logo Skip to content

Външна търговия - износ

Основни търговски региони и начин на използване - годишни данни (млн. евро)

Период 2013 2014 2015 2016 2017
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 3 936.6 4 360.2 4 722.2 5 075.4 5 302.9
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 5 912.1 5 732.1 6 017.5 6 176.7 7 017.7
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 2 698.2 2 985.6 3 316.5 3 768.8 4 256.5
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 784.0 659.4 762.3 871.8 1 026.8
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 20.3 27.2 34.1 38.4 45.3
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 13 351.1 13 764.6 14 852.7 15 931.1 17 649.2
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 423.4 406.1 299.3 314.9 333.7
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 243.1 170.4 135.7 183.4 200.5
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 331.8 290.4 196.5 257.3 565.5
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 709.6 292.0 146.3 53.1 73.3
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 0.7 0.7 0.6 1.2 1.2
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 1 708.6 1 159.6 778.5 809.9 1 174.1
Потребителски стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 304.3 332.0 357.0 353.0 395.6
Суровини и материали; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 1 522.4 1 568.4 1 587.8 1 517.9 1 747.8
Инвестиционни стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 232.4 211.2 262.5 255.7 315.7
Енергийни ресурси; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 825.4 847.1 781.8 736.5 716.5
Други; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 3.0 3.4 3.6 3.9 4.0
Общо; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 2 887.6 2 962.2 2 992.8 2 867.0 3 179.5
Потребителски стоки; АМЕРИКА 90.4 97.9 140.3 157.2 138.9
Суровини и материали; АМЕРИКА 187.5 179.6 179.7 180.3 173.0
Инвестиционни стоки; АМЕРИКА 158.3 144.2 169.2 177.3 253.5
Енергийни ресурси; АМЕРИКА 27.0 4.5 21.4 0.3 0.8
Други; АМЕРИКА 0.5 0.6 0.9 1.3 1.7
Общо; АМЕРИКА 463.7 426.9 511.4 516.4 567.7
Потребителски стоки; АЗИЯ 401.6 457.7 465.0 451.5 436.5
Суровини и материали; АЗИЯ 1 121.1 880.1 925.0 870.5 854.3
Инвестиционни стоки; АЗИЯ 356.9 377.7 402.8 476.0 440.0
Енергийни ресурси; АЗИЯ 711.8 846.6 517.0 372.0 234.7
Други; АЗИЯ 0.8 1.1 1.0 1.2 1.3
Общо; АЗИЯ 2 592.2 2 563.2 2 310.7 2 171.3 1 966.9
Потребителски стоки; РЕГИОН ДРУГИ 55.5 82.2 112.3 113.0 108.4
Суровини и материали; РЕГИОН ДРУГИ 692.2 590.7 563.4 464.8 562.9
Инвестиционни стоки; РЕГИОН ДРУГИ 192.7 293.1 533.4 829.3 1 067.5
Енергийни ресурси; РЕГИОН ДРУГИ 327.2 261.5 326.0 422.4 436.1
Други; РЕГИОН ДРУГИ 0.6 0.9 1.1 0.9 1.0
Общо; РЕГИОН ДРУГИ 1 268.2 1 228.5 1 536.2 1 830.3 2 175.8
Обратно