logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

7 Ноември 2019 г.

12:00 ч.

ДЕПОЗИТИ И КРЕДИТИ ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ1

Септември 2019 г.

Депозитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) в края на септември 2019 година са 10.168 млн. броя. Те намаляват с 1.2% спрямо септември 2018 г. при годишно понижение от 1.7% в края на юни 2019 година. Общият им размер e 79.264 млрд. лева и нараства със 7.6% на годишна база при 6.4% годишен ръст в края на юни 2019 година. В края на септември 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на депозитите намалява с 0.2%, а размерът им се увеличава с 3.9%.

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия в края на септември 2019 г. са 597 хил. броя, което представлява спад от 5.1% спрямо края на същия месец на 2018 г. при годишно намаление от 4.7% в края на юни 2019 година. В края на третото тримесечие на 2019 г. размерът на тези депозити е 25.377 млрд. лева като на годишна база той нараства с 6.4% при 2.6% годишно повишение в края на предходното тримесечие. Спрямо края на юни 2019 г. броят им се понижава с 0.4%, а размерът им се увеличава с 9.2%.

В края на третото тримесечие на 2019 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 9.571 млн., като намалява на годишна база с 0.9% при годишно понижение от 1.5% в края на юни 2019 година. Размерът на тези депозити в края на септември 2019 г. е 53.887 млрд. лева, като нараства с 8.2% на годишна база при същия годишен ръст в края на юни 2019 година. В края на септември 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 0.2%, а размерът им се повишава с 1.6%.

Кредитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на третото тримесечие на 2019 г. са 3.130 млн. броя. На годишна база те нарастват с 2% при 1.8% годишно повишение в края на юни 2019 година. Общият им размер e 57.837 млрд. лева, като той се повишава с 6.7% на годишна основа в сравнение с 6.1% годишно увеличение към края на юни 2019 година. В края на септември 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите нараства с 1%, а размерът им – с 2.2%.

Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на третото тримесечие на 2019 година са 151 хил. броя. В края на септември 2019 г. те спадат на годишна база с 0.9% при годишно понижение от 1.3% в края на предходното тримесечие. Размерът на тези кредити е 34.459 млрд. лева, което представлява нарастване с 5.1% на годишна база в сравнение с 4.8% годишно увеличение в края на юни 2019 година. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 0.03%, а размерът им – с 1.9%.

В края на септември 2019 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД се увеличава с 2.2% на годишна база, като достига 2.979 млн. при 2% годишно повишение в края на второто тримесечие на 2019 година. Размерът им нараства на годишна база с 9.1%, като достига 23.378 млрд. лева, при 8.1% годишно нарастване в края на предходното тримесечие. В края на септември 2019 г. в сравнение с края на юни 2019 г. броят на тези кредити нараства с 1.1%, а размерът им – с 2.8%.

1 Пълният комплект от таблици относно статистиката на депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности, прессъобщението, както и методологическите бележки се намират на интернет страницата на БНБ, в раздел Статистика/Парична и лихвена статистика/Парична статистика/Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности. Данните са закръглени. За стойности без закръгление виж приложените към прессъобщението таблици в Excel формат.

Разпределението в таблиците на депозитите и кредитите е в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008) на Националния статистически институт, която осигурява прякото приложение на Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 2).

Извършена е ревизия на данните за кредити според целта на използване за периода септември 2018 г. - юни 2019 година. Предстои допълнителна ревизия на данните за периода декември 2015 г. - юни 2018 година.

Прикачени файлове

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности, 07.11.2019 г. Изтегли PDF (345 KB)

Таблици Изтегли XLSX (27 KB)