logo Skip to content

Външна търговия - износ

Начин на използване - годишни данни (млн. евро)

Период 2013 2014 2015 2016 2017
Потребителски стоки; Общо 5 211.8 5 736.2 6 096.0 6 465.0 6 715.9
Потребителски стоки; Храни 1 089.3 1 196.8 1 332.0 1 434.7 1 621.0
Потребителски стоки; Цигари 214.7 226.0 204.9 149.7 136.2
Потребителски стоки; Напитки 101.4 85.4 89.5 96.7 100.1
Потребителски стоки; Дрехи и обувки 1 553.5 1 608.6 1 582.7 1 710.9 1 645.0
Потребителски стоки; Лекарства и козметика 803.3 928.7 973.8 1 007.4 1 070.1
Потребителски стоки; Мебели и дом. обзавеждане 775.4 880.2 990.3 1 038.7 1 073.7
Потребителски стоки; Други потребителски стоки 674.2 810.4 922.9 1 026.9 1 069.8
Суровини и материали; Общо 9 678.5 9 121.4 9 409.2 9 393.7 10 556.1
Суровини и материали; Чугун, желязо и стомана 618.0 549.2 411.8 402.6 533.8
Суровини и материали; Цветни метали 2 407.5 2 231.4 2 296.4 1 808.0 2 734.7
Суровини и материали; Химически продукти 310.9 334.7 379.3 325.5 400.8
Суровини и материали; Пластмаси, каучук 657.7 717.9 800.7 846.5 941.1
Суровини и материали; Торове 168.8 191.9 244.0 220.1 197.4
Суровини и материали; Текстилни материали 399.9 422.9 477.4 519.6 552.1
Суровини и материали; Суровини за производство на храни 2 309.6 1 844.1 1 782.0 2 064.0 1 879.7
Суровини и материали; Дървен материал и хартия, картон 440.1 474.7 489.5 496.4 509.2
Суровини и материали; Цимент 22.0 17.1 24.0 30.7 33.1
Суровини и материали; Тютюн 167.9 133.0 126.9 168.2 123.4
Суровини и материали; Други суровини и материали 2 176.0 2 204.5 2 377.2 2 512.1 2 650.9
Инвестиционни стоки; Общо 3 970.3 4 302.3 4 880.9 5 764.4 6 898.6
Инвестиционни стоки; Машини, уреди и апарати 1 141.6 1 208.6 1 248.6 1 334.3 1 529.5
Инвестиционни стоки; Електрически машини 548.0 502.4 557.7 685.0 784.3
Инвестиционни стоки; Транспортни средства 410.1 410.1 473.4 516.5 627.7
Инвестиционни стоки; Резервни части и оборудване 1 062.4 1 149.1 1 270.7 1 414.9 1 553.1
Инвестиционни стоки; Други инвестиционни стоки 808.3 1 032.0 1 330.6 1 813.7 2 404.0
Общо неенергийни стоки; Общо 18 860.6 19 159.9 20 386.1 21 623.2 24 170.6
Енергийни ресурси; Общо 3 385.0 2 911.2 2 554.8 2 456.0 2 488.2
Енергийни ресурси; Петролни продукти 2 904.0 2 368.7 1 903.6 1 703.5 1 639.1
Енергийни ресурси; Енергийни ресурси различни от петролни продукти 481.0 542.5 651.3 752.5 849.1
Други; Общо 25.9 33.9 41.3 46.8 54.4
Общо; Общо 22 271.4 22 104.9 22 982.3 24 126.0 26 713.2
Обратно