logo Skip to content

Външна търговия - износ

Начин на използване - годишни данни (млн. евро)

Период 2012 2013 2014 2015 2016
Потребителски стоки; Общо 4 822.4 5 211.8 5 736.2 6 096.0 6 465.0
Потребителски стоки; Храни 989.6 1 089.3 1 196.8 1 332.0 1 434.7
Потребителски стоки; Цигари 216.0 214.7 226.0 204.9 149.7
Потребителски стоки; Напитки 100.4 101.4 85.4 89.5 96.7
Потребителски стоки; Дрехи и обувки 1 456.2 1 553.5 1 608.6 1 582.7 1 710.9
Потребителски стоки; Лекарства и козметика 701.0 803.3 928.7 973.8 1 007.4
Потребителски стоки; Мебели и дом. обзавеждане 748.1 775.4 880.2 990.3 1 038.7
Потребителски стоки; Други потребителски стоки 611.1 674.2 810.4 922.9 1 026.9
Суровини и материали; Общо 8 965.5 9 678.5 9 121.4 9 409.2 9 393.7
Суровини и материали; Чугун, желязо и стомана 720.4 618.0 549.2 411.8 402.6
Суровини и материали; Цветни метали 2 291.9 2 407.5 2 231.4 2 296.4 1 808.0
Суровини и материали; Химически продукти 345.6 310.9 334.7 379.3 325.5
Суровини и материали; Пластмаси, каучук 550.7 657.7 717.9 800.7 846.5
Суровини и материали; Торове 202.8 168.8 191.9 244.0 220.1
Суровини и материали; Текстилни материали 372.0 399.9 422.9 477.4 519.6
Суровини и материали; Суровини за производство на храни 1 732.6 2 309.6 1 844.1 1 782.0 2 064.0
Суровини и материали; Дървен материал и хартия, картон 403.3 440.1 474.7 489.5 496.4
Суровини и материали; Цимент 27.8 22.0 17.1 24.0 30.7
Суровини и материали; Тютюн 132.2 167.9 133.0 126.9 168.2
Суровини и материали; Други суровини и материали 2 186.3 2 176.0 2 204.5 2 377.2 2 512.1
Инвестиционни стоки; Общо 3 492.6 3 970.3 4 302.3 4 880.9 5 764.4
Инвестиционни стоки; Машини, уреди и апарати 1 001.9 1 141.6 1 208.6 1 248.6 1 334.3
Инвестиционни стоки; Електрически машини 453.6 548.0 502.4 557.7 685.0
Инвестиционни стоки; Транспортни средства 372.4 410.1 410.1 473.4 516.5
Инвестиционни стоки; Резервни части и оборудване 859.9 1 062.4 1 149.1 1 270.7 1 414.9
Инвестиционни стоки; Други инвестиционни стоки 804.9 808.3 1 032.0 1 330.6 1 813.7
Общо неенергийни стоки; Общо 17 280.5 18 860.6 19 159.9 20 386.1 21 623.2
Енергийни ресурси; Общо 3 481.3 3 385.0 2 911.2 2 554.8 2 456.0
Енергийни ресурси; Петролни продукти 2 928.3 2 904.0 2 368.7 1 903.6 1 703.5
Енергийни ресурси; Енергийни ресурси различни от петролни продукти 553.0 481.0 542.5 651.3 752.5
Други; Общо 8.3 25.9 33.9 41.3 46.8
Общо; Общо 20 770.2 22 271.4 22 104.9 22 982.3 24 126.0
Обратно