logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

10 Февруари 2020 г.

12:00 ч.

ДЕПОЗИТИ И КРЕДИТИ ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ1

Декември 2019 г.

Депозитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) в края на декември 2019 година са 10.209 млн. броя. Те намаляват с 1.4% спрямо декември 2018 г. при годишно понижение от 1.2% в края на септември 2019 година. Общият им размер e 82.138 млрд. лева и нараства с 9.9% на годишна база при 7.6% годишен ръст в края на септември 2019 година. В края на декември 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на депозитите нарастват с 0.4%, а размерът им – с 3.6%.

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия в края на декември 2019 г. са 604 хил. броя, което представлява спад от 0.2% спрямо края на същия месец на 2018 г. при годишно намаление от 5.1% в края на септември 2019 година. В края на последното тримесечие на 2019 г. размерът на тези депозити е 26.494 млрд. лева като на годишна база той нараства с 14.3% при 6.4% годишно повишение в края на предходното тримесечие. Спрямо края на септември 2019 г. броят им се повишава с 1.2%, а размерът им – с 4.4%.

В края на последното тримесечие на 2019 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 9.605 млн., като намалява на годишна база с 1.5% при годишно понижение от 0.9% в края на септември 2019 година. Размерът на тези депозити в края на декември 2019 г. е 55.645 млрд. лева, като нараства с 8% на годишна база при 8.2% годишен ръст в края на септември 2019 година. В края на декември 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити се увеличават с 0.4%, а размерът им – с 3.3%.

Кредитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на последното тримесечие на 2019 г. са 3.118 млн. броя. На годишна база те нарастват с 1.7% при 2% годишно повишение в края на септември 2019 година. Общият им размер e 58.827 млрд. лева, като той се повишава със 7.5% на годишна основа в сравнение с 6.7% годишно увеличение към края на септември 2019 година. В края на декември 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите намалява с 0.4%, а размерът им се увеличава с 1.7%.

Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на последното тримесечие на 2019 година са 149 хил. броя. В края на декември 2019 г. те нарастват на годишна база с 0.8% при годишно понижение от 0.9% в края на предходното тримесечие. Размерът на тези кредити е 34.919 млрд. лева, което представлява нарастване с 6.1% на годишна база в сравнение с 5.1% годишно увеличение в края на септември 2019 година. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия намалява с 1.7%, а размерът им се увеличава с 1.3%.

В края на декември 2019 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД се увеличава с 1.7% на годишна база, като достига 2.969 млн. при 2.2% годишно повишение в края на третото тримесечие на 2019 година. Размерът им нараства на годишна база с 9.5%, като достига 23.908 млрд. лева, при 9.1% годишно нарастване в края на предходното тримесечие. В края на декември 2019 г. в сравнение с края на септември 2019 г. броят на тези кредити намалява с 0.3%, а размерът им се увеличава 2.3%.

1 Пълният комплект от таблици относно статистиката на депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности, прессъобщението, както и методологическите бележки се намират на интернет страницата на БНБ, в раздел Статистика/Парична и лихвена статистика/Парична статистика/Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности. Данните са закръглени. За стойности без закръгление виж приложените към прессъобщението таблици в Excel формат.

Разпределението в таблиците на депозитите и кредитите е в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008) на Националния статистически институт, която осигурява прякото приложение на Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 2).

Извършена е ревизия на данните за кредити на сектор Домакинства и НТOОД за периода декември 2015 г. - юни 2018 година. Ревизирани са и данните за депозитите за периода юни 2019 г. - септември 2019 година.

Прикачени файлове

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности, 10.02.2020 г. Изтегли PDF (304 KB)

Таблици Изтегли XLSX (27 KB)