logo Skip to content

Външна търговия - износ

Основни търговски региони и начин на използване - тримесечни данни (млн. евро)

Период 2014-Q2 2014-Q3 2014-Q4 2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 1 075.1 1 102.4 1 127.0 1 093.0 1 126.9 1 215.6 1 286.7 1 221.0 1 272.4 1 273.9 1 308.0 1 295.1 1 304.1 1 321.2 1 382.8 1 374.9 1 374.9 1 362.0 1 463.8 1 465.3
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 1 311.7 1 659.5 1 525.3 1 443.0 1 537.7 1 593.6 1 443.2 1 342.4 1 403.3 1 819.8 1 611.3 1 522.2 1 644.4 1 988.1 1 869.7 1 859.5 1 830.1 2 085.7 1 736.1 1 870.4
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 762.0 763.2 751.6 787.2 864.0 819.0 846.3 908.9 991.7 921.6 946.6 1 009.0 1 098.9 1 056.0 1 093.3 1 168.6 1 243.2 1 178.1 1 258.6 1 291.5
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 144.4 209.5 170.7 191.6 176.2 238.0 156.6 125.7 224.2 242.3 279.6 220.4 249.1 333.0 229.5 176.5 204.8 488.0 421.2 271.2
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 6.7 7.0 7.2 8.2 8.7 8.4 8.9 9.6 10.0 9.1 9.8 10.9 11.7 11.8 12.5 12.3 12.3 11.7 12.2 13.6
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) 3 299.9 3 741.7 3 581.8 3 523.0 3 713.5 3 874.6 3 741.6 3 607.6 3 901.5 4 266.7 4 155.2 4 057.6 4 308.2 4 710.0 4 587.7 4 591.7 4 665.4 5 125.4 4 891.9 4 912.0
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 101.1 95.3 107.2 76.9 87.2 75.6 59.5 65.8 72.9 91.2 85.1 83.6 82.5 98.6 94.8 86.9 77.5 85.2 87.8 95.5
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 38.5 45.8 44.1 35.7 41.6 33.5 25.0 39.2 42.3 50.4 51.6 50.1 59.9 51.3 59.4 50.0 52.9 54.9 56.2 76.4
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 71.7 72.1 78.2 52.1 56.1 49.3 39.1 50.6 61.3 76.3 69.0 63.1 187.4 243.7 106.2 62.8 64.0 62.8 70.1 71.7
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 79.0 106.5 99.8 15.1 66.9 26.3 38.1 7.5 5.0 25.8 14.7 30.2 18.0 11.9 27.7 17.3 66.7 81.5 35.6 27.7
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) 290.5 319.9 329.5 179.9 251.9 184.7 161.9 163.3 181.8 244.1 220.6 227.2 348.1 405.9 288.4 217.2 261.3 284.8 250.0 271.7
Потребителски стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 80.7 80.8 96.4 83.9 91.7 81.6 99.9 80.2 93.1 85.5 94.2 87.1 106.7 104.4 107.6 91.3 103.6 98.8 101.9 94.4
Суровини и материали; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 408.7 420.7 402.1 400.1 430.1 368.3 389.4 371.1 412.7 333.4 400.7 436.0 473.0 427.4 492.7 470.1 476.0 420.9 411.3 444.3
Инвестиционни стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 53.5 56.9 59.0 56.9 77.3 59.7 68.6 58.9 70.1 57.5 69.1 58.0 78.5 80.2 108.0 65.9 126.0 152.2 198.8 62.5
Енергийни ресурси; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 280.6 199.0 223.2 191.2 232.2 215.0 143.4 156.1 169.2 181.7 229.5 249.7 240.9 270.2 266.1 125.7 98.9 182.6 218.6 210.4
Други; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 0.9 0.9 0.9 0.8 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.7
Общо; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ 824.5 758.3 781.6 733.0 832.2 725.5 702.2 667.2 746.1 659.1 794.6 831.6 900.1 883.2 975.5 753.9 805.7 855.6 931.9 813.3
Потребителски стоки; АМЕРИКА 24.4 25.1 26.9 31.8 57.0 29.5 22.0 36.5 38.7 39.3 42.7 43.5 52.1 47.3 43.7 35.2 34.4 36.3 47.9 43.9
Суровини и материали; АМЕРИКА 45.6 40.8 55.9 54.4 50.5 37.7 37.1 36.9 47.8 44.4 51.3 40.4 48.3 61.2 59.8 33.1 51.6 66.8 79.0 77.5
Инвестиционни стоки; АМЕРИКА 34.2 35.5 39.9 40.7 46.0 42.5 40.0 43.0 45.5 42.0 46.7 67.1 94.0 54.8 55.6 53.3 59.2 58.1 72.5 78.0
Енергийни ресурси; АМЕРИКА 0.6 1.4 1.7 2.0 1.3 9.9 8.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.6 18.7 18.1 23.6 0.2 13.0
Други; АМЕРИКА 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7
Общо; АМЕРИКА 105.0 102.9 124.6 129.1 155.0 119.8 107.5 116.8 132.3 126.1 141.2 151.3 194.9 163.7 160.1 140.8 164.0 185.2 200.3 213.2
Потребителски стоки; АЗИЯ 107.8 117.9 126.1 115.4 127.0 109.5 113.1 101.9 86.1 124.6 139.0 130.5 107.0 128.4 113.3 82.8 92.3 91.3 110.8 90.6
Суровини и материали; АЗИЯ 172.1 258.3 230.7 255.5 207.2 267.6 194.8 190.2 170.1 213.0 297.3 290.4 219.1 219.7 242.3 211.4 218.6 210.6 322.1 298.1
Инвестиционни стоки; АЗИЯ 91.7 100.7 98.7 98.6 110.5 98.4 95.4 98.6 118.5 114.6 144.3 119.8 115.3 118.9 116.9 123.2 125.1 119.8 132.1 132.3
Енергийни ресурси; АЗИЯ 240.2 278.7 161.5 111.3 185.4 126.7 93.6 67.2 86.2 115.4 103.1 76.3 87.1 85.6 115.4 70.3 95.8 102.2 73.8 77.9
Други; АЗИЯ 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Общо; АЗИЯ 612.0 755.9 617.4 581.0 630.2 602.4 497.1 458.2 461.2 567.9 684.0 617.3 528.9 552.9 588.2 488.0 532.2 524.3 639.1 599.4
Потребителски стоки; РЕГИОН ДРУГИ 12.2 31.6 25.1 33.1 23.1 25.3 30.8 31.2 20.5 22.4 38.9 29.3 27.9 23.1 34.7 35.7 34.1 39.9 38.1 58.4
Суровини и материали; РЕГИОН ДРУГИ 139.8 167.0 138.2 183.8 139.9 109.8 130.0 98.6 124.4 113.0 128.8 161.8 133.1 165.9 162.3 119.9 140.3 115.2 125.0 143.9
Инвестиционни стоки; РЕГИОН ДРУГИ 83.7 63.2 108.8 123.2 119.6 128.8 161.8 200.5 183.6 213.6 231.6 256.8 292.2 249.8 299.9 125.9 168.2 186.8 240.6 135.0
Енергийни ресурси; РЕГИОН ДРУГИ 88.7 60.3 72.7 37.5 111.4 63.6 113.6 49.8 93.2 120.8 158.6 207.5 119.4 98.3 172.0 73.2 75.8 70.2 148.6 96.3
Други; РЕГИОН ДРУГИ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Общо; РЕГИОН ДРУГИ 324.7 322.3 345.0 377.9 394.2 327.7 436.4 380.3 421.8 470.0 558.2 655.6 572.8 537.4 669.2 354.9 418.6 412.3 552.7 434.0
Обратно