logo Skip to content

Външна търговия - износ

Основни търговски региони и начин на използване - тримесечни данни (млн. евро)

Период 2012-Q2 2012-Q3 2012-Q4 2013-Q1 2013-Q2 2013-Q3 2013-Q4 2014-Q1 2014-Q2 2014-Q3 2014-Q4 2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 905.4 913.7 920.9 919.3 937.2 1 033.8 1 046.3 1 055.8 1 075.1 1 102.4 1 127.0 1 093.0 1 126.9 1 215.6 1 286.7 1 220.4 1 272.4 1 274.5 1 308.5 1 294.7
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 1 345.8 1 454.8 1 372.0 1 359.3 1 367.6 1 743.0 1 442.3 1 235.6 1 311.7 1 659.5 1 525.3 1 443.0 1 537.7 1 593.6 1 443.2 1 342.3 1 403.2 1 824.3 1 605.7 1 520.5
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 626.1 597.0 614.1 659.1 673.9 683.6 681.6 708.8 762.0 763.2 751.6 787.2 864.0 819.0 846.3 908.9 991.7 921.2 945.2 1 006.1
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 249.3 281.0 168.0 199.4 141.7 252.2 190.7 134.6 144.4 209.5 170.7 191.6 176.2 238.0 156.6 126.9 223.7 242.1 279.2 215.1
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 1.6 1.5 1.8 3.9 5.0 5.4 6.0 6.3 6.7 7.0 7.2 8.2 8.7 8.4 8.9 9.6 10.0 9.1 9.8 10.6
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 3 128.2 3 248.0 3 076.8 3 141.0 3 125.3 3 718.0 3 366.9 3 141.1 3 299.9 3 741.7 3 581.8 3 523.0 3 713.5 3 874.6 3 741.6 3 608.1 3 901.0 4 271.3 4 148.3 4 047.0
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 111.5 110.4 98.1 93.3 107.7 114.3 108.1 102.5 101.1 95.3 107.2 76.9 87.2 75.6 59.5 67.5 49.4 65.0 63.0 68.6
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 57.6 71.7 70.3 56.4 60.2 65.4 61.1 42.0 38.5 45.8 44.1 35.7 41.6 33.5 25.0 39.4 21.2 28.0 26.0 35.6
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 69.2 74.8 79.9 71.4 80.2 82.7 97.5 68.3 71.7 72.1 78.2 52.1 56.1 49.3 39.1 51.8 28.3 40.7 36.7 46.0
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 224.0 216.4 286.0 217.5 271.2 124.1 96.7 6.7 79.0 106.5 99.8 15.1 66.9 26.3 38.1 7.4 2.6 23.8 11.1 16.7
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 462.4 473.4 534.4 438.7 519.6 386.8 363.6 219.7 290.5 319.9 329.5 179.9 251.9 184.7 161.9 166.3 101.7 157.5 136.9 167.1
Потребителски стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 70.5 73.4 75.2 65.5 73.9 78.5 86.4 74.1 80.7 80.8 96.4 83.9 91.7 81.6 99.9 80.9 90.2 82.8 92.2 85.3
Суровини и материали; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 409.2 398.0 378.8 400.9 414.0 346.5 361.0 336.9 408.7 420.7 402.1 400.1 430.1 368.3 389.4 375.3 413.0 342.2 398.3 439.8
Инвестиционни стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 43.9 49.7 46.5 48.8 70.7 53.2 59.7 41.8 53.5 56.9 59.0 56.9 77.3 59.7 68.6 60.4 69.4 57.5 68.4 57.9
Енергийни ресурси; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 237.5 325.5 205.5 172.9 238.9 263.4 150.2 144.3 280.6 199.0 223.2 191.2 232.2 215.0 143.4 156.3 167.8 179.5 228.6 204.4
Други; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 0.3 0.2 0.3 0.6 0.7 0.8 0.9 0.7 0.9 0.9 0.9 0.8 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 1.0 0.9
Общо; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 761.4 846.9 706.2 688.7 798.2 742.5 658.2 597.9 824.5 758.3 781.6 733.0 832.2 725.5 702.2 673.8 741.5 662.9 788.6 788.3
Потребителски стоки; АМЕРИКА 20.3 22.0 19.9 19.8 22.8 25.2 22.5 21.5 24.4 25.1 26.9 31.8 57.0 29.5 22.0 36.7 21.8 25.0 27.8 33.5
Суровини и материали; АМЕРИКА 70.1 52.3 60.6 68.5 53.9 26.6 38.5 37.3 45.6 40.8 55.9 54.4 50.5 37.7 37.1 37.4 38.3 32.5 39.4 32.4
Инвестиционни стоки; АМЕРИКА 35.2 32.4 51.2 29.8 41.6 37.0 49.9 34.6 34.2 35.5 39.9 40.7 46.0 42.5 40.0 42.9 37.0 33.2 35.8 59.6
Енергийни ресурси; АМЕРИКА 20.2 68.8 2.1 23.9 1.2 1.2 0.7 0.9 0.6 1.4 1.7 2.0 1.3 9.9 8.2 0.6 0.1 0.0 0.1 0.0
Други; АМЕРИКА 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3
Общо; АМЕРИКА 145.9 175.5 133.8 142.1 119.6 90.2 111.7 94.3 105.0 102.9 124.6 129.1 155.0 119.8 107.5 117.9 97.4 90.9 103.5 125.9
Потребителски стоки; АЗИЯ 96.4 102.7 93.8 98.5 107.6 101.8 93.7 105.9 107.8 117.9 126.1 115.4 127.0 109.5 113.1 103.4 72.0 111.1 119.5 118.6
Суровини и материали; АЗИЯ 229.4 308.1 203.9 208.2 234.2 317.4 361.3 219.0 172.1 258.3 230.7 255.5 207.2 267.6 194.8 191.5 145.9 200.2 257.0 260.4
Инвестиционни стоки; АЗИЯ 77.0 82.7 84.2 79.9 84.0 86.4 106.7 86.6 91.7 100.7 98.7 98.6 110.5 98.4 95.4 99.7 97.0 96.1 120.5 109.2
Енергийни ресурси; АЗИЯ 87.6 128.1 143.0 77.7 73.4 241.3 319.4 166.2 240.2 278.7 161.5 111.3 185.4 126.7 93.6 69.4 87.2 117.6 104.1 52.2
Други; АЗИЯ 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3
Общо; АЗИЯ 490.5 621.7 524.9 464.5 499.4 747.0 881.2 577.9 612.0 755.9 617.4 581.0 630.2 602.4 497.1 464.4 402.4 525.2 601.3 540.7
Потребителски стоки; РЕГИОН ДРУГИ 10.9 11.5 12.6 10.3 13.1 11.2 20.9 13.4 12.2 31.6 25.1 33.1 23.1 25.3 30.8 32.2 16.9 16.3 32.3 27.8
Суровини и материали; РЕГИОН ДРУГИ 133.2 123.9 127.5 199.5 192.3 144.3 156.1 145.6 139.8 167.0 138.2 183.8 139.9 109.8 130.0 99.0 149.9 107.0 122.8 122.8
Инвестиционни стоки; РЕГИОН ДРУГИ 36.9 42.4 58.2 52.2 51.3 36.8 52.5 37.4 83.7 63.2 108.8 123.2 119.6 128.8 161.8 201.1 175.0 208.4 229.6 251.8
Енергийни ресурси; РЕГИОН ДРУГИ 87.5 6.4 168.6 79.2 107.5 99.3 41.3 39.8 88.7 60.3 72.7 37.5 111.4 63.6 113.6 51.3 95.2 120.0 157.1 145.1
Други; РЕГИОН ДРУГИ 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Общо; РЕГИОН ДРУГИ 268.6 184.2 366.9 341.2 364.3 291.7 270.9 236.4 324.7 322.3 345.0 377.9 394.2 327.7 436.4 383.8 437.2 452.0 542.1 547.8
Обратно