logo Skip to content

Външна търговия - износ

Основни търговски региони и начин на използване - годишни данни (млн. евро)

Период 2012 2013 2014 2015 2016
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 3 626.9 3 936.6 4 360.2 4 722.2 5 075.8
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 5 395.5 5 912.1 5 732.1 6 017.5 6 175.5
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 2 399.6 2 698.2 2 985.6 3 316.5 3 767.0
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 809.4 784.0 659.4 762.3 871.9
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 6.5 20.3 27.2 34.1 38.4
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 12 237.9 13 351.1 13 764.6 14 852.7 15 928.7
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 409.1 423.4 406.1 299.3 244.8
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 250.6 243.1 170.4 135.7 114.5
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 285.9 331.8 290.4 196.5 157.3
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 883.0 709.6 292.0 146.3 44.9
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 0.2 0.7 0.7 0.6 0.8
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 1 828.8 1 708.6 1 159.6 778.5 562.3
Потребителски стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 284.4 304.3 332.0 357.0 346.2
Суровини и материали; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 1 544.8 1 522.4 1 568.4 1 587.8 1 528.8
Инвестиционни стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 175.0 232.4 211.2 262.5 255.8
Енергийни ресурси; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 925.7 825.4 847.1 781.8 732.3
Други; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 1.0 3.0 3.4 3.6 3.7
Общо; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 2 931.0 2 887.6 2 962.2 2 992.8 2 866.7
Потребителски стоки; АМЕРИКА 79.1 90.4 97.9 140.3 111.3
Суровини и материали; АМЕРИКА 259.7 187.5 179.6 179.7 147.6
Инвестиционни стоки; АМЕРИКА 147.1 158.3 144.2 169.2 148.9
Енергийни ресурси; АМЕРИКА 92.3 27.0 4.5 21.4 0.9
Други; АМЕРИКА 0.2 0.5 0.6 0.9 1.0
Общо; АМЕРИКА 578.4 463.7 426.9 511.4 409.7
Потребителски стоки; АЗИЯ 378.8 401.6 457.7 465.0 405.9
Суровини и материали; АЗИЯ 987.7 1 121.1 880.1 925.0 794.6
Инвестиционни стоки; АЗИЯ 300.6 356.9 377.7 402.8 413.4
Енергийни ресурси; АЗИЯ 472.3 711.8 846.6 517.0 378.3
Други; АЗИЯ 0.3 0.8 1.1 1.0 1.1
Общо; АЗИЯ 2 139.7 2 592.2 2 563.2 2 310.7 1 993.3
Потребителски стоки; РЕГИОН ДРУГИ 44.1 55.5 82.2 112.3 97.7
Суровини и материали; РЕГИОН ДРУГИ 527.2 692.2 590.7 563.4 478.7
Инвестиционни стоки; РЕГИОН ДРУГИ 184.4 192.7 293.1 533.4 814.2
Енергийни ресурси; РЕГИОН ДРУГИ 298.6 327.2 261.5 326.0 423.6
Други; РЕГИОН ДРУГИ 0.2 0.6 0.9 1.1 0.9
Общо; РЕГИОН ДРУГИ 1 054.4 1 268.2 1 228.5 1 536.2 1 815.0
Обратно