logo Skip to content

Външна търговия - износ

Основни търговски региони и начин на използване - тримесечни данни (млн. евро)

Период 2014-Q3 2014-Q4 2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 1 102.4 1 127.0 1 093.0 1 126.9 1 215.6 1 286.7 1 221.0 1 272.4 1 273.9 1 308.0 1 295.1 1 304.1 1 321.2 1 382.8 1 374.7 1 375.6 1 362.0 1 464.1 1 466.5 1 388.9
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 1 659.5 1 525.3 1 443.0 1 537.7 1 593.6 1 443.2 1 342.4 1 403.3 1 819.8 1 611.3 1 522.2 1 644.4 1 988.1 1 869.7 1 859.7 1 830.3 2 085.4 1 738.4 1 877.6 1 697.4
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 763.2 751.6 787.2 864.0 819.0 846.3 908.9 991.7 921.6 946.6 1 009.0 1 098.9 1 056.0 1 093.3 1 168.6 1 243.1 1 177.1 1 257.0 1 290.9 1 317.2
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 209.5 170.7 191.6 176.2 238.0 156.6 125.7 224.2 242.3 279.6 220.4 249.1 333.0 229.5 176.6 204.6 488.0 422.4 271.1 391.8
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 7.0 7.2 8.2 8.7 8.4 8.9 9.6 10.0 9.1 9.8 10.9 11.7 11.8 12.5 12.3 12.3 11.7 12.2 13.6 14.7
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 3 741.7 3 581.8 3 523.0 3 713.5 3 874.6 3 741.6 3 607.6 3 901.5 4 266.7 4 155.2 4 057.6 4 308.2 4 710.0 4 587.7 4 591.9 4 665.8 5 124.1 4 894.2 4 919.7 4 810.0
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 95.3 107.2 76.9 87.2 75.6 59.5 65.8 72.9 91.2 85.1 83.6 82.5 98.6 94.8 92.2 83.3 91.6 89.1 95.5 106.8
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 45.8 44.1 35.7 41.6 33.5 25.0 39.2 42.3 50.4 51.6 50.1 59.9 51.3 59.4 52.7 54.7 56.1 56.5 76.4 62.6
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 72.1 78.2 52.1 56.1 49.3 39.1 50.6 61.3 76.3 69.0 63.1 187.4 243.7 106.2 71.5 69.2 64.5 72.1 71.9 77.2
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 106.5 99.8 15.1 66.9 26.3 38.1 7.5 5.0 25.8 14.7 30.2 18.0 11.9 27.7 17.3 66.8 81.6 35.5 27.7 67.9
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 319.9 329.5 179.9 251.9 184.7 161.9 163.3 181.8 244.1 220.6 227.2 348.1 405.9 288.4 234.1 274.2 294.3 253.6 271.9 314.8
Потребителски стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 80.8 96.4 83.9 91.7 81.6 99.9 80.2 93.1 85.5 94.2 87.1 106.7 104.4 107.6 96.0 107.1 101.6 103.9 94.4 110.6
Суровини и материали; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 420.7 402.1 400.1 430.1 368.3 389.4 371.1 412.7 333.4 400.7 436.0 473.0 427.4 492.7 486.8 490.6 426.8 417.1 444.3 433.0
Инвестиционни стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 56.9 59.0 56.9 77.3 59.7 68.6 58.9 70.1 57.5 69.1 58.0 78.5 80.2 108.0 70.5 130.0 153.6 199.7 62.3 61.1
Енергийни ресурси; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 199.0 223.2 191.2 232.2 215.0 143.4 156.1 169.2 181.7 229.5 249.7 240.9 270.2 266.1 125.9 98.9 182.6 232.8 210.4 143.1
Други; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 0.9 0.9 0.8 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.7 1.9
Общо; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 758.3 781.6 733.0 832.2 725.5 702.2 667.2 746.1 659.1 794.6 831.6 900.1 883.2 975.5 780.0 827.7 865.7 954.7 813.1 749.7
Потребителски стоки; АМЕРИКА 25.1 26.9 31.8 57.0 29.5 22.0 36.5 38.7 39.3 42.7 43.5 52.1 47.3 43.7 42.5 43.9 49.1 56.7 43.9 30.6
Суровини и материали; АМЕРИКА 40.8 55.9 54.4 50.5 37.7 37.1 36.9 47.8 44.4 51.3 40.4 48.3 61.2 59.8 49.5 64.0 78.6 81.6 77.6 40.8
Инвестиционни стоки; АМЕРИКА 35.5 39.9 40.7 46.0 42.5 40.0 43.0 45.5 42.0 46.7 67.1 94.0 54.8 55.6 56.2 64.7 62.2 77.4 78.0 69.6
Енергийни ресурси; АМЕРИКА 1.4 1.7 2.0 1.3 9.9 8.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.6 18.7 18.1 23.6 0.2 13.0 0.6
Други; АМЕРИКА 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.4
Общо; АМЕРИКА 102.9 124.6 129.1 155.0 119.8 107.5 116.8 132.3 126.1 141.2 151.3 194.9 163.7 160.1 167.4 191.3 214.0 216.6 213.2 142.0
Потребителски стоки; АЗИЯ 117.9 126.1 115.4 127.0 109.5 113.1 101.9 86.1 124.6 139.0 130.5 107.0 128.4 113.3 95.9 100.0 99.2 116.7 90.6 79.6
Суровини и материали; АЗИЯ 258.3 230.7 255.5 207.2 267.6 194.8 190.2 170.1 213.0 297.3 290.4 219.1 219.7 242.3 229.7 239.8 227.9 329.9 298.1 223.2
Инвестиционни стоки; АЗИЯ 100.7 98.7 98.6 110.5 98.4 95.4 98.6 118.5 114.6 144.3 119.8 115.3 118.9 116.9 130.6 137.7 126.6 134.4 132.2 132.4
Енергийни ресурси; АЗИЯ 278.7 161.5 111.3 185.4 126.7 93.6 67.2 86.2 115.4 103.1 76.3 87.1 85.6 115.4 70.3 95.8 102.2 73.8 77.9 45.7
Други; АЗИЯ 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Общо; АЗИЯ 755.9 617.4 581.0 630.2 602.4 497.1 458.2 461.2 567.9 684.0 617.3 528.9 552.9 588.2 526.8 573.8 556.3 655.2 599.4 481.3
Потребителски стоки; РЕГИОН ДРУГИ 31.6 25.1 33.1 23.1 25.3 30.8 31.2 20.5 22.4 38.9 29.3 27.9 23.1 34.7 37.5 35.0 41.6 38.9 58.4 45.4
Суровини и материали; РЕГИОН ДРУГИ 167.0 138.2 183.8 139.9 109.8 130.0 98.6 124.4 113.0 128.8 161.8 133.1 165.9 162.3 129.0 146.9 123.6 129.8 143.9 140.3
Инвестиционни стоки; РЕГИОН ДРУГИ 63.2 108.8 123.2 119.6 128.8 161.8 200.5 183.6 213.6 231.6 256.8 292.2 249.8 299.9 129.4 172.5 190.9 244.0 135.0 138.3
Енергийни ресурси; РЕГИОН ДРУГИ 60.3 72.7 37.5 111.4 63.6 113.6 49.8 93.2 120.8 158.6 207.5 119.4 98.3 172.0 73.2 75.8 70.3 146.7 96.3 169.7
Други; РЕГИОН ДРУГИ 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Общо; РЕГИОН ДРУГИ 322.3 345.0 377.9 394.2 327.7 436.4 380.3 421.8 470.0 558.2 655.6 572.8 537.4 669.2 369.4 430.5 426.6 559.8 433.9 494.0
Обратно