3 42.0 52.0 46.7
Инвестиционни стоки; АМЕРИКА 29.8 41.6 37.0 49.9 34.6 34.2 35.5 39.9 40.7 46.0 42.5 40.0 43.0 45.5 42.0 46.7 59.6 91.8 50.0 52.1
Енергийни ресурси; АМЕРИКА 23.9 1.2 1.2 0.7 0.9 0.6 1.4 1.7 2.0 1.3 9.9 8.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.6
Други; АМЕРИКА 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5
Общо; АМЕРИКА 142.1 119.6 90.2 111.7 94.3 105.0 102.9 124.6 129.1 155.0 119.8 107.5 116.8 132.3 126.1 141.2 125.9 173.7 136.2 132.0
Потребителски стоки; АЗИЯ 98.5 107.6 101.8 93.7 105.9 107.8 117.9 126.1 115.4 127.0 109.5 113.1 101.9 86.1 124.6 139.0 118.6 98.8 117.2 101.9
Суровини и материали; АЗИЯ 208.2 234.2 317.4 361.3 219.0 172.1 258.3 230.7 255.5 207.2 267.6 194.8 190.2 170.1 213.0 297.3 260.4 202.3 190.4 201.2
Инвестиционни стоки; АЗИЯ 79.9 84.0 86.4 106.7 86.6 91.7 100.7 98.7 98.6 110.5 98.4 95.4 98.6 118.5 114.6 144.3 109.2 108.3 110.7 111.9
Енергийни ресурси; АЗИЯ 77.7 73.4 241.3 319.4 166.2 240.2 278.7 161.5 111.3 185.4 126.7 93.6 67.2 86.2 115.4 103.1 52.2 54.2 38.9 89.5
Други; АЗИЯ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4
Общо; АЗИЯ 464.5 499.4 747.0 881.2 577.9 612.0 755.9 617.4 581.0 630.2 602.4 497.1 458.2 461.2 567.9 684.0 540.7 463.9 457.4 504.9
Потребителски стоки; РЕГИОН ДРУГИ 10.3 13.1 11.2 20.9 13.4 12.2 31.6 25.1 33.1 23.1 25.3 30.8 31.2 20.5 22.4 38.9 27.8 26.3 21.0 33.2
Суровини и материали; РЕГИОН ДРУГИ 199.5 192.3 144.3 156.1 145.6 139.8 167.0 138.2 183.8 139.9 109.8 130.0 98.6 124.4 113.0 128.8 122.8 128.0 159.4 152.7
Инвестиционни стоки; РЕГИОН ДРУГИ 52.2 51.3 36.8 52.5 37.4 83.7 63.2 108.8 123.2 119.6 128.8 161.8 200.5 183.6 213.6 231.6 251.8 288.3 244.6 282.7
Енергийни ресурси; РЕГИОН ДРУГИ 79.2 107.5 99.3 41.3 39.8 88.7 60.3 72.7 37.5 111.4 63.6 113.6 49.8 93.2 120.8 158.6 145.1 91.7 27.2 172.0
Други; РЕГИОН ДРУГИ 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3
Общо; РЕГИОН ДРУГИ 341.2 364.3 291.7 270.9 236.4 324.7 322.3 345.0 377.9 394.2 327.7 436.4 380.3 421.8 470.0 558.2 547.8 534.6 452.5 640.8
Обратно